Dem vi själva har skrivit

Alla böcker kan beställas direkt från Olof Edsinger på mail olof.edsinger@icloud.com. Frakt tillkommer.

Djupare in i Guds närvaro: På resa i bönens värld av Olof Edsinger (Livets Ords Förlag 2017)

En bok om att navigera i den osynliga världen. På samma gång en praktisk guide och en karismatisk teologi som kartlägger områden som bön, andlig krigföring och profetiska handlingar, men som även sätter in dessa fenomen i sitt större sammanhang – både utifrån bibelordet och utifrån författarens egna erfarenheter. Pris: 180 kr.

Domen: Evangeliets bortglömda dimension av Olof Edsinger (CredoAkademin 2014)

En bok om domstexterna i Bibeln och om Gud som domare. Hur ser förhållandet ut mellan Guds godhet och Guds vrede och dom? Vilka likheter och skillnader finns mellan Gamla och Nya testamentets domstexter? Och hur är det med dom inom den kristna församlingen, det som traditionellt brukar kallas för församlingstukt? Pris: 160 kr.

En Josuageneration av Jonas Nordén (Salt och EFS läser 2009)

En bok främst riktad till den unga generationen i Sverige idag, som jag tror att Gud har stora planer för. Med utgångspunkt i den gammaltestamentliga berättelsen om när Israels folk ska inta det utlovade landet får du utmaningar till vår egen tid och ditt eget liv i fråga om tro, frimodighet, lydnad och andlig klarsyn. Tilltalet i boken är trosstärkande: För Gud är ingenting omöjligt – och han vill använda dig och mig för att återevangelisera det här landet. Pris: 40 kr.

En guide till Romarbrevet av Olof Edsinger (Bibeln idag 2016)

En vandring genom en av Bibelns mest spännande böcker. Passar bra både för enskilt bruk och i en mindre grupp. Pris: 120 kr.

Ett liv i den Heliges närhet av Olof Edsinger (Livets Ords Förlag 2015)

En bok om Guds helighet och det heliga livet. En grundläggande genomgång om vad Bibeln har att säga om helgelsen – alltså hur Gud genom sin Ande vill göra oss allt mer lika Jesus. Tar upp bibliska teman som synd och nåd, lagens roll i det nya förbundet, lagiskhetens olika ansikten, gudsfruktan, att bekänna sig till sanningen, att bejaka Guds domar etc. Pris: 150 kr.

Församlingen: Bli en del av Guds dröm av Olof Edsinger (Salt och EFS läser 2010)

En kortfattad introduktion till den bibliska visionen med församlingen. Efter vart och ett av de sju kapitlen finns ett personligt vittnesbörd från människor med olika bakgrund och ålder. Pris: 40 kr.

Gud och sex: Äktenskap, lust och sexualitet i Bibelns ljus av Olof Edsinger (evangelie 2015)

Vad säger Bibeln om äktenskap, lust och sexualitet? Är det rimligt att hålla fast vid äktenskapet också i en tid när många tycker att det går lika bra att vara sambo? Hur kan vi som kristna resonera kring komplexa frågor som homosexualitet, celibat och abort? Detta är en praktisk bok om sex som inte väjer för de svåra frågorna. Pris: 140 kr.

Jesus – Guds son av Olof Edsinger (Verbum 2004)

Ett kärnfullt och utmanande porträtt av Jesus, hans död och hans uppståndelse. Boken har ett ärende både till den som är kristen och den som inte vet så mycket om tron. Pris: 40 kr.

Korsets väg och korsets kraft: Om ett liv i Jesu efterföljd av Olof Edsinger (Libris 2011)

En utmanande bok om två på ytan helt olika sidor av det kristna livet: lidandet och härligheten. Lidandet för Kristus kartläggs hela vägen från omvändelsen till martyriet. Den undergörande tron kartläggs från försoningens tjänst till uppväckandet av döda. Vad som förenar de båda stråken är att de båda går tillbaka på vårt beroende av och vår lydnad för Kristus. Tyvärr slut.

Krigen i Gamla testamentet: Ett försök att förstå av Olof Edsinger (Livets Ords Förlag 2016)

En bok om några av de vanligaste – och svåraste – frågor som vi som nutida bibelläsare kan ställa till Guds ord. Går gudsbilden i Gamla och Nya testamentet ihop? Innebär inte Gamla testamentets skildringar av krig i Guds namn att Bibeln är moraliskt korrupt? Hur ska vi se på Bibelns beskrivning av Gud som krigare? Andra, uppdaterade och reviderade upplagan. Pris: 220 kr.

Ledare i Guds rike: Bibliska principer för den kristna tjänsten av Olof Edsinger (Gospel Media 2013)

En bok om ledarskap som fokuserar på det unika med ett kristet ledarskap, jämfört med ledarskap i största allmänhet. Hur kan vi utöva ett ledarskap som gör oss till kanaler för Guds kraft, snarare än vår egen? Hur kan vi lära oss att navigera inte bara i den synliga världen, utan också i den osynliga? Hur kan vi ge utrymme åt alla de fem tjänstegåvorna – apostel, profet, evangelist, herde och lärare – i vårt arbete? Pris: 150 kr.

När minoriteten tar majoriteten som gisslan: Om identitet och sexualitet i queerteoriernas tidevarv (SEA 2015)

En kartläggning av den normkritiska pedagogik som nu lanseras på bred front inte minst i förskola och skola. Vad får det för konsekvenser när alla normer och allt tal om normalt och onormalt betraktas som suspekta? Och hur kan en kristen respons på vår tids queerteorier se ut? Pris: 80 kr.

PaX – fyra samlingar om kristen tro av Olof Edsinger (Credo 2004)

En enkel upptäckarkurs om den kristna tron (”mini-Alpha”), tänkt för gymnasieungdomar. I PaX ingår också en proffsig filmpresentation av det kristna budskapet, som kan beställas direkt av Credo. Pris: 50 kr.

Tro stavas beroende av Olof Edsinger (Livets Ords Förlag 2018)

En helhetsvision av ett liv i tro, som i fyra delar beskriver trons identitet, trons tillgångar, trons liv och trons kamp. Genom hela boken anknyter jag till vad Martin Luther, Carl Olof Rosenius och Lina Sandell hade att säga om dessa saker. Pris: 160 kr.

Välsignat givande av Olof Edsinger (EFS 2005)

Ett enkelt bibelstudium om givande och och ekonomisk välsignelse. Utgivet av EFS riks. Pris: 30 kr.