Inlägg märkta ‘lydnad’

Gästblogg av Andreas Sundström

Konceptet religion underminerar kristen tro.

Om du inte tycker att det låter konstigt så beror det antagligen på att du är bekant med klyschan om att tro på Jesus handlar om en relation och inte religion, men det är faktiskt inte den frasen jag har i åtanke.

Det inte nödvändigtvis de saker och företeelser som vi kategoriserar som religion som underminerar kristen tro (även om det kan vara så också), utan snarare föreställningen om religion som en egen sfär av saker och företeelser. (mer…)

Lyssna och lyda – ett bibelstudium

Postat: 21 november, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:, ,

Första veckan i november genomförde EFS och Salt sina medarbetardagar i Addis Ababa, Etiopien. Jag hade förmånen under en av dagarna att leda ett bibelstudium för alla som kom från Sverige, plus deltagare från Mekane Yesuskyrkan och andra samarbetspartners till EFS och Salt. Här delar jag med mig av detta, med utgångspunkt i Matt 7:21-29.

(mer…)

Kristet lärjungaskap – del II: Överlåtelse

Postat: 15 januari, 2015 av olofedsinger i Lärjungaskap
Etiketter:, ,

Om ödmjukhet och andens fattigdom kan beskrivas som nyckeln in till Guds rike, är överlåtelsen till Kristus det som för oss vidare. När Jesus kallar sina första lärjungar gör han det med orden: ”Följ mig!” (Joh 1:43 m fl), och att svara ja på den uppmaningen är att fogas samman med Herren själv. Jesus säger: Jag är herden, ni är fåren (se Joh 10). Och vidare: Jag är läraren, ni är lärjungarna; jag är Herren, ni är tjänarna (se Matt 10:24-25).

Det handlar om lydnad. (mer…)

I min bok Korsets väg och korsets kraft (Libris 2011) ägnade jag tio kapitel åt att ringa in vilka ”stationer” eller erfarenheter som vi som kristna kan räkna med på lidandets väg. Alltså vad det i praktiken kan innebära när vi på Jesu uppmaning ”tar upp vårt kors” och följer honom (se Luk 14:27). I dagens Dagen har jag nu skrivit en insändare där jag konkretiserat hur förföljelsen kan komma att drabba oss som väljer att inte backa i fråga om Bibelns syn på homosexualitet. Framför allt försöker jag visa på de mekanismer som ligger bakom denna förföljelse – och varför vi som kristna, trots att det kan kännas otacksamt, behöver stå fasta i denna såväl som andra frågor. Om vi inte gör det är risken nämligen stor att det gröper ur vårt lydnadsförhållande till Kristus; att han går från att vara vår Herre till att bli en rådgivare bland många andra. Något som i sin tur kommer att förändra hela vår syn på den kristna tron.

Du finner insändaren här.

(Om du vill läsa en tidigare kommentar till själva sakfrågan – Bibelns syn på homosexualitet – kan du kolla in del XV i min artikelserie om Gud och sex.)

Att lämna allt och följa…

Postat: 12 september, 2012 av Jonas Nordén i Gåvor & Tjänster, Lärjungaskap
Etiketter:

När jag växte upp fanns det en sång som jag ofta hörde som var skriven som att Jesus sjöng till mig. Texten i refrängen var: ”Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris, för jag står vid din sida”. (mer…)