Arkiv för kategori ‘Ledarskap’

[Insändare i Dagen 170425:]

För några veckor sedan initierade jag en debatt om evangeliets innehåll här i Dagen. Min utgångspunkt var en välkänd sång, men mitt ärende var framför allt att ställa frågor som: Vad handlar evangeliet om? Är det rimligt att beskriva det kristna budskapet som ”du duger som du är”? Hur kan vi på djupet bli befriade från vår egen självcentrering, för att i stället bygga vår tro och vår identitet på Jesu död och uppståndelse för vår skull?

Debattens vågor har sedan dess gått höga. Den har också utvecklat sig i lite olika riktningar. Den katolska invändningen, formulerad av Martin Lembke, betraktar jag vid det här laget som bemött. Jag hoppas även att de människor som hakade upp sig på min hänvisning till den specifika sången, eller som gjorde sig lustiga över att ”alla sånger inte kan säga allt”, börjar förstå vad jag faktiskt var ute efter. (mer…)

I dag släpps min nya bok, som blir min tredje på Livets Ords Förlag. Den heter ”Djupare in i Guds närvaro” och har undertiteln ”På resa i bönens värld”.

Av flera skäl ser jag detta som en mycket spännande release. Först och främst utforskar den ett territorium som jag tidigare mest har snuddat vid i förbifarten – nämligen bönen och den osynliga världen. Men det är också en på många sätt personlig text. Genom hela boken löper det ett pärlband av vittnesbörd och ögonblicksskildringar, inte minst från mina tio år med Salts sommarläger TEJP. Den resa som dessa läger utgjorde satte djupa spår både i mig och det team av ledare som jag hade förmånen att arbeta tillsammans med.

Boken handlar alltså om bön. Men framför allt handlar den om vad som kan hända när vi bildligt talat rör oss utifrån ”förgården” och in i ”det heliga”. Innehållsförteckningen ser ut så här: (mer…)

Guds helighet och det heliga livet

Postat: 21 december, 2016 av olofedsinger i Lärjungaskap, Ledarskap
Etiketter:, ,

I det senaste numret av Teologi & Ledarskap medverkar jag med följande artikel, som berör en av mina verkliga hjärtefrågor:

Den Gud som vi som kristna tror på är helig. Ingen annan egenskap hos Herren omnämns så ofta i Bibeln. Faktum är att Gud beskrivs som ”helig” på mer än 600 ställen i sitt ord. Det är självklart att det här måste få konsekvenser också för vårt sätt att tänka kring ett kristet ledarskap. (mer…)

Ett av de tydligaste behoven av en god andlig urskiljning uppstår i mötet med det som Bibeln talar om som falsk lära. Det finns flera gemensamma drag i Nya testamentets tal om detta. Falsk lära kännetecknas av:

1) Att den ifrågasätter Guds ord.

2) Att den i många fall är lik vad som i övrigt kan beskrivas som en klassisk kristen teologi.

3) Att den gör Jesus, hans död och hans uppståndelse till något överflödigt.

4) Att den spelar ut saker mot varandra som Nya testamentets författare håller samman.

Låt oss ta dessa i tur och ordning, och låt oss för enkelhets skull använda följande avsnitt ur Första Johannesbrevet som utgångspunkt: (mer…)

Det kostar på att bekänna namnet Jesus

Postat: 19 januari, 2016 av Jonas Nordén i Lärjungaskap, Ledarskap, Reflektioner
Etiketter:, ,

Efter några år boende utomlands, där jag kunnat få lite perspektiv på landet Sverige och svensk kristenhet, så är det med stor sorg i hjärtat jag konstaterar att förkunnelsen om Jesus Kristus, som den enda vägen till frälsning, på många håll har tystnat i vårt land. I allt färre kyrkor och från allt färre präster och pastorer får man idag höra en förkunnelse som utmanar till omvändelse och tro på den ende, sanne och levande Frälsaren, Jesus Kristus. Varför är det så? (mer…)

Kyrkan tillhör Jesus Kristus

Postat: 12 januari, 2016 av Jonas Nordén i Församling, Lärjungaskap, Ledarskap, Reflektioner
Etiketter:,

Det finns idag många olika sorters kyrkor i världen. Det är katolska, lutherska, evangeliska, baptistiska och bra många fler. En del av dem bär namn efter sin grundare, andra efter landet där de verkar. En viktig fråga att ställa sig mitt i allt detta kan vara: Vem äger egentligen kyrkan? (mer…)

Frågor och svar om falska profeter

Postat: 14 december, 2015 av olofedsinger i Apologetik, Bibeln, Församling, Ledarskap

Det var med rätt stor vånda som jag skickade in min krönika till Världen idag förra veckan. I motsats till vad vissa tycks tro är det inte heller för mig något enkelt tema att adressera. Annorlunda uttryckt: jag skriver inte om de falska profeterna för att jag tycker att det är roligt, utan för att jag tror att det är nödvändigt.

Inte helt oväntat har jag fått lite blandade reaktioner och frågor på vad jag skrivit. Jag tror att alla som tänker efter förstår att man i en krönika inte kan fånga in alla dimensioner av ett så komplext tema som detta. För den som är intresserad av att läsa mer kan jag därför rekommendera min bok ”Domen: Evangeliets bortglömda dimension” där jag ägnar denna och angränsande frågor lite mer utrymme.

Men låt mig ändå kort beröra några grundläggande frågor: (mer…)

Sverige är en konsensuskultur. Så långt som det är möjligt vill vi undvika konflikter. Hellre än att ställa till med bråk söker vi efter minsta gemensamma nämnare. ”Vi håller nog med varandra om det viktigaste trots allt.”

I många situationer kan detta vara positivt. Men på vissa områden ställer det också till med skada. Ett sådant är det som har med de falska profeterna att göra.

Både Jesus och apostlarna varnar oss för dessa. ”De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem”, säger Jesus (Matt 7:15–16). Och Johannes skriver: ”De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss” (1 Joh 2:19).

För att fortsätta läsa denna krönika i Världen idag, gå in här.

Mot slutet av mina teologistudier på Johannelunds teologiska högskola blev hela klassen uppmanad att läsa Henri JM Nouwens lilla bok I Jesu namn med undertiteln Tankar om ledarskap. För några veckor sedan läste jag om den, och påmindes om vilken pärla detta är för alla oss som står i någon form av kristet ledarskap.

Inte för de praktiska redskapens eller de avancerade teoriernas skull – dessa saker får man gå till annan litteratur för att ta del av. Men här finns djup och beprövad visdom. (mer…)

Angeläget upprop mot Svenska kyrkans handboksförslag

Postat: 17 september, 2015 av olofedsinger i Församling, Ledarskap
Etiketter:

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Prästen Josef Ekesryd har startat ett upprop mot Svenska kyrkans förslag till ny kyrkohandbok. Totalt har närmare 200 namnunderskrifter samlats in, och till Kyrkans tidning säger han:

– Förslaget är undermåligt. Jag vet att det pågår en bearbetning men jag anser att förslaget i grunden är för dåligt. Jag tycker att man ska göra som tv-profilen Sverker Olofsson gjorde med sådant – släng det i soptunnan och börja om från början.

Själv kan jag inte annat än hålla med. När Svenska kyrkan för ett par år sedan öppnade upp för remisser på förslaget var jag med och skrev en sådan. Det jag där kunde konstatera var bland annat följande:

För att fortsätta läsa, gå in här.

Den viktiga förberedelsen

Postat: 13 juni, 2015 av Jonas Nordén i Ledarskap, Reflektioner
Etiketter:, ,

Idag står jag och sågar ved på vår bakgård. Det är prima eucalyptus som är otroligt kompakt, vilket gör att min sågarm får sig ett rejält träningspass. Jag sågar upp veden som en förberedelse inför den regnperiod som kommer att vara här med full kraft när vi återvänder från Sverige i augusti. Då kommer det vara till stor välsignelse för hela familjen att ha ett lager ved så att vi kan göra upp eld i vår öppna spis. (mer…)

Att inte tala illa men ändå kunna vara kritisk

Postat: 24 mars, 2015 av Martin Alexandersson i Ledarskap, Reflektioner
Etiketter:,

Eftersom jag, så som de flesta, har alltför lätt att tala illa om människor har jag som princip att inte uttala mig offentligt om andra kristna. Det finns självklart en hel del som sägs och görs som jag inte håller med om, men försöker att hålla min mun tyst. I veckan gjorde jag dock ett avsteg från detta när Dagen ville att jag skulle kommentera Rob Bells teologiska resa. Orsaken till detta är tvådelad. (mer…)

Lagiskhetens olika ansikten – del VII: I Guds kraft

Postat: 16 mars, 2015 av olofedsinger i Lärjungaskap, Ledarskap
Etiketter:,

Den bibelbok som tydligast illustrerar det jag har varit inne på i de senaste artiklarna är antagligen Apostlagärningarna. Denna bok innehåller ett stort antal berättelser om den tidiga kyrkan och dess arbete. Men det påfallande är att själva agenten i Apostlagärningarna – alltså den som handlar – hela tiden är Herren själv! Det är Guds helige Ande som manar och vägleder de troende till handling och det är samme Ande som talar genom apostlarnas förkunnelse.

Gud varken vill eller förväntar sig att vi ska göra en massa saker i vår egen kraft som kristna. Tvärtom vill han att vi i allt större utsträckning ska handla i hans kraft. Annorlunda uttryckt: Han vill själv få handla genom oss. (mer…)

En annan aspekt av att låta Gud ha initiativet handlar om att göra sig beroende av Guds tajming. Vissa kristna som får del av den undervisning jag här har försökt förmedla tycks mest bli irriterade. ”Vad ska vi med sånt tal till? Räcker det inte att kavla upp ärmarna och börja jobba? Behoven runtomkring oss är ju ändå mer än nog för att hålla oss sysselsatta resten av livet!”

Men om behoven i vår omgivning är det enda som får diktera villkoren för vad vi lägger vår energi på kommer det inte att dröja länge innan vi blir utbrända. (mer…)

Innan vi lämnar frågan om lagiskhetens olika ansikten vill jag stanna upp inför en form av lagiskhet som ganska ofta passerar obemärkt, men som just därför hör till de mest utbredda av dem alla. Det är en lagiskhet som i allt väsentligt är en vidareutveckling av vad vi redan har varit inne på. Lite tillspetsat kan den beskrivas som att ”göra gott med fel motiv”. (mer…)

Dags att återvända till min artikelserie om lagiskhet. En viktig konsekvens av det jag skrev i mina tidigare artiklar är att ett fokus på den kristna livsstilen inte i sig gör en predikan lagisk (en missuppfattning som faktiskt tycks finnas i flera lutherska sammanhang). Det avgörande är i stället hur vi talar om dessa saker.

Jag har flera gånger lyssnat till predikningar där den bestående känslan jag har burit med mig har varit dåligt samvete. Det kan ha gällt sådant som hur vi borde ta hand om nya besökare i kyrkan, hur vi borde agera i förhållande till tredje världen eller hur vi borde tänka när vi lägger pengar i kollekten. Gemensamt för allt har varit att de ämnen och ändamål som har tagits upp har varit goda och behjärtansvärda, men de har ändå lämnat en dålig eftersmak. (mer…)

Ett sista område som i alla tider har varit en resurs för den enskilde ledaren, och som även har fungerat som ett beskydd för hans eller hennes ledarskap, är att skaffa sig en andlig vägledare eller mentor. (mer…)

En annan dimension av hur vi som ledare kan undvika manipulation handlar om strukturerna kring vårt ledarskap. Alltså hur ”systemet” – eller varför inte: hierarkin – är uppbyggt.

Rent konkret är det av stor betydelse för en församlings eller ett annat sammanhangs trygghet att det är tydligt vilka beslut som fattas var. Självklart är det också viktigt att vi i realiteten hedrar de ordningar som vi gemensamt har kommit fram till. Att styrelsen, de anställda, äldsterådet, planeringsgruppen, årsmötet etcetera får fatta beslut om de saker som de har blivit avdelade för. (mer…)

En särskild utmaning i samband med gemensamma beslut är vilken roll vi ska tillmäta det profetiska. Det finns ju en risk att det som uttalas i form av profetior sätter punkt för all form av diskussion. Vem vågar komma med invändningar mot Herren själv? (mer…)

Det är inte bara som ledare som vi kan känna frestelsen att framstå som starkare eller mer lysande än vi egentligen är. Även de vi leder kan projicera denna typ av önskemål på oss. Aposteln Paulus kämpade en hel del med församlingar som ställde förväntningar på honom som han varken kunde eller ville leva upp till. Som han skriver till församlingen i Korinth: ”Jag är rädd att jag vid min ankomst skall finna er annorlunda än jag skulle önska, och att ni skall finna mig annorlunda än ni skulle önska” (2 Kor 12:20). (mer…)