Författararkiv

Jag har länge vetat att jag skulle skriva den här boken. Samtidigt har jag flera gånger skjutit skrivandet på framtiden. Det har helt enkelt inte känts som rätt tid för ett sådant här projekt.

Men nu tror jag att tiden har kommit. Under lång tid har det varit ovanligt med undervisning om den andliga kampen i Sveriges kristenhet. Detta samtidigt som kampen tycks rasa hårdare än på länge – både i och utanför kyrkan. Kan det vara så att det ligger i fiendens intresse att den här undervisningen ska vara ”bränd mark”?

I så fall är det hög tid att vända trenden. Med den här boken vill jag skingra molnen av okunskap och naivitet gällande ett av Bibelns mest genomgripande teman. Jag vill också ge konkreta redskap i fråga om befrielsetjänsten och den andliga krigföringen. Sist men inte minst gläntar jag på dörren till vad jag tror kan dölja sig bakom några av vår tids allra mest utmanande stridsfrågor.

Vill också du anta utmaningen? Vill du vara farlig för fienden? I så fall är den här boken för dig!

Ett signerat ex kan beställas direkt av mig för 240 kr inkl frakt. PM:a eller skicka ett mail på olof.edsinger@icloud.com!

Innehållsförteckningen till boken kommer här:

(mer…)

Vi kan ju inte göra något mot sanningen, Vol II

Postat: 26 september, 2021 av olofedsinger i Reflektioner

Andra delen av mitt dubbelverk med texter från Världen idag har nu anlänt från tryckeriet. Denna gång på temat Samhälle och politik. Det känns väldigt roligt att få göra de senaste årens alster tillgängliga för en bredare läsekrets. De flesta har ursprungligen publicerats på Världen idags ledarsida, men några är skrivna för tidningens opinionsblogg och Tro och liv-sidor. Tre texter är skrivna i min roll som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, och har lagts till för att de fördjupar och kompletterar innehållet i stort.

Inför återutgivningen har jag fördelat mina texter tematiskt. Min ambition har varit att prioritera inlägg med ”tyngd” såväl som ”spets” – men i denna volym också inlägg med ett strategiskt och folkbildande innehåll. Det handlar om teman som migrationsfrågan och det förändrade politiska landskapet, men också mänskliga rättigheter och hbtq. Sammanlagt är det mindre än hälften av det totala antalet texter som beretts plats i denna och föregående bok. Alla texter har genomgått en lätt språklig revidering och i några fall har jag gjort justeringar i själva innehållet.

Titeln både på denna och på föregående volym är hämtad från Andra Korinthierbrevet 13:8, där aposteln skriver: ”Vi kan ju inte göra något mot sanningen, utan bara för sanningen.” Denna bibelvers var temat för min första krönika i Världen idag, och den sammanfattar väl vad jag ser som den röda tråden i mitt skrivande som helhet.

Vill du ha ett signerat ex av den ena eller båda volymerna? Pris 175 kr inkl frakt för en eller 300 kr inkl frakt för båda! Skicka ett mail på olof.edsinger@icloud.com

Innehållsförteckningen till boken kommer här:

(mer…)

Vi kan ju inte göra något mot sanningen, Vol I

Postat: 31 maj, 2021 av olofedsinger i Reflektioner

I dag kom denna bok från tryck: En samlingsvolym med mina vassaste texter från Världen idag på temat kyrka och religion. Det känns väldigt roligt att få göra de senaste årens alster tillgängliga för en bredare läsekrets. De flesta har ursprungligen publicerats på Världen idags ledarsida, men några är skrivna som krönikor eller för tidningens opinionsblogg. Den inledande essän publiceras för första gången, medan den avslutande artikelserien Jesu brev till församlingarna gick som följetong på Världen idags Tro och liv-sidor hösten 2020.

Inför återutgivningen har jag fördelat mina texter tematiskt, och det här är alltså den första volymen av två. Min ambition har varit att prioritera inlägg med ”tyngd” såväl som ”spets”, och därför är det mindre än hälften av det totala antalet texter som har beretts plats i denna och nästkommande bok. Alla texter har genomgått en lätt språklig revidering och i några fall har jag gjort justeringar i själva innehållet.

Titeln både på denna och på kommande volym är hämtad från Andra Korinthierbrevet 13:8, där aposteln skriver: ”Vi kan ju inte göra något mot sanningen, utan bara för sanningen.” Denna bibelvers var temat för min första krönika i Världen idag, och den sammanfattar väl vad jag ser som den röda tråden i mitt skrivande som helhet.

Vill du ha ett signerat ex för 175 kr inkl frakt? Skicka ett mail på olof.edsinger@icloud.com!

Innehållsförteckningen till boken kommer här:

(mer…)

Recensioner även i övriga nordiska länder

Postat: 28 mars, 2021 av olofedsinger i Reflektioner

Min bok Olika och jämlika har vid det här laget hunnit recenseras även i Danmark och Finland. Jag vet att den är på gång att recenseras även i Norge, och detta inlägg kommer att uppdateras när så har skett.

Först ut var i alla fall Carsten Hjorth Pedersen från Kristent Pædagogisk Institut i Danmark. Han har följande att säga:

Ypperlig bok om krop, køn og sex

”Olof Edsinger, der har gæstet Danmark flere gange, giver i denne bog et sagligt og omsorgsfuldt forsvar for mennesket skabt som mand og kvinde. Han kender kønsdebatten som få og har deltaget i den. Men hans bog er ikke primært defensiv. Den er offensiv, idet han forklarer og forsvarer, atdetkristnesynpådetokøneri pagt med virkeligheden og med det, som er godt for os alle. 

Han tager de svære spørgsmål op og har kritiske kommentarer til såvel traditionalismen, radikalfeminismen og queerteorierne. I bogens tredje del gennemgår han de bibelske tekster om mand og kvinde og forholdet imellem dem, så læseren ser dybden og visdommen i Guds skabelse af mand og kvinde – også ind i en verden, hvor der findes eksempler på, at både mænd og kvinder har forbrudt sig imod Guds gode ordninger. 

Bogens røde tråd er, at forskellen mellem mand og kvinde, dreng og pige er god, fordi den er forenet i vores fælles menneskelighed. Og i dette ”forskellige, men ligeværdige” får kærligheden de bedste betingelser. 

Bogen anbefales varmt til alle, der har forkynder-, leder- og vejledningsopgaver over for børn, unge og voksne. I kristent regi, men også i folkeskolen og det pluralistiske samfund.” 

(mer…)

Dagen recenserar Olika och jämlika

Postat: 27 mars, 2021 av olofedsinger i Reflektioner

Även Dagen har nu recenserat min bok Olika och jämlika. Rubriken är ”Edsinger vill gå till botten med vad Bibeln säger om manligt och kvinnligt” och recensenten Kjell-Erik Selin:

I sin nya bok “Olika och jämlika” ger Olof Edsinger sig in på ett viktigt och aktuellt ämne, nämligen manligt och kvinnligt utifrån ett bibliskt perspektiv. Och redan från start anger han tonen genom att ta upp “problemet” med att kvinnan skapades av mannens revben.

Ordet revben kan på hebreiska betyda “sida” som står för samhörighet och jämlikhet. Kvinnan skapades inte av mannens huvud för att styras av honom, inte heller av hans fötter för att trampas ned av honom, däremot under hans arm för att bli beskyddad och nära hans hjärta. För att bli älskad.

Edsingers ambition är tydlig: att formulera en vision om hur kvinnor och män ska kunna blomstra tillsammans, inte som androgyna subjekt utan som kvinnor och män i hemmet, samhället och i kyrkan. Det är nog ingen djärv gissning att anta att vissa delar av texten kommer att uppfattas som kontroversiell, vilket kan bero på att Sverige, efter 60-talets revolutionära stämningar, räknas som världens kanske mest frigjorda och individualistiska land.

(mer…)

Teol dr Anders Gerdmar har nu recenserat min bok Olika och jämlika i Världen idag. Enkelt sammanfattat gillar han del 1 och 2, men vänder sig mot min utläggning av kefale (huvud) i del 3. Det sammantagna omdömet blir dock detta: ”Än en gång har Olof Edsinger visat att hans böcker är viktiga tillskott till ett rakt samtal om svåra frågor, även om man inte kan hålla med om allt.”

Texten till recensionen kommer här:

Ingenting är längre som förut, och det gäller inte minst frågor kring kön och sexualitet. Inte han och hon utan hen, diagnosen könsdysfori skjuter i höjden på ett extremt sätt, barn tränas till och med i förskolan att inte bejaka sin könsidentitet – redan där ska den hållas flytande.

Det finns nu till och med ambitioner att inte fastställa kön vid födelsen. Det finns ju inte män och kvinnor – detta är sociala konstruktioner, menar man. 

I den miljön är det mer än välkommet att kristna teologer säger något, och rösterna som berör manligt och kvinnligt är verkligen få. Därför är det spännande att öppna Olof Edsingers nya bok Olika och jämlika: Manligt och kvinnligt ur ett kristet perspektiv. Edsinger har för sin ålder hunnit skriva ovanligt mycket och är en både van, skarp och påläst skribent. Det märks i bokens 295 sidor, som behandlar en rad frågor som har med kön och jämlikhet att göra.

(mer…)

Alla de fem tjänsterna behövs

Postat: 23 maj, 2019 av olofedsinger i Gåvor & Tjänster, Reflektioner

I dag damp Budbäraren ned i brevlådan. Under vinjetten ”Teologisk reflektion” har jag där med nedanstående artikel, som sätter ord på mycket av den mylla som den här bloggen en gång växte fram ur:

Vid det här laget har nog de flesta Budisläsare upptäckt att höstens och vårens fördjupningstema har varit karismatik. Som en underavdelning till detta har det även skrivits teologiska reflektioner på temat tjänstegåvorna. Inte för att man måste vara karismatiker för att se relevansen av apostelns, profetens, evangelistens, lärarens och herdens tjänst. Men det är ändå i den karismatiska rörelsen som dessa begrepp – åtminstone alla fem tillsammans – har haft sin starkaste ställning.

Tidigare inlägg har lyft fram olika perspektiv på fenomenet. Själv står jag närmast det som formulerades av Martin Alexandersson, även om jag köper mycket även i de andra artiklarna. De frågor där vi väljer olika förhållningssätt uppfattar jag har med följande frågor att göra: (mer…)

Fin recension i Dagen av min senaste bok

Postat: 25 april, 2019 av olofedsinger i Reflektioner

Dagens recensent Kjell-Erik Selin skriver så här om min bok Korsvägen och uppståndelselivet (Livets Ords Förlag 2019):

En bedrift att få med så mycket viktigt

Det här är ett kvalificerat och mycket ambitiöst bibelstudium i bokformat med en ström av bibelcitat och förklaringar. Dessutom finns en fullödig notapparat samt en inte obetydlig litteraturförteckning. Det är bra eftersom boken är djuplodande och komprimerad. Och den väjer inte för de svåra frågorna. Är lite osäker på bokens primära målgrupp, men för den som verkligen vill tränga djupare in i Guds tanke med oss människor och det stora mysteriet. För oss är boken en guldgruva.

Edsinger menar att eftersom Jesus lever genom oss, får vi som hans lärjungar vara med om samma saker som Jesus fick vara med om under sin tid på jorden. Han blev frestad, missförstånd, misshandlad och dödad. Och i dag är det inte ovanligt att kristna förföljs och dödas över stora delar av världen

Vem har inte funderat över frågor som: Vilka kommer till himlen? Räcker det med en tro eller behövs även gärningar? Och varför drabbas även Jesu efterföljare av svåra problem, till och med anfäktelser? Få böcker av detta slag tar dessa och liknande frågor på ett så stort allvar som Edsinger. När det gäller till exempel anfäktelse citerar han Frank Mangs, förra seklets mest betydelsefulla evangelist här i Norden. I självbiografin ”Högst personligt” berättar Mangs om sina anfäktelser, som vid något tillfälle fyllde sinnet med sådant mörker att till och med tanken på att ta sitt eget liv trängde fram.

Att vara kristen är att leva med många och ofta svåra frågor. Den här boken ger svar och dessutom tydliga och radikala svar. Författaren tar ibland hjälp av andra teologer. Tysken Dietrich Bonhoeffer är en av favoriterna.

Livet som Jesu efterföljare består av både lidande ”Korsvägen” och härlighet ”Uppståndelselivet”. Edsingers bok rymmer båda delarna. Det är en bedrift att på knappt 200 sidor få med så mycket viktigt. Att på 1700 tecken få in det viktigaste i en recension är omöjligt.

En direktlänk till recensionen finner du här.

Några veckor in i fastan har min bok Korsvägen och uppståndelselivet kommit ut på Livets Ords Förlag. Bokens första huvuddel handlar om lidandet i det kristna livet, vilket passar väl att påminna sig om inte minst i kyrkoårets fastetid. Bokens andra huvuddel fokuserar på kraften och härligheten i samma liv, och den som vill kan förslagsvis spara denna del av innehållet till tiden mellan påsk och pingst.

De av er som har gott minne känner kanske igen denna beskrivning av innehållet från en tidigare utgivning, och mycket riktigt är detta en reviderad (och något utökad) upplaga av min bok Korsets väg och korsets kraft, som 2011 kom ut på Libris förlag. Jag är så glad att boken nu finns tillgänglige på nytt!

Nedan kan du läsa både baksidestext och innehållsförteckning. Om du blir sugen på att läsa kan du höra av dig på olof.edsinger@icloud.com så får du ett signerat ex för 170 kr + frakt. (mer…)

Fina omdömen om min bok om tro

Postat: 26 mars, 2018 av olofedsinger i Reflektioner

Min bok Tro stavas beroende har alltså kommit ut i en ny, reviderad och något utökad upplaga. Längre ned i detta inlägg finner du innehållsförteckningen. Men till min glädje har jag också fått ett antal fina omdömen om innehållet, som jag härmed delar med mig av. På två eller tre vittnesbörd … säger ju Skriften. :)

Men skämt åsido: Bibelns undervisning om tro är ett både viktigt och spännande ämne. Om du blir sugen på att läsa är det bara att höra av sig!

”Olof Edsinger har skrivit en bibelförankrad, balanserad och undervisande bok om tro. Han har ett avspänt förhållningssätt till ämnet, samtidigt som han hela tiden lyfter fram Guds storhet och möjligheter redan här och nu. Tro stavas beroende är en bok som varje kristen bör läsa – för att instrueras, beröras och inspireras för en fortsatt vandring i tro.”

Stefan Swärd, ordförande i Svenska Evangeliska Alliansen

”Olof Edsinger har sedan många år etablerat sig som en viktig profetröst och bibellärare i svensk kristenhet. I den här boken behandlas Bibelns centrala undervisning om tro – att leva i förtröstan på Gud och hans löftesord – på ett sätt som utmanar till stor frimodighet och samtidigt är djupt själavårdande. Dessutom med återkommande smakprov på trosförkunnelse från det lutherska och rosenianska väckelsearvet, i ordets bästa bemärkelse.”

Magnus Persson, pastor i United och koordinator för nätverket Re:formera

”Jag läser alltid med stort intresse det Olof skriver, både hans böcker och många artiklar, och jag har hittills aldrig blivit besviken. Många av Olofs väl genomarbetade skrifter finns lästa i min bokhylla, och denna nyutgåva av Tro stavas beroende kommer nu att inlemmas i den samlingen.”

Berit Simonsson, inspiratör i Oasrörelsen

(mer…)

Min bok Tro stavas beroende finns nu i en ny och utökad upplaga. Första upplagan kom redan 2002, och har länge varit omöjlig att få tag på. Boken kan beskrivas som en helhetsvision av ett liv i tro, där jag i fyra delar beskriver trons identitet, trons tillgångar, trons liv och trons kamp. Genom hela boken anknyter jag även till vad Martin Luther, Carl Olof Rosenius och Lina Sandell hade att säga om dessa saker – en hel del, visar det sig.

Om du är intresserad av boken kan du höra av dig till mig på olof.edsinger@icloud.com alternativt PM på Facebook. För 200 kr inkl frakt får du ett signerat exemplar!

Baksidestexten lyder så här: (mer…)

Boot Camp 2018

Postat: 1 december, 2017 av olofedsinger i Reflektioner

Det är med stor glädje som vi kan meddela att nätverket Ny reformation i sommar kommer att bjuda in till sitt första större arrangemang. Den 31/7–4/8 2018 (tisdag till lördag vecka 31) blir det nämligen Boot Camp på Höllviksstrand utanför Malmö!

Boot Camp vänder sig till dig som har gått ut gymnasiet, men som ännu inte har fyllt 40 år. Du upplever någon form av ledarskapskallelse, men behöver fördenskull inte vara formell eller anställd ledare. Däremot har du en längtan/kallelse/gåvor som ligger i linje med det material som presenteras på nyreformation.se. Tillsammans med din anmälan kommer vi att be dig att ange en referensperson, som vi kan kontakta för att få bekräftat att Boot Camp verkligen är något för dig.

Boot Camp kommer att innehålla både gemensamma samlingar och mindre seminarier. Mycket tid kommer att avsättas för bön och tillbedjan, och som deltagare kommer du att få välja ett fördjupningsspår kopplat till något av följande:

• Apostelns tjänst
• Profetens tjänst
• Evangelistens tjänst
• Bönetjänsten

Boot Camp arrangeras gemensamt av nyreformation.se och Salt – barn och unga i EFS. Du är lika välkommen oavsett samfundstillhörighet. Fokus kommer att ligga på Skandinavien som helhet, och redan nu vet vi att det kommer deltagare från både Norge och Sverige.

För dig som har barn kommer vi att erbjuda organiserat barnprogram under delar av dagarna. Det finns också en härlig sandstrand inom gångavstånd från gården. Ett mer detaljerat schema kommer längre fram, men redan nu är det läge att markera vecka 31 i din almanacka!

Glädjande recension av Krigen i GT på norska

Postat: 13 september, 2017 av olofedsinger i Uncategorized

Det är långt ifrån alltid som man som författare känner sig helhjärtat tacksam för en recension. Inte bara för att den kan vara negativ – det är trots allt vars och ens rätt att tycka att en bok är bra eller dålig – utan också för att man ofta känner sig mer eller mindre missförstådd; i värsta fall tycks recensenten inte alls förstå vad det var man ville förmedla.
Därför är det med extra stor glädje som jag läste dagens recensionen av min bok Krigen i Gamla testamentet i norska Dagen. Denna bok finns sedan en tid översatt till norska, och uppmärksammas nu i en stort uppslagen recension i tidningen. Slutklämmen lyder: ”Det finns skäl till stor tacksamhet för denna bok, både med tanke på den bibeltrohet som författaren visar och för hans argumentation i förhållande till det som gäller Guds krig i GT. Jag hoppas att Olof Edsinger vill bidra med mer av denna typ av bibliskt och apologetiskt stoff på norska.”

Recensionen finns som pdf här:

Recension norska Dagen 1

Recension norska Dagen 2

Se även här vad de norska tidningarna skrev apropå boken i somras.

Första hälsningen till SEA:s medlemmar

Postat: 1 september, 2017 av olofedsinger i Uncategorized

I dag tog jag offentligt över stafettpinnen efter Stefan Gustavsson som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Nedan finner ni min första hälsning till SEA:s medlemmar. Om du inte redan får nyhetsmailen kan man bli gratis prenumerant här.

Korset är mänsklighetens enda hopp

Var hälsad kors, mitt enda hopp! Orden på August Strindbergs gravsten är välkända, även om originalversionen är skriven på latin: O Crux ave spes unica. Oavsett språk kan de få fungera som en hälsning också in i vår egen tid. Jesu död och uppståndelse är mänsklighetens enda hopp. (mer…)

Välkommen till nyreformation.se!

Postat: 11 augusti, 2017 av olofedsinger i Guds rike

Med det här inlägget har jag glädjen att meddela att det är dags för denna sommars andra hemsidesrelease, nämligen nyreformation.se.

Ny reformation är en resurshemsida för dig som vill bidra till Guds rikes utbredande och Kristi kropps upprättelse i Skandinavien. Sidan vänder sig i första hand till ledare, men alla intresserade är välkomna att läsa och lyssna. I våra inlägg prioriterar vi frågor som vi uppfattar som strategiskt viktiga utifrån vår övergripande vision. Det handlar om att hitta tillbaka till Jesus och bibelordet, om ett djupare beroende av den helige Ande och om att rusta en ny generation ledare för mission och församlingsplantering.

Kopplat till detta vill vi även bygga nätverk över både samfunds- och nationsgränserna, där vi kan stötta och utrusta varandra för de utmaningar som ligger framför oss.

Mycket av innehållet på Ny reformation ligger i linje med de redan etablerade bloggarna EfterKristus och Kingdom Blog, som dock har ett bredare anslag kring lärjungaskapet än vi vill prioritera här.

Reformationens slagord – del 5: Soli Deo gloria

Postat: 7 augusti, 2017 av olofedsinger i Guds rike, Tillbedjan
Etiketter:

Det sista av de fem slagorden är i praktiken en hel livshållning. Det är också så som det från början var tänkt att uppfattas. ”Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom”, skriver Paulus (Kol 3:17).

För reformatorerna innebar detta inte minst ett bemyndigande av vardagen. För Martin Luther – den forne augustinermunken – var det till exempel viktigt att slå fast att de som gick i kloster inte hade något företräde framför dem som tjänade Gud i det civila samhället. Eller som han uttryckte det i Stora Katekesen: ”Att en präst står där i gyllene skrud eller att en lekman hela dagen ligger på knä i kyrkan – sådant beundrar och prisar man, men att en fattig tjänsteflicka sköter ett barn och troget fullgör vad som åligger henne, det anses som intet.”[1] (mer…)

Reformationens slagord – del 4: Solus Christus

Postat: 31 juli, 2017 av olofedsinger i Guds rike
Etiketter:, ,

Det finns ett starkt och befriande fokus på Jesus Kristus i den reformatoriska teologin. Precis som i ovanstående citat ur Filipperbrevet har man från protestantiskt håll – och allra mest i de många väckelserörelserna – varit mån om att ingenting ska börja skymma talet om Jesus och hans försoningsdöd.

Det här ligger också väl i linje med Nya testamentets budskap. ”Alla Guds löften har i honom fått sitt ja”, skriver Paulus (2 Kor 1:20). Den mest uppenbara tillämpningen av detta är att Jesus är vår enda föreskrivna väg till frälsning. ”Jag är vägen och sanningen och livet”, säger Jesus. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6). Men Jesus är också nyckeln till allt annat som Nya testamentet talar om i fråga om Guds välsignelser över sitt folk. För att än en gång citera Paulus: ”Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning” (1 Kor 1:30). (mer…)

För några veckor sedan kom min bok om krigen i Gamla testamentet ut på norska. Det ska bli mycket spännande att se hur den tas emot av en norsk läsekrets! Redan nu kan jag dock konstatera att den har fått stort genomslag i olika norska medier.

Först hade jag själv en krönika på temat i norska Dagen, som du kan läsa här.

Sedan publicerade NLM:s tidning Utsyn följande intervju.

Och nu i helgen hade den stora kristna tidningen Vårt Land två (!) heluppslag på temat. Den senare artikeln finns att läsa här, men då jag misstänker att de flesta inte tar sig igenom betalväggen lägger jag även ut den i pdf:form:

Krigen i GT Dagen s 1 Krigen i GT Dagen s 2 Krigen i GT Dagen s 3 Krigen i GT Dagen s 4

Reformationens slagord – del 3: Sola fide

Postat: 24 juli, 2017 av olofedsinger i Guds rike
Etiketter:,

Detta slagord kan till stora delar ses som en ”tvilling” till det föregående. Vi blir frälsta av nåd genom tro, i kontrast till att bli frälsta genom våra goda gärningar.

I vår tid är det ovanligt med kristna som rakt ut säger att de sätter sin förtröstan till sina gärningar. Möjligen kan vi ibland göra detta utan att förstå vad vi gör. Till exempel har jag i flera sammanhang hört människor säga saker i stil med ”du duger som du är i Guds ögon” och ”han/hon som är så snäll måste få komma till himlen” – vilket förstås är att beteckna just som en gärningslära, eftersom man sätter sin förtröstan till personliga meriter snarare än till Guds nåd. Men som sagt: den här typen av uttalanden är inte alltid genomtänkta ur en dogmatisk synvinkel.

Till saken hör dock att det finns en betydande förvirring även när det gäller det lilla ordet ”tro”. (mer…)

Reformationens slagord – del 2: Sola gratia

Postat: 17 juli, 2017 av olofedsinger i Guds rike
Etiketter:,

Alla kristna vet nog att vi blir frälsta av nåd, men det som reformatorerna reagerade på i deras egen samtid var att nåden och de goda gärningarna så ofta bakades ihop i samma ”kaka”. Resultatet blev att det var svårt att finna frälsningsvisshet, eftersom kyrkan själv inte ansåg att det var tillräckligt att förtrösta på Guds nåd.

Nu behöver vi ju inte läsa länge i Guds ord för att se att ”tron utan gärningar är död”. Men rent själavårdsmässigt är det ändå avgörande att kunna lita på att helgelsen, hängivenheten, de andliga övningarna etcetera visserligen fyller en viktig funktion – men att det endast är tack vare nåden som vi blir frälsta. Med apostelns ord: ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig” (Ef 2:8–9). (mer…)