Inlägg märkta ‘äktenskap’

Med anledning av det brev som EFS ledningsgrupp har skickat till Svenska kyrkans biskopar hade tidningen Dagen i dag ett stort uppslag om Svenska kyrkans hållning till präster med en klassisk äktenskapssyn. Man kan göra många reflektioner utifrån vad vår nya ärkebiskop säger i artikeln, och i viss mån är det kanske klokt att invänta det officiella svar som (förhoppningsvis) ska komma från biskopskollegiet som helhet. Samtidigt är det ett minst sagt oroväckande förhandsbesked vi nu får av Antje Jackelén. (mer…)

Det är Gud själv som har instiftat äktenskapet mellan man och kvinna. Hans välbehag och välsignelse vilar över det. När han talar om det innerliga förhållandet mellan honom själv och hans folk, använder han just äktenskapet som en bild för detta. (mer…)