Inlägg märkta ‘sexualitet’

Teol dr Anders Gerdmar har nu recenserat min bok Olika och jämlika i Världen idag. Enkelt sammanfattat gillar han del 1 och 2, men vänder sig mot min utläggning av kefale (huvud) i del 3. Det sammantagna omdömet blir dock detta: ”Än en gång har Olof Edsinger visat att hans böcker är viktiga tillskott till ett rakt samtal om svåra frågor, även om man inte kan hålla med om allt.”

Texten till recensionen kommer här:

Ingenting är längre som förut, och det gäller inte minst frågor kring kön och sexualitet. Inte han och hon utan hen, diagnosen könsdysfori skjuter i höjden på ett extremt sätt, barn tränas till och med i förskolan att inte bejaka sin könsidentitet – redan där ska den hållas flytande.

Det finns nu till och med ambitioner att inte fastställa kön vid födelsen. Det finns ju inte män och kvinnor – detta är sociala konstruktioner, menar man. 

I den miljön är det mer än välkommet att kristna teologer säger något, och rösterna som berör manligt och kvinnligt är verkligen få. Därför är det spännande att öppna Olof Edsingers nya bok Olika och jämlika: Manligt och kvinnligt ur ett kristet perspektiv. Edsinger har för sin ålder hunnit skriva ovanligt mycket och är en både van, skarp och påläst skribent. Det märks i bokens 295 sidor, som behandlar en rad frågor som har med kön och jämlikhet att göra.

(mer…)

Jag skriver denna krönika på färjan hem från Almedalen. Det har varit intressanta dagar, och som så många andra uppskattar jag möjligheten att på ett lättillgängligt sätt ”ta tempen” på Sveriges debattklimat. Mycket känns igen från det som under resten av året förmedlas via tidningar och TV, men det som särskilt fascinerar med Almedalsveckan är ändå alla möten. Dels de personliga mötena med mer eller mindre kända idealister, lobbyister och makthavare. Dels den uppsjö av paneler och intervjuer med företrädare för vitt skilda synsätt, där perspektiv kan få möjlighet att brytas mot varandra på ett sätt som annars sällan blir fallet.

Även jag fick sitta med i en sådan panel, i mitt fall med Svenska Evangeliska Alliansen som arrangör och med den fyndiga rubriken ”Fångad av en normvind”.

För att fortsätta att läsa denna krönika i Världen idag, gå in här.

All kärlek är bra kärlek – eller?

Postat: 27 april, 2016 av olofedsinger i Apologetik
Etiketter:, , ,

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

En av vår tids favoritslogans är att ”all kärlek är bra kärlek”. Det är en frimodig proklamation, som de flesta moderna människor kan känna stor sympati för. I de allra flesta fall får man nog också förutsätta att den ska tolkas som en kortform för: ”all kärlek mellan vuxna och jämlika parter är något positivt och gott, som därför ska bejakas och erkännas av omgivningen.”

Å andra sidan är det inte detta som denna slogan säger. Och inte heller kan den lite längre uttydningen betraktas som helt och hållet oproblematisk. Inte minst viktigt är förstås att själva ordet ”kärlek” behöver definieras. Låt oss alltså ge oss i kast med vart och ett av dessa problem – och låt oss för enkelhets skull börja från slutet.

För att fortsätta läsa, gå in här.

Incest och nekrofili – varför inte?

Postat: 22 februari, 2016 av olofedsinger i Insändare & Debatt
Etiketter:,

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Liberalernas ungdomsförbund i Stockholm har fått många att höja på ögonbrynen genom sitt beslut att verka för en legalisering av sex mellan syskon som är 15 år eller äldre. Man vill även att en person ska kunna testamentera att andra får ha sex med ens kropp efter att man är död, så kallad nekrofili.

– Vi tycker generellt inte om morallagar, den här lagstiftningen skyddar ingen just nu, säger Cecilia Johnsson, LUF:s ordförande i Stockholm till Aftonbladet. Vi är ett ungdomsförbund och en av våra uppgifter är att tänka ett steg längre. Jag förstår att det kan anses ovanligt och äckligt men lagstiftning kan inte utgå ifrån att det är äckligt.

För att fortsätta läsa, gå in här.

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Jag börjar känna mig tjatig, men jag kan inte rå för det. Under namn som normkritik, queer och nu senast ”lärande miljö” håller man i västvärlden på att lansera ett socialt experiment av enorma proportioner. Det land som sannolikt har kommit längst av alla är vårt eget Sverige, ett fenomen som jag kartlägger i min rapport När minoriteten tar majoriteten som gisslan. I denna citerar jag bland redaktörerna till antologin Normkritisk pedagogik, som förundrat utbrister: ”Kanske är det ett svenskt fenomen att det som representerar verkligt radikala och maktkritiska perspektiv, såsom queer och normkritisk pedagogik, omfamnas av statliga institutioner i en svindlande fart.”

För att fortsätta läsa, gå in här.

I dag har jag och Stefan Gustavsson en gemensam debattartikel i Dagen, som har fått rubriken Radikala queerteorier i skolan. Vi pekar där på omfattningen av det sociala experiment som jag har kartlagt under hösten, och vänder oss till kristna föräldrar med uppmaningen att låta ansvariga chefer veta vad de faktiskt tycker om detta. Detta i enlighet med läroplanens första kapitel: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”

I dag har jag och Johan Semby en debattartikel på SVT Opinion där vi presenterar NfS senaste rapport ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan”. NfS står för Nätverket för samlevnad och sexualitet, och dagens rapport är vår andra i ordningen.

Som rapportförfattare måste jag säga att jag är omskakad av vad jag har funnit. Det jag undersöker är nämligen ett gigantiskt socialt experiment som just nu pågår och som går under beteckningen ”normkritisk pedagogik”. De senaste åren har detta lanserats på bred front av RFSL, RFSU och ett antal statliga myndigheter – däribland Skolverket, DO, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Forum för Levande Historia och Folkhälsomyndigheten.

Förutom artikeln kan du läsa och ladda ned rapporten på NfS hemsida.

Dagen-TV: Livsstil, sex och gudstro

Postat: 30 oktober, 2015 av olofedsinger i Apologetik, Lärjungaskap
Etiketter:, ,

För några veckor sedan var jag med på en inspelning med TV2020 för programmet Vardagstro. Studion är belägen i Stockaryd och programledaren heter Anders Wisth. Det är ett stort ämne, så vi hann (förstås) inte med att beta av alla relevanta infallsvinklar – men jag tycker ändå att det blev ett rätt trevligt program. Vardagstro sänds bland annat via tidningen Dagen, och om du vill lyssna kan du gå in här.

Vi fortsätter vår vandring genom Efesierbrevets undervisning om ett liv efter Guds vilja. Vi har nu kommit till en vers som får påminna oss om själva grundmotiveringen till varför vi – trots all den vånda som det innebär – har blivit utmanade att ta upp kampen mot vår köttsliga natur: ”Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag” (Ef 4:30).

Djupast sett är alltså anledningen till att vi som kristna ska bekämpa synden i våra liv att vi inte vill göra Gud ledsen. (mer…)

Det kom några veckor av (säkert välbehövlig) debatt emellan – först utifrån domkyrkoprästernas universalism och därefter om kyrkans syn på invandringen. Men nu har den insändare som jag för ett par veckor sedan skickade in till Dagen blivit publicerad. Det är en text som jag har grunnat på under en längre tid, och jag har blivit allt mer övertygad om relevansen i dess innehåll. Att den helt enkelt är sann.

Du får naturligtvis själv bedöma hur det är med den saken, men i grunden tror jag alltså att det är som jag skriver i texten: ”Hur obekvämt det än kan låta tror jag att vi behöver inse att det står en kamp om varje människas själ.” Denna kamp handlar bland annat just om de avgudar som Bibeln så ofta talar om, och som vi blir varnade för redan i det första budet: ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig” (2 Mos 20:3).

Frågan är därför hur vi i längden ska kunna vinna denna kamp mot vår egen tids avgudar. En del av svaret hoppas jag att du finner i min insändare!

Maktspråk i debatten om homoadoptioner

Postat: 18 augusti, 2015 av olofedsinger i Apologetik
Etiketter:, ,

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Så har det hänt igen. Stora och viktiga frågor som har med samhällets ansvar och barnens bästa har reducerats till en ”underlivsfråga”. Denna gång är det Expressens ledarredaktion som tar sig för att använda uttrycket. Vidare skriver de apropå debatten inom KD om homosexuella pars rätt att adoptera att partiet borde slopa ”synpunkterna på människors privatliv” och att ”I Sverige är intresset begränsat för ett parti som lägger sig i vad som sker i människors sovrum”.

Men vänta nu, Expressen. Sedan när blev frågan om adoption av barn något privat, och därtill bara kopplat till vad vi gör i våra sovrum?

För att fortsätta läsa, gå in här.

Gud och sex – nu även som bok!

Postat: 21 juni, 2015 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:,

Ingen annan bloggserie här på EfterKristus har fått ett sådant gensvar som den serie om Gud och sex som jag skrev under våren 2013. Fortfarande händer det så gott som dagligen att någon letar sig fram till någon av artiklarna. I höstas publicerades delar av innehållet i form av en artikelserie i Världen idag, och nu är det alltså dags för nästa steg. I veckan kom nämligen boken Gud och sex: Äktenskap, lust och sexualitet från tryckeriet!

Det känns förstås väldigt roligt att få komma ut med detta material i bokform. Jämfört med mina tidigare artiklar har jag nu också haft möjlighet att bearbeta texterna en hel del. Både språk och innehåll är alltså bättre än när materialet publicerades här på bloggen. Jag har även kunnat uppdatera artiklarna utifrån den feedback jag har fått under resans gång. Sist men inte minst har jag skrivit några helt nya delar, för att ge en så god helhet som möjligt. (mer…)

I dag basunerar framsidan på Dagen ut texten: ”Kampen om skolans sexualundervisning”. Inne i tidningen finner man dels en ledare på temat ”Sex i skolan utan normer leder fel”, dels ett så kallat dokument – alltså längre reportage. Först ut i det senare är en artikel där Therése Ewert från NfS, Hugo Wester från Skolverket och Åsa Kastbom från Linköpings universitet intervjuas. Mycket läsvärt! Därefter kommer ett samtal mellan mig själv och Hans Olsson från RFSU. Sammantaget ett mycket läsvärt och angeläget reportage, som jag hoppas ska få stor spridning både i och utanför kyrkans värld!

En film där jag och Hans Olsson samtalar med Dagens reporter finns utlagd här.

Ett annat samtal mellan mig och RFSU skedde i Radio Västernorrland den 23 april – start vid 2:45:28.

Ett mycket vanligt argument i debatten om kristen tro och mänsklig sexualitet är rubrikens ord: Allt som sker i kärlek, och som inte skadar någon annan, är tillåtet. Så länge ingen annan människa kommer till skada eller blir lidande, så kan väl inte Gud tycka att det är fel? Jag tror att det är ett argument som gör det hela lite för enkelt. Helt klart vill Gud att vi ska älska varandra och han har själv gett oss modellen för detta. Se mitt senaste inlägg för mer om det. Men det innebär inte per automatik att allt som vi bedömer görs ”i kärlek” är rätt. Gud har genom historien gett människor föreskrifter och regler som gäller enbart för att han har sagt det – oavsett om själva handlingen är kärleksfull eller inte. Tillåt mig att ge några sådana exempel för att förtydliga vad jag menar. (mer…)

Bibelns viktigaste ord om mänsklig sexualitet

Postat: 21 april, 2015 av Jonas Nordén i Apologetik, Bibeln
Etiketter:, ,

I den senaste tidens debatt om huruvida homosexualitet går att förena med en kristen tro och ett liv i Jesu efterföljd, har det hänvisats flitigt till olika bibelord. Tolkningen av dessa har gått isär och människor ”läser in” olika betydelser av enskilda grekiska ord, eller den historiskt kontext som dessa ord är skrivna i. Framför allt har det hänvisats till 1 Kor 6:9 och Rom 1:18-32.

Men om vi ska kunna få en helhetssyn på vad som verkligen är Bibelns undervisning och Guds tanke gällande mänsklig sexualitet (något som de flesta verkar eftersträva), behöver vi förflytta oss ännu längre bakåt i tiden, till skapelsens morgon. Varför då, kanske du undrar. Om texterna som skrevs för ca 2000 år sedan känns för gamla för oss, vad ska då inte texterna som skrevs för 3000 år sedan kännas? Var finns relevansen för oss i att gå ännu längre tillbaka? (mer…)

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Det samtal om bibeltolkning och bibelsyn som under lång tid har förts inom de kristna kyrkorna har de senaste dagarna flyttat in också i rikspressen. Inte helt oväntat är det synen på homosexualitet som har hamnat i fokus. Vi är förstås många som skulle önska att man hellre hade talat om något mer centralt, men nu väljer vi ju inte den tid vi lever i och då är det dessvärre bara att gilla läget. Frågor som har med sex, relationer och äktenskap är ju också mycket viktiga – både för samhället i stort och för de individer som berörs av frågorna.

I måndags skrev biskop Martin Modéus ett inlägg på SvD Opinion där han gick till hårt angrepp mot 22 pingstpastorer som i fredags yttrade sig i dessa frågor i Dagen. Som präst och biskop har Modéus många förtjänster, och hans insändare innehåller gott om fina formuleringar om den kristna trons kärleksbudskap. Men bortom detta – vad är det egentligen som en av Svenska kyrkans främsta företrädare säger? Låt mig ge några exempel på vad jag själv menar är djupt problematiskt – för att inte säga ohederligt – i hans resonemang:

För att fortsätta att läsa, gå in här.

Läs också gärna Stefan Swärds kommentar till den aktuella debatten. Mycket bra och klargörande!

Den 2 april skrev EKHO:s förbundsordförande Erik Andersson en replik till min debattartikel om Sveriges genuspolitik och integrationsfrågan. Inte helt oväntat säger han rätt lite om det som var min insändares huvudärende. I stället fokuserar han på förskolans uppdrag att på olika sätt arbeta med hbtq-frågor. Min slutreplik i debatten har nu publicerats på SvD Opinion och kan även läsas här: (mer…)

I dag har jag fått en insändare publicerad på SvD Opinion. Den handlar om hur svensk genuspolitik riskerar att lägga allvarliga hinder i vägen för den i dag så omhuldade integrationen. En text som jag hoppas ska leda till fortsatta och konstruktiva samtal!

Genuspolitik i krock med integrationen

Den här veckan har jag också varit med och lanserat en hemsida för Nätverket för samlevnad och sexualitet, där jag själv har rollen som vice ordförande. En direktlänk till sidan finner du här, och där kan du läsa mer både om nätverket och om vad vi försöker åstadkomma med vårt arbete.

Att inte tala illa men ändå kunna vara kritisk

Postat: 24 mars, 2015 av Martin Alexandersson i Ledarskap, Reflektioner
Etiketter:,

Eftersom jag, så som de flesta, har alltför lätt att tala illa om människor har jag som princip att inte uttala mig offentligt om andra kristna. Det finns självklart en hel del som sägs och görs som jag inte håller med om, men försöker att hålla min mun tyst. I veckan gjorde jag dock ett avsteg från detta när Dagen ville att jag skulle kommentera Rob Bells teologiska resa. Orsaken till detta är tvådelad. (mer…)

Ett av mina ideella uppdrag är att jag fungerar som vice ordförande i det nystartade Nätverket för samlevnad och sexualitet. Målsättningen med nätverket är att verka för en sund vägledning i frågor som har med sex och relationer att göra. På att-göra-listan står bland annat att ta fram ett nytt skolmaterial, först med de kristna friskolorna som målgrupp och på sikt även för den kommunala skolan.

Varför bedömer vi då dessa frågor som så angelägna? Sverige har ju haft obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan ända sedan 1955! Ja, faktum är att det är flera saker som har gett denna fråga förnyad aktualitet.

För att fortsätta läsa denna krönika i dagens Världen idag, tryck här.