Inlägg märkta ‘Svenska kyrkan’

Samvetsfriheten hotad även i Svenska kyrkan

Postat: 24 november, 2016 av olofedsinger i Reflektioner
Etiketter:

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Det behöver inte råda någon tvekan om vart vindarna blåser på Svenska kyrkans nationella nivå. Men den motion om att göra det till ”ett villkor för vigning till präst att ha förklarat sig beredd att förrätta vigsel av par av samma kön” fick ändå avslag under Kyrkomötets första session. Till och med för Socialdemokraterna blev det för mycket att gå i clinch med Svenska kyrkans läronämnd – alltså biskopskollegiet plus åtta ledamöter valda av Kyrkomötet – med ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen.

Tyvärr ska detta inte tolkas som att det synsätt som gör gällande att man diskriminerar om man inte vill medverka vid en samkönad vigsel skulle ha fått minskat stöd.

För att fortsätta läsa, gå in här.

Låt oss inte svika människor

Postat: 25 augusti, 2016 av Jonas Nordén i Reflektioner
Etiketter:, , ,

I veckan var jag med om en händelse som återigen fick mig att reflektera över vad vi som kyrka i Sverige egentligen ger för bild av oss själva och av Jesus. Det kom ett mail från en lärare på en gymnasieskola i södra Skåne, som ville att jag skulle komma till hens religionsklasser för att föreläsa om EFS och den protestantiska kristna tron. Jag blev givetvis glad och svarade ja, men blev samtidigt nyfiken på hur det kunde komma sig att hen kände till EFS och ville ha en föreläsning om just EFS. Svaret jag fick var sannerligen tankeväckande. Jag citerar:

Jag vet inte mycket om EFS annat än att ni verkar inom ramen för Svenska kyrkan. Men där är jag också nyfiken på hur detta sammarbete egentligen fungerar o s v. Som jag berättade tidigare jobbar jag mycket med gästföreläsare och ibland studiebesök. Har haft olika personal från Svenska kyrkan lokalt på besök – underbara personer. Min uppfattning är dock att Svenska kyrkan är försiktiga med att prata Gud, religion m m. Ibland kan man undra om de ens tror på Gud om inte någon ställer en rak fråga. När jag ställer Svenska kyrkan mot Katolska kyrkan blir skillnaden då så total i detta avseende. Så min tanke var nu att hitta en protestantisk riktning som inte på samma sätt “ber om ursäkt” för sig. Och då landade jag i EFS. Hur verkar detta? Och hur ser du på min “analys” av Svenska kyrkan?

(mer…)

Svenska kyrkans kommunikativa haveri

Postat: 29 mars, 2016 av olofedsinger i Insändare & Debatt
Etiketter:,

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Ännu en biskop i Svenska kyrkan har gått ut och ifrågasatt några av de mest grundläggande kristna sanningarna. Den här gången är det Åke Bonnier som i en insändare i Dagen proklamerar att ”Gud är Gud bortom alla religioner” – vilket i praktiken tycks betyda att var och en blir salig på sin egen tro. För att stödja sin tes väljer biskopen att ifrågasätta den bibliska uppenbarelsen i allmänhet och Johannesevangeliets Jag Är-ord i synnerhet. Liksom – inte minst anmärkningsvärt av en kyrkans tjänare – det meningsfulla i att ta Jesu missionsbefallning på allvar. Huvudargument? Att det verkar för jobbigt.

För att fortsätta läsa, gå in här.

Sverige är en konsensuskultur. Så långt som det är möjligt vill vi undvika konflikter. Hellre än att ställa till med bråk söker vi efter minsta gemensamma nämnare. ”Vi håller nog med varandra om det viktigaste trots allt.”

I många situationer kan detta vara positivt. Men på vissa områden ställer det också till med skada. Ett sådant är det som har med de falska profeterna att göra.

Både Jesus och apostlarna varnar oss för dessa. ”De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem”, säger Jesus (Matt 7:15–16). Och Johannes skriver: ”De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss” (1 Joh 2:19).

För att fortsätta läsa denna krönika i Världen idag, gå in här.

Angeläget upprop mot Svenska kyrkans handboksförslag

Postat: 17 september, 2015 av olofedsinger i Församling, Ledarskap
Etiketter:

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Prästen Josef Ekesryd har startat ett upprop mot Svenska kyrkans förslag till ny kyrkohandbok. Totalt har närmare 200 namnunderskrifter samlats in, och till Kyrkans tidning säger han:

– Förslaget är undermåligt. Jag vet att det pågår en bearbetning men jag anser att förslaget i grunden är för dåligt. Jag tycker att man ska göra som tv-profilen Sverker Olofsson gjorde med sådant – släng det i soptunnan och börja om från början.

Själv kan jag inte annat än hålla med. När Svenska kyrkan för ett par år sedan öppnade upp för remisser på förslaget var jag med och skrev en sådan. Det jag där kunde konstatera var bland annat följande:

För att fortsätta läsa, gå in här.

Ofta vill vi fokusera på det goda och letar ljuspunkter i mörkret och det har absolut sin plats och sin tid. Ibland behöver man dock se sanningen i vitögat för att kunna göra goda analyser och finna rätta vägar framåt. Det är det jag vill göra i denna serie och syftet handlar om att vi ska inse svensk kristenhets belägenhet och därmed hjälpa oss att bli mer motiverade för det som behöver göras.

Få har undgått förra veckans debatt som inleddes med att fem anställda i Svenska kyrkan ville att kyrkan ska vara öppen för andra religioner. Det ledde vidare till att en utav författarna – domprost Hans Ulfvebrand blev intervjuad och sa att Jesus inte är enda vägen till Gud. Hans argument är att det inte är Jesus som säger ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Joh 14:6) utan det är något som ”Johannesevangelisten … lägger i Jesu mun”. (Man kan med lätthet argumentera emot hans sätt att handskas med bibeltexten, men det är inte syftet med den här texten.) (mer…)

Jag hade förmånen att få ha min första tjänst som pastor i EFS i Örnsköldsvik. Örnsköldsvik som stad var mycket spännande att få arbeta i, dels på grund av den starka EFS-tradition som funnits där (som mest fanns där typ 20 EFS-föreningar inom två mils radie, eller nåt), och dels på grund av det fantastiska ekumeniska klimat som rådde där. (mer…)

Svenska kyrkan gör så otroligt mycket bra i Sverige och utomlands. Bara de senaste veckorna har jag läst om nödhjälp till de drabbade i Nepal, stort engagemang för klimatfrågorna och rättvisemärkta produkter, insatser som ger hemlösa tak över huvudet, fastekampanjen som drog in över 33 miljoner kronor, uppmärksammande av förintelsen, körer, konfirmandarbete, sjukhuskyrkans betydelsefulla arbete och satsning mot droger på Valborg, för att nämna några exempel. Allt detta är ju otroligt bra och viktigt!  (mer…)

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Det samtal om bibeltolkning och bibelsyn som under lång tid har förts inom de kristna kyrkorna har de senaste dagarna flyttat in också i rikspressen. Inte helt oväntat är det synen på homosexualitet som har hamnat i fokus. Vi är förstås många som skulle önska att man hellre hade talat om något mer centralt, men nu väljer vi ju inte den tid vi lever i och då är det dessvärre bara att gilla läget. Frågor som har med sex, relationer och äktenskap är ju också mycket viktiga – både för samhället i stort och för de individer som berörs av frågorna.

I måndags skrev biskop Martin Modéus ett inlägg på SvD Opinion där han gick till hårt angrepp mot 22 pingstpastorer som i fredags yttrade sig i dessa frågor i Dagen. Som präst och biskop har Modéus många förtjänster, och hans insändare innehåller gott om fina formuleringar om den kristna trons kärleksbudskap. Men bortom detta – vad är det egentligen som en av Svenska kyrkans främsta företrädare säger? Låt mig ge några exempel på vad jag själv menar är djupt problematiskt – för att inte säga ohederligt – i hans resonemang:

För att fortsätta att läsa, gå in här.

Läs också gärna Stefan Swärds kommentar till den aktuella debatten. Mycket bra och klargörande!

EFS moderna historia – en personligt färgad berättelse

Postat: 1 december, 2014 av olofedsinger i Guds rike
Etiketter:,

På den stängda FB-grupp som kallas för ”Samtal om EFS – längtan och identitet” har det under de senaste veckorna samtalats friskt om just det som gruppen kallas. Flera har uttryckt indignation över EFS nuvarande ledning i allmänhet och missionsföreståndarens vädjan till EFS präster att inte viga samkönade i synnerhet. Många som engagerar sig i debatten ”vanns” för EFS idé under en period då vi hade ett annat ledarskap och en delvis annan inriktning i rörelsen, och jag har därför skrivit ett längre inlägg där jag ger min egen bild av vad som skiljer dessa olika eror åt. Jag lägger härmed ut den även på bloggen – för den som är intresserad. (mer…)

I ett inlägg från den 23 september skrev jag att ”det blåser upp till storm i EFS”. Orsaken till detta var ett dubbeluppslag i tidningen Budbäraren, där det var flera olika röster som kritiserade EFS hållning i fråga om samkönade vigslar. Därefter verkade det som att det hela skulle lägga sig, men nu är kanske stormen ändå här … (mer…)

Att vara svensk, präst i Svenska kyrkan och samtidigt EFS missionär till Mekane Yesuskyrkan i Etiopien, världens nu största Lutherska kyrka, är i sanning en situation som ofta får mig att reflektera över de olikheter som kan finnas inom samma kyrka. Häromdagen satt jag med i ett samtal med ledare för Mekane Yesuskyrkan där problemet med skilsmässor och omgifte dryftades. Man menade att det var klart problematiskt utifrån en Biblisk grund att ha kvar eller anställa ledare i kyrkan som skilt sig och/eller gift om sig. Den Bibliska undervisningen, som är Jesu egen, gör gällande att man inte får lov att skilja sig och gifta om sig av annan orsak än om makan/maken dör eller om makan/maken är otrogen. Bibelord som hänvisades till var bland annat följande: (mer…)

Mitt svar till Antje Jackelén

Postat: 6 november, 2014 av olofedsinger i Insändare & Debatt
Etiketter:, , ,

I förrförra numret av Kyrkans Tidning valde ärkebiskop Antje Jackelén att kommentera mina insändare i debatten om rädslans kultur. Detta är jag naturligtvis glad för. Samtidigt måste jag säga att hennes inlägg var en besvikelse. Inte bara för att det var en (i mitt tycke) ganska svårgenomtränglig text, utan framför allt för att hon faktiskt inte besvarade någon enda av mina uttryckliga frågor!

Till dagens KT har jag därför skrivit en replik, som väl i praktiken får betraktas som en ”andra slutreplik” i sammanhanget. Jag hade verkligen önskat att vi kunnat komma längre i detta samtal än vi nu ser ut att göra, men vem vet – vi kanske får fortsätta i något annat forum? Så här skriver jag i alla fall: (mer…)

I dagens Kyrkans Tidning publiceras min slutreplik i debatten om rädslans kultur. Även Johanna Björkman och Charlotte Erdtman har fått med sitt (andra) svar till prästerna i Oscars församling. Min text kommer här:

Håller Svenska kyrkan på att odla en rädslans kultur? Jag ställde frågan i KT nr 33/14, och i två månader har den nu diskuterats på insändarsidan. Tyvärr är jag mer övertygad än någonsin om hur stark denna kultur har blivit. (mer…)

De insändare som har publicerats i Kyrkans tidning efter min artikel om rädslans kultur har med all önskvärd tydlighet illustrerat hur stark denna kultur verkligen är. Men Hans Cristian Nyströms och Gabriella Johanssons insändare (båda präster i Oscars församling) tar ändå priset. De tar verkligen i från tårna när de skriver: (mer…)

I senaste numret av Kyrkans tidning (papperstidningen, 28/8) kom det – förutom en fin intervju med min efterträdare i Salt, Johanna Björkman – ett svar på min insändare om rädslans kultur från ärkebiskopens teologiska sekreterare.

Tyvärr var det ett ganska märkligt svar. Först och främst sägs det inte ett ord angående det som var min insändares huvudärende: att identifiera och problematisera den rädslans kultur som tycks ha fått en stor del av Svenska kyrkan i sitt grepp. (mer…)

I dag har jag en insändare i Kyrkans Tidning. Det är med stor sannolikhet den sista jag skriver som generalsekreterare i Salt, och den tar upp en av de just nu mest oroväckande tendenserna inom vår stora Svenska kyrka – nämligen den rädslans kultur som på allt fler håll håller på att breda ut sig.

I ett tidigare inlägg här på Efterkristus fick jag ett svar gällande frågan om vigsel av samkönade par, som stora delar av dagens insändare kretsar kring och som det därför kan vara värt att påminna om. (mer…)

Med anledning av det brev som EFS ledningsgrupp har skickat till Svenska kyrkans biskopar hade tidningen Dagen i dag ett stort uppslag om Svenska kyrkans hållning till präster med en klassisk äktenskapssyn. Man kan göra många reflektioner utifrån vad vår nya ärkebiskop säger i artikeln, och i viss mån är det kanske klokt att invänta det officiella svar som (förhoppningsvis) ska komma från biskopskollegiet som helhet. Samtidigt är det ett minst sagt oroväckande förhandsbesked vi nu får av Antje Jackelén. (mer…)

Ett viktigt och bra inlägg av vår bloggkollega David Castor apropå Uppdrag Gransknings program ”Bögbotarna” som sändes i onsdags. Utvecklingen går snabbt, nu …

Uppdrag Granskning om förbön

I dagens nummer av Budbäraren ger jag följande svar på Kenneth Ferms insändare i numret innan. Hans text hade rubriken: ”Antje är en god förkunnare, väl förankrad i vår kyrkas lära”. För enkelhets skull har jag även lagt in direktlänkar till de personer och citat som jag hänvisar till. Jag tror att detta är ett viktigt samtal! (mer…)