Inlägg märkta ‘Förlåtelse’

En av de grundläggande sanningarna om den kristna själavården är att vi som själavårdare behöver ägna oss åt det ”dubbla lyssnandet”. Medan vi lyssnar på den som har valt att anförtro sig åt oss behöver vi helt enkelt lyssna både till vad personen själv säger och till vad Guds Ande kan tänkas uppenbara för oss om det som sägs. Till detta kan läggas att vi behöver notera vad den person vi samtalar med inte sätter ord på – allt för att kunna bidra med den vägledning och det stöd som kan ge upprättelse på djupet.

Den andliga urskiljningen plats inom själavården är ett stort ämne, och här och nu vill jag smalna av det till fyra konkreta områden som vi som själavårdare behöver ha koll på, och som vi har fått ett antal specifika nycklar för att hantera. (mer…)

Både i Världen idag och i andra kristna tidningar kan vi med jämna mellanrum läsa om en längtan efter väckelse och förnyelse. Ibland formulerad av förkunnare och pastorer, ibland av kyrkans fotfolk. Det är också en bön som står i centrum av många av våra kristna uppbyggelsekonferenser. Det är naturligt för en kristen att längta efter och be om väckelse.

Samtidigt finns en dimension i denna fråga som enligt min mening lyser lite för mycket med sin frånvaro – nämligen att väckelse och förnyelse behöver gå hand i hand också med ett allvar. Ett djupgående skeende av Guds Ande kan nämligen inte annat än inbegripa sådana saker som syndabekännelse, omvändelse och ett liv i helgelse. Om detta bär både Bibeln och kyrkohistorien bud.

För att fortsätta läsa denna krönika i Världen idag, gå in här.

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

I helgen sändes en dokumentär om ett av Sveriges mest kontroversiella band – hiphopgruppen Kartellen. Det är en märklig resa kantad av missbruk, kriminalitet och politiska kontroverser. Dokumentären ger en inblick i en hård och mörk värld, men visar också på det faktum att musikalisk och poetiska genialitet kan dyka upp på de mest oväntade ställen. Det är inte för inte som Kartellen har hyllats som en av vår tids viktigaste skildrare av det svenska samhällets skuggsidor.

För att fortsätta läsa, gå in här.

Talet om Jesu återkomst väcker alltid olika associationer och tankar hos människor. I en del sammanhang har det tenderat att kanske bli alltför mycket uppmärksamhet på detta, då man lägger mycket tid på att studera och försöka kartlägga detaljer i skeendet. I andra sammanhang väljer man att inte prata om det alls, eftersom man inte vill bli kallad fundamentalist eller nåt annat hemskt. (mer…)

De lagiska mönster som vi därmed har stannat upp inför har som gemensam nämnare att de får oss att besvärat börja skruva på oss när vi lyssnar till Bibelns tal om synden. Även om vi är plågsamt medvetna om vår egen bristfällighet upplever vi diagnosen som den Helige har ställt på oss – att vi inte kan leva upp till lagens krav i egen kraft – som ett hot mot vår egen självkänsla. Följaktligen försvarar vi oss frenetiskt mot både Gud och hans diagnos. (mer…)

Vi befinner oss i slutfasen av remisstiden för Svenska kyrkans nya handbok. Alltså den bok där liturgin för alla gudstjänster och kyrkliga handlingar finns samlade. Vid en genomläsning av förslaget blir det tydligt att de nya teologiska vindarna i Svenska kyrkan har satt djupa spår, särskilt i de nyskrivna texterna. Något som tyvärr riskerar att urholka människors möjlighet att ta vara på de skatter som faktiskt finns i vår lutherska teologiska tradition.

I dagens Kyrkans Tidning har jag och Daniel Ringdahl (ELU) fått en insändare publicerad på detta tema. Vi hoppas att den ska hjälpa fler remissinstanser att se och problematisera de brister som vi själva ser i materialet. Rubriken är satt till: Lutherskt arv på undantag.

I dag har jag en insändare publicerad på Dagen debatt. Den utgår från Antje Jackeléns försök att bortförklara Jesu ord om att han är ”vägen och sanningen och livet” (Joh 14:6). Det jag vill visa på att Jackeléns  försök (förutom att vara felaktiga rent teologiskt) redan från början bygger på en felaktig premiss – nämligen att det bara skulle vara några få verser i Bibeln som förmedlar budskapet om Jesu unicitet. Sanningen är nämligen den motsatta: hela Nya testamentet är genomsyrat av detta budskap. Låt oss vara fortsatt frimodiga i vår bekännelse av Jesus både som vår personliga Herre och som hela världens Frälsare!

Varje år genomförs ca 37 000 aborter i Sverige. I praktiken innebär detta att en av fyra graviditeter slutar i abort – bland tonåringar fyra av fem. Därmed kan man också säga att de som betalar det överlägset högsta priset för majoritetssamhällets syn på sex är de ofödda barnen – de som aldrig fick se dagens ljus.

Det finns mycket man kan säga i en artikel om abort. Det finns mängder av etiska, praktiska och sociala spörsmål att penetrera. Detta är dock inte målet med mitt inlägg här och nu. För den som vill djupdyka i ämnet kan jag rekommendera Ja till Livets hemsida. Det jag mycket kortfattat vill göra är i stället att sätta in abortfrågan i sitt mest direkta sammanhang – det som har med vår syn på sex att göra. (mer…)

I första delen av min artikel introducerade jag ämnet och gav det en historisk relief. I denna andra del vill jag i stället ge några exempel på vad som går förlorat i Sofia Camnerins sätt att tala om försoningen (subjektiv försoningslära) jämfört med Carl Olof Rosenius teologi (objektiv försoningslära): (mer…)

Den objektiva försoningsläran – del I

Postat: 28 maj, 2013 av olofedsinger i Bibeln
Etiketter:, , ,

I det nummer av Budbäraren som landade i brevlådorna i går hade jag en teologiartikel med rubriken ”Den objektiva försoningsläran – en rikedom att värna”. Jag vill här publicera en något längre version av denna artikel, som även kommer att publiceras i ELM-BV:s tidning Till Liv i sommar. Jag tycker själv att detta är ett både viktigt och intressant ämne! (mer…)

Talet om sexuell synd kan lätt göra oss nedstämda. All synd är naturligtvis problematisk, men det tycks ändå vara något med de sexuella synderna som ger dem en speciell laddning i våra liv. (mer…)

Helad för att hela

Postat: 18 januari, 2013 av olofedsinger i Församling
Etiketter:, , , , ,

(Inlägg nummer fyra på EFK:s Pionjärblogg.)

Även en annan kurs betyder mycket för oss som församling. Det är den upprättelsekurs som vi inbjuder till en gång per år, och som vi har valt att kalla för Helad för att hela. Kursen innefattar två hela lördagar, och hämtar mycket av sin inspiration från de båda organisationerna Helhet genom Kristus och Ellel – utan att vara en kopia av någotdera sammanhang. (mer…)

Ett av de viktigaste inslagen i äldre tiders väckelser var syndanöden. Alltså förkrosselsen över den egna otron, över det egna upproret, över ”vår del i världens bortvändhet från Gud”. (mer…)

Femte budet: Du skall inte döda!

Postat: 11 juli, 2012 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:,

Det femte budet var det första som Jesus själv förklarade för oss (Matt 5). Och det är kanske bara denna förklaring som kan visa oss att detta bud angår också oss. (mer…)

”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss”. Ef 1:7-8a

Vad är verklig frihet? Är ”Kristen” för svensken i allmänhet synonymt med frihet eller ofrihet? (mer…)

Välkommen till upprättelsekurs!

Postat: 30 december, 2011 av olofedsinger i Uncategorized
Etiketter:, , ,

Så här på tröskeln till det nya året vill jag få bjuda in alla våra läsare till en mycket spännande kurs, som vi för fjärde gången arrangerar i EFS i Mikaelskyrkan i Uppsala. Den heter ”Helad för att hela” och vänder sig dels till dig som tror att du för egen del har behov av själavård, dels till dig som tror att du är kallad att genom själavård hjälpa andra. (mer…)

Genom hela Guds ord kan vi läsa om de problem som synden har ställt till med här i världen. Synden är den makt som sedan djävulen förledde de första människorna har trasat sönder Guds goda skapelse. Just detta är också bakgrunden till det budskap om frälsning och befrielse som är både Gamla och Nya testamentets huvudärende.

I bibliskt tänkande finns det fyra olika riktningar där vi som syndare är i behov av Guds upprättelse. (mer…)

Jag är inte värdig

Postat: 25 september, 2011 av Martin Alexandersson i Lärjungaskap, Reflektioner
Etiketter:,

En brottning som jag har haft till och från i mitt liv är att jag inte är värdig att komma och be Gud om förlåtelse. Detta händer när jag har trillat dit i en gammal van synd återigen och jag är så innerligt trött på att göra samma skit igen. Jag tror också att Gud är så trött på mig och min gamla synd. (mer…)