Inlägg märkta ‘Ungdomskultur’

För den som reser runt lite i Sveriges kristenhet blir det snart tydligt att det på många håll råder ett stort underskott på ungdomar. Jag är medveten om att många unga prioriterar sina ungdomsgrupper före söndag förmiddag, men å andra sidan råder det ett allt större underskott även på ungdomsgrupper. Ålderskurvan i Sveriges kristenhet ser helt enkelt inte särskilt lovande ut.

Självklart finns det undantag från denna regel, och i vissa samfund är krisen mer påtaglig än i andra. Men låt oss ändå inte vara naiva: När den äldre generationen i vårt land dör bort, kommer det att innebära ett tapp även för ett stort antal av våra kyrkor och församlingar. Allt annat är att betrakta som önsketänkande.

För att fortsätta läsa denna krönika i Världen idag, gå in här.

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Jag börjar känna mig tjatig, men jag kan inte rå för det. Under namn som normkritik, queer och nu senast ”lärande miljö” håller man i västvärlden på att lansera ett socialt experiment av enorma proportioner. Det land som sannolikt har kommit längst av alla är vårt eget Sverige, ett fenomen som jag kartlägger i min rapport När minoriteten tar majoriteten som gisslan. I denna citerar jag bland redaktörerna till antologin Normkritisk pedagogik, som förundrat utbrister: ”Kanske är det ett svenskt fenomen att det som representerar verkligt radikala och maktkritiska perspektiv, såsom queer och normkritisk pedagogik, omfamnas av statliga institutioner i en svindlande fart.”

För att fortsätta läsa, gå in här.

I dag har jag och Stefan Gustavsson en gemensam debattartikel i Dagen, som har fått rubriken Radikala queerteorier i skolan. Vi pekar där på omfattningen av det sociala experiment som jag har kartlagt under hösten, och vänder oss till kristna föräldrar med uppmaningen att låta ansvariga chefer veta vad de faktiskt tycker om detta. Detta i enlighet med läroplanens första kapitel: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Vissa perioder brukar beskrivas som nyhetstorka. Den här hösten har situationen varit den motsatta: nyhetsexplosion. Det har ständigt kommit nya och angelägna nyheter att rapportera om.

Om detta är inte mycket att säga. Men ett problem är samtidigt att många andra viktiga frågor riskerar att hamna i medieskugga. En sådan är det gigantiska sociala experiment som just nu pågår i skolans och förskolans värld, som brukar beskrivas som ”normkritisk pedagogik” och som jag vid flera tillfällen har kommenterat här på bloggen.

Låt mig ta två aktuella exempel.

För att fortsätta läsa, gå in här.

I helgen har jag varit på ungdomsledarkonferensen Kallad i Linköping, där jag också var en del av ledningsgruppen. Planeringen började redan för 1 ½ år sedan, och självklart har vi hämtat viss inspiration från våra ekumeniska barnledarkonferenser. Någon kopia av dessa var det dock inte tal om, och de organisationer som stod som inbjudare var EFK, Equmenia, Frälsningsarmén, Pingst Ung, Salt och SAU.

Vi som leder dessa organisationer (i mitt fall: ledde) har funnit varandra utifrån att vi ser att vi står i så många liknande utmaningar och behov, men också utifrån att vi står varandra nära i våra hjärtan. (mer…)

I dag har jag och Johan Semby en debattartikel på SVT Opinion där vi presenterar NfS senaste rapport ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan”. NfS står för Nätverket för samlevnad och sexualitet, och dagens rapport är vår andra i ordningen.

Som rapportförfattare måste jag säga att jag är omskakad av vad jag har funnit. Det jag undersöker är nämligen ett gigantiskt socialt experiment som just nu pågår och som går under beteckningen ”normkritisk pedagogik”. De senaste åren har detta lanserats på bred front av RFSL, RFSU och ett antal statliga myndigheter – däribland Skolverket, DO, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Forum för Levande Historia och Folkhälsomyndigheten.

Förutom artikeln kan du läsa och ladda ned rapporten på NfS hemsida.

Dagen-TV: Livsstil, sex och gudstro

Postat: 30 oktober, 2015 av olofedsinger i Apologetik, Lärjungaskap
Etiketter:, ,

För några veckor sedan var jag med på en inspelning med TV2020 för programmet Vardagstro. Studion är belägen i Stockaryd och programledaren heter Anders Wisth. Det är ett stort ämne, så vi hann (förstås) inte med att beta av alla relevanta infallsvinklar – men jag tycker ändå att det blev ett rätt trevligt program. Vardagstro sänds bland annat via tidningen Dagen, och om du vill lyssna kan du gå in här.

I dag har jag en debattartikel i Upsala Nya Tidning. Den har rubriken ”Majoriteten som gisslan” och är en kritisk granskning av den lathund för normkritiskt arbetssätt som publicerades av Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening för några veckor sedan.

En av mina stora nyupptäckter när jag studerade lathunden är att en av normkritikens senaste trender (som man nu alltså ska pådyvla alla lärare) är att man distanserar sig från begreppet ”tolerans” till förmån för så kallad ”normkritisk pedagogik”. ”Tolerans” förutsätter ju att det finns något att ”tolerera” – alltså en minoritet eller en avvikande grupp – men den nya normkritiken vill i stället upphäva alla gränser. Eller kanske snarare: sluta använda sådana begrepp som kan tänkas utesluta någon behjärtansvärd minoriteten. Därav lathundens råd om att i klassrummet upphöra med bruket av könsspecifika begrepp som ”grabbar”, ”tjejer” och ”föräldrar”.

Annorlunda uttryckt: minoriteten tillåts ta majoriteten som gisslan, och alla ska dansa efter hbtq-rörelsens pipa.

I dag basunerar framsidan på Dagen ut texten: ”Kampen om skolans sexualundervisning”. Inne i tidningen finner man dels en ledare på temat ”Sex i skolan utan normer leder fel”, dels ett så kallat dokument – alltså längre reportage. Först ut i det senare är en artikel där Therése Ewert från NfS, Hugo Wester från Skolverket och Åsa Kastbom från Linköpings universitet intervjuas. Mycket läsvärt! Därefter kommer ett samtal mellan mig själv och Hans Olsson från RFSU. Sammantaget ett mycket läsvärt och angeläget reportage, som jag hoppas ska få stor spridning både i och utanför kyrkans värld!

En film där jag och Hans Olsson samtalar med Dagens reporter finns utlagd här.

Ett annat samtal mellan mig och RFSU skedde i Radio Västernorrland den 23 april – start vid 2:45:28.

Ett av mina ideella uppdrag är att jag fungerar som vice ordförande i det nystartade Nätverket för samlevnad och sexualitet. Målsättningen med nätverket är att verka för en sund vägledning i frågor som har med sex och relationer att göra. På att-göra-listan står bland annat att ta fram ett nytt skolmaterial, först med de kristna friskolorna som målgrupp och på sikt även för den kommunala skolan.

Varför bedömer vi då dessa frågor som så angelägna? Sverige har ju haft obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan ända sedan 1955! Ja, faktum är att det är flera saker som har gett denna fråga förnyad aktualitet.

För att fortsätta läsa denna krönika i dagens Världen idag, tryck här.

De insändare som har publicerats i Kyrkans tidning efter min artikel om rädslans kultur har med all önskvärd tydlighet illustrerat hur stark denna kultur verkligen är. Men Hans Cristian Nyströms och Gabriella Johanssons insändare (båda präster i Oscars församling) tar ändå priset. De tar verkligen i från tårna när de skriver: (mer…)

Gästinlägg av Andreas Sundström

Jag spenderade hela förra veckan på Tejp 2013 (vilket var fantastiskt!) och jag hade också förmånen att få tala på torsdagens kvällsgudstjänst under rubriken ”Att genomskåda kulturen”. Jag sa ungefär följande: (mer…)

Tweens – konsumtionskulturens barn

Postat: 18 december, 2013 av olofedsinger i Reflektioner
Etiketter:, ,

I det senaste numret av Johannelunds skriftserie Ingång medverkar jag med en artikel om dagens tweens – alltså den generation som befinner sig i gränslandet mellan barndom och ungdom. Artikeln bygger till stora delar på ett föredrag jag lyssnade på av den danska ungdomsforskaren Søren Østergaard, och den är i mitt tycke mycket intressant. Det som skildras är f ö inte bara 9-12-åringarnas vardag, utan trender som påverkar (och till stora delar gäller för) de flesta unga och unga vuxna i dag. Läs och begrunda!

Tweens

Den tidigare RFSU-informatören Cindhy Cronjezon har skrivit en ny insändare med anledning av våra inlägg kring RFSU:s material ”Sex i skolan”. Jag och Alf B Svensson har fått möjlighet att svara direkt, i vad som också blir vår slutreplik i denna debatt. Det har varit lärorikt att försöka förstå RFSU, och även att bemöta dem utifrån den världsbild och de värderingar som vi själva representerar – och som ofta krockar rejält med RFSU:s. (mer…)

I skrivandes stund är SvD:s livechatt öppen för alla som vill diskutera min och Alf B Svenssons debatt med RFSU. Ska bli intressant att se vad som sägs! Detta innebär också att vår slutreplik är publicerad på SvD.se. Vi är ärligt talat rätt förundrade över hur dåligt och fördomsfullt skrivet deras svar på vår första insändare är. Men det får förstås stå för dem. Vi försöker som synes ge svar på tal. Direktlänken finner du här.

I onsdags var det en tidigare informatör på RFSU som kritiserade den insändare som vi skrev tillsammans i de kristna barn- och ungdomsförbunden. Jag och Alf B Svensson har i dag försökt att bemöta denna, och att besvara hennes frågor. Det är ju ingen tvekan om att det är olika världsbilder som möts i den här typen av diskussion, men jag hävdar ändå att vi har mycket på fötterna i det vi skriver. Tror också att det är nödvändigt att sätta in frågan om sexualitet i ett större sammanhang – både utifrån kopplingen mellan sex och kärlek, och utifrån vad som händer med vårt samhälle när sexualiteten frikopplas från normer. Insändaren går att läsa här.

För några minuter sedan lades en ny insändare av mig och Alf B Svensson ut på SvD Brännpunkt. Även denna gång är det RFSU:s sex- och samlevnadsmaterial som är i fokus, men nu med en annan målgrupp än i Dagen. Ska bli spännande att se vad den väcker för reaktioner! En direktlänk till artikeln finner du här.

För ett tag sedan läste jag igenom ett häfte av den anglikanske biskopen Graham Cray. Det hade titeln Youth Congregations and the Emerging Church, och fångade mitt intresse eftersom jag själv står i ledningen för en församling med påtagligt låg medelålder (29 år hos medlemmarna, för att vara exakt). (mer…)

I TV-studion med Ulf Ekman

Postat: 24 oktober, 2010 av olofedsinger i Reflektioner
Etiketter:

I onsdags medverkade jag i inspelningen av nästa avsnitt av Kväll med Ulf Ekman. Livets Ords pressekreterare hörde av sig och frågade om jag, tillsammans med tre ungdomspastorer från Pingst och Trosrörelsen, ville komma och tala om ungdomskulturen och trender bland kristna ungdomar. Och det ville jag förstås gärna! (mer…)

Kristen tro i en skamkultur

Postat: 31 augusti, 2010 av olofedsinger i Lärjungaskap
Etiketter:, ,

Vad innebär det att det moderna västerländska samhället går att beskriva som en skamkultur? Att vi som 2000-talssvenskar brottas betydligt mer med frågor som: ”Vem är jag? Vart hör jag hemma? Duger jag som den jag är?” än av Reformationens klassiska fråga: ”Hur ska jag komma till rätta med min skuld?”

Läs mer om detta i nedanstående artikel, som sätter fingret på en öm punkt också i vårt personliga lärjungaskap. Som det också skulle kunna formuleras: ”Hur kommer jag till rätta med mitt oproportionerligt stora bekräftelsebehov, med min tendens att reagera med förkastelse/aggressivt försvar när jag blir ifrågasatt och med min oförmåga att skilja mellan sak och person?”

Gud i en narcissistisk tid

Denna artikel (som publicerades i tidningen NOD nr 2 2005) bygger från början på en uppsats som jag skrev när jag läste på Johannelunds teologiska högskola. Om jag får säga det själv är det en mycket läsvärd uppsats med många intressanta iakttagelser och citat. Om du vill läsa finner du den här:

Det kristna budskapet i en narcissistisk tid