Inlägg märkta ‘profetia’

[Ledartext i Världen idag 170322:]

”Men anta att allesammans talar profetiskt. Om det då kommer en som är otroende eller oinvigd blir han genomskådad av alla, ställd till svars av alla, och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar: ’Hos er finns verkligen Gud.’”

Med denna ögonblicksbild beskriver aposteln Paulus hur det kan gå till i en gemenskap där den profetiska gåvan är i funktion. Gud talar med precision in i besökarnas liv, något som skapar tro och ger en övertygelse om att Gud verkligen är närvarande – på riktigt.

Paulus ord skulle även kunna vara en beskrivning av en vanlig gudstjänst inom stora delar av frikyrkligheten för några decennier sedan. Men på senare tid tycks någonting ha hänt. I många sammanhang har det blivit ovanligt med profetord – i alla fall i de offentliga gudstjänsterna – och även tungotal och sång i Anden har fått en allt mer undanskymd plats. (mer…)

I dag släpps min nya bok, som blir min tredje på Livets Ords Förlag. Den heter ”Djupare in i Guds närvaro” och har undertiteln ”På resa i bönens värld”.

Av flera skäl ser jag detta som en mycket spännande release. Först och främst utforskar den ett territorium som jag tidigare mest har snuddat vid i förbifarten – nämligen bönen och den osynliga världen. Men det är också en på många sätt personlig text. Genom hela boken löper det ett pärlband av vittnesbörd och ögonblicksskildringar, inte minst från mina tio år med Salts sommarläger TEJP. Den resa som dessa läger utgjorde satte djupa spår både i mig och det team av ledare som jag hade förmånen att arbeta tillsammans med.

Boken handlar alltså om bön. Men framför allt handlar den om vad som kan hända när vi bildligt talat rör oss utifrån ”förgården” och in i ”det heliga”. Innehållsförteckningen ser ut så här: (mer…)

Det är omöjligt att tala om andlig urskiljning utan att samtidigt säga några ord om det profetiska. Eller som det ofta brukar uttryckas: kallelsen att pröva profetior. I Skriften möter vi detta fenomen i både Gamla och Nya testamentet, och det finns både likheter och skillnader dem emellan.

I Femte Moseboken ges en ganska rak och enkel beskrivning av hur det profetiska ska prövas: En profet som uppmanar till avgudadyrkan och/eller vars profetior inte går i uppfyllelse är att betrakta som falsk, medan den som talar sant om såväl Gud som framtiden är äkta (se 5 Mos 13:1–5; 18:21–22). I Nya testamentet har det profetiska en delvis annan funktion, och fungerar även på en annan ”nivå” än Gamla testamentets profeter. (mer…)

Gästblogg av David Wellstam

I detta fördjupande inlägg fortsätter vi att upptäcka viktiga saker som rör profetians gåva.

PROFETISK VETT & ETIKETT

Precis som att profetians gåva kan uppmuntra och bygga upp så kan felaktig användning av gåvan såra och riva ner. Följande saker är därför viktiga att tänka på. (mer…)

Gåvan att profetera – del I: basic

Postat: 27 maj, 2015 av olofedsinger i Gåvor & Tjänster
Etiketter:, ,

Gästbloggserien med Lars Gunther är slut för den här gången. Men innan jag avslutar min lilla serie om karismatik vill jag få publicera ett par inlägg av min bloggkollega David Wellstam. Först ut är en läsvärd artikel om grunderna kring den profetiska gåvan. (mer…)

Gästblogg av IT-pastorn

När vi ber för andra används ordet förbön. Det finns två olika sorter som det kan vara värt att skilja på eftersom dynamiken är annorlunda mellan dem. Engelskan har två skilda ord, “intercession” – det är när vi träder inför Gud på andras vägnar – och “ministry” – det är när vi förmedlar välsignelse, kraft, helande och befrielse från Gud till andra människor. Den första typen innebär att förebedjaren representerar någon annan inför Gud, den andra att förebedjaren representerar Gud för en människa. Jag kallar den andra sorten personlig förbön.

Naturligtvis är det att göra skillnaderna övertydliga att renodla rollerna så som jag skrev ovan. Personlig förbön är ett samarbete med Gud som till största delen utövas genom att förebedjaren konverserar med Gud om hur betjäningen ska ske och den innehåller moment av den första sortens förbön. Likväl tror jag att denna distinktion är väsentlig för att vi på bästa sätt ska kunna samarbeta med Gud och den är viktig för vår teologiska förståelse av vad som händer. (mer…)

Gästblogg av IT-pastorn

Jag har flera gånger på senare tid berört vad jag kallar Paulus program för andlig förnyelse, i 1 Thess 5:19-22:

Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.

Det tycks mig som att Paulus i dessa verser ger en modell som är betydligt mer innehållsrik och klok än vad en hastig genomläsning ger vid handen. Här finns en inre logik, som är vägledande för all slags karismatik än idag. (mer…)

Salts ungdomsläger TEJP anordnades i augusti för tionde året i rad. En av de saker som har varit mest utmärkande för dessa sommarveckor är bönen. Ända sedan starten har vi varje morgon samlat det breda ledarskapet till en timmes bön; inför varje kvällsmöte har vi samlat till 45 minuters bön. Faktum är att vi de senaste tre åren har utökat morgonbönen till två timmar – detta efter att ha blivit uppmuntrade till detta av vår tysk-kinesiske gäst Isaac Liu.*

På två timmar hinner man be en del. Då upptäcker man också att gemensam bön inte är något helt självklart. Tvärtom är det en konst, där alla är vinnare på att vissa ”spelregler” kan göras tydliga. Framför allt är det en inbjudan till ett äventyr, där vi tillsammans får låta oss ledas av den helige Ande. I denna artikel vill jag därför dela med mig av några lärdomar från de senaste årens TEJP-läger. (mer…)

Kunskapens ord i funktion

Postat: 16 april, 2013 av olofedsinger i Gåvor & Tjänster
Etiketter:, , ,

I söndags hade vi en smörjelsestation i Mikaelskyrkan. Några gånger varje termin brukar vi ha detta i samband med våra bönegudstjänster, enligt den praxis som skymtar fram redan i Nya testamentet – då ofta med fokus på bön för sjuka (se Mark 6:13 och Jak 5:14). (mer…)

Högst praktiskt och personligt del 3 – att ta emot tilltal

Postat: 11 oktober, 2012 av Martin Alexandersson i Reflektioner
Etiketter:

Genom åren har hälsningar från Gud, som människor har fått när de bett för mig, betytt mycket och bekräftat och uppmuntrat mig. Här tänkte jag dela hur jag brukar hantera det. (mer…)

Jag stötte på en profetia på nätet som Marc Dupont ska ha förmedlat under sensommaren 2009. Den handlar om det andliga ledarskapet i Norden, vilket ju är klart relevant även för oss. Marc Dupont är en internationellt erkänd förkunnare och profet, som bl a har besökt Sverige ett antal gånger. Läs och pröva – det är både utmanande och uppmuntrande ord som han förmedlar! (mer…)

Under senare tid är det flera personer med profetiska tjänster som har lyft fram konflikten mellan Saul och David (se 1 Sam 15-31) som en profetisk förebild för vad det som just nu håller på att ske runtom i vårt land. Nedanstående profetia har förmedlats av en pastor vid namn Martin Reen, men jag har själv tagit del av samma budskap från åtminstone två andra personer. (mer…)

För någon vecka sedan skulle jorden gå under – i alla fall om man skulle tro Harold Camping som hade räknat ut att det då var 7000 år sedan Noa drev i väg med sin ark. Harold har efteråt meddelat att han räknat fel och att det är i höst som jorden går under.

Harold har tidigare räknat på undergången och kom fram till att det skulle ske 1994, men insåg även då att han hade räknat fel. En liknande situation skedde 1988 då boken ”88 skäl att Jesus kommer tillbaka 1988” sålde bra (men var troligtvis inte så het på bokrean 1989). Går man bort från kristna kretsar så hävdar till exempel Mayakalendern att jorden går under den 21 december 2012. (mer…)

Att pröva profetiska tilltal

Postat: 4 april, 2011 av olofedsinger i Gåvor & Tjänster, Lärjungaskap
Etiketter:

Mitt förra inlägg handlade ju om tungotalets gåva, och då kan det kanske lämpa sig att skriva några ord också om det profetiska. Aposteln Paulus skriver ju om dessa båda gåvor att ”jag önskar att ni alla skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera” (1 Kor 14:5). (mer…)

Guds ord kan förvandla 2011

Postat: 1 januari, 2011 av Jonas Hallabro i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:, ,

Brukar du ge nyårslöften? En undersökning visade att mer än 80% av alla nyårslöften går i kras. Jag har slutat att ge nyårslöften eftersom jag är rätt värdelös på att hålla dem. I stället försöker jag ställa upp relevanta målsättningar för det nya året. Du är kanske inte så intresserad av mina mål när det gäller kost och vikt, men ett betydligt viktigare mål jag satt upp är detta: Jag vill ge Guds ord större utrymme i mitt liv. (mer…)

Guds folk – res er upp!

Postat: 28 november, 2010 av Jonas Nordén i Församling, Ledarskap, Profetior
Etiketter:, ,

I flera avseende är det ofta så att församlingen ligger långt efter världen. När något är nytt och fräscht i församlingen, så har det i regel funnits på andra ställen i samhället under flera år. Jag har en känsla av att det är tänkt att vara tvärtom… (mer…)

Guds kontrovers med Sveriges kristenhet

Postat: 21 november, 2010 av olofedsinger i Profetior
Etiketter:, ,

I maj 2004 hölls en ledarkonferens i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Huvudtalare var den amerikanske pastorn David Wilkerson, känd över hela världen som grundare av Teen Challenge och författare till boken Korset och stiletten. Inför ett av sina undervisningspass upplevde Wilkerson hur Gud började tala. Gud sa att han hade en kontrovers med de evangeliskt kristna i Sverige. Att de hade drabbats av apati och förlorat sin första kärlek. (mer…)

Ny andlig väckelse i Svenska kyrkan?

Postat: 8 november, 2010 av Jonas Nordén i Profetior
Etiketter:, , ,
Här återges en mycket spännande profetia över den Lutherska kyrkan i Sverige, som förmedlades under 2009. Det är Randy Lopshire, pastor i Riverside Church, Clarksville, Tennessee, som av Herren mottog denna profetiska hälsning. Läs och låt dig utmanas av tanken! (mer…)

Profetia om Sverige

Postat: 1 september, 2010 av olofedsinger i Profetior
Etiketter:, ,

På Timmernabbens sommarkonferens 2002 förmedlade Ole Henry Halleraker följande profetia om Sverige. Tänk om det är detta som vi just nu ser hända?

”Du säger att livet saknas i Sverige. Men Sverige är en fruktbar kvinna med barn som du inte vet om. Det växer och det blir starkare i dessa dagar. Jag har startat ett nytt verk. Jag väcker upp gamla och unga, jag gör något nytt. Om du vill vara med i detta behöver du tänka Guds rike, inte din egen församling eller samfund.”