Inlägg märkta ‘Korset’

[Insändare i Dagen 170425:]

För några veckor sedan initierade jag en debatt om evangeliets innehåll här i Dagen. Min utgångspunkt var en välkänd sång, men mitt ärende var framför allt att ställa frågor som: Vad handlar evangeliet om? Är det rimligt att beskriva det kristna budskapet som ”du duger som du är”? Hur kan vi på djupet bli befriade från vår egen självcentrering, för att i stället bygga vår tro och vår identitet på Jesu död och uppståndelse för vår skull?

Debattens vågor har sedan dess gått höga. Den har också utvecklat sig i lite olika riktningar. Den katolska invändningen, formulerad av Martin Lembke, betraktar jag vid det här laget som bemött. Jag hoppas även att de människor som hakade upp sig på min hänvisning till den specifika sången, eller som gjorde sig lustiga över att ”alla sånger inte kan säga allt”, börjar förstå vad jag faktiskt var ute efter. (mer…)

[Insändare i Dagen 170419:]

Den katolske religionsfilosofen Martin Lembke kan inte beskyllas för dåligt självförtroende. I Dagen 170406 förklarar han frimodigt att den försoningssyn som stora delar av Sveriges väckelserörelse är präglad av – med Carl Olof Rosenius och Lina Sandell som framträdande namn – är heretisk. Samma omdöme ger han om Martin Luther och Jean Calvin, eftersom det var de som i polemik mot den katolske teologen Anselm av Canterbury formulerade ”läran om ställföreträdande strafflidande”.

Mot såväl Luther, Calvin, Rosenius och Sandell skriver Martin Lembke: ”Hur än Jesus på korset möjliggjorde vår frälsning så gjorde han det inte genom att i vårt ställe ta straffet för våra synder.”

För de flesta Dagen-läsare torde detta vara ett häpnadsväckande uttalande. Det strider också mot Paulus ord om att Jesus på korset ”blev en förbannelse i vårt ställe” (Gal 3:13) och att ”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd” (2 Kor 5:21). (mer…)

Varför behövde Jesus dö?

Postat: 12 april, 2017 av olofedsinger i Bibeln, Tillbedjan
Etiketter:, , ,

[Ledare i Världen idag 170412:]

Vi befinner oss mitt inne i stilla veckan. Kristna över hela vår jord kommer de närmaste dagarna att vara samlade till gudstjänst, och vi kommer att påminnas om Jesu lidande, död och uppståndelse för vår skull.

Ingen annan högtid kan mäta sig med påsken i betydelse. Den är höjdpunkten på det kristna kyrkoåret, och den sätter strålkastarljuset på några av de viktigaste händelser som den här världen har skådat. Om det inte vore för påsken, skulle det inte finnas någon kristen kyrka. Om det inte vore för påsken, skulle vår längtan efter sann och djup gudsgemenskap vara en ouppnåelig dröm.

Men varför är det egentligen så? Varför sätter kyrkan en sådan tillit till en serie händelser som innehåller så många orimligheter? (mer…)

Jag kom just över länken till detta omskakande budskap av den numera avlidne evangelisten Steve Hill, en av centralgestalterna i Pensacolaväckelsen. Det finns en del manér och formuleringar som kan få en sån som mig att rynka på näsan, men jag måste säga att jag har svårt att värja mig för det han säger. Sista minuten är obetalbar.

I lärjungaskolan I Mästarens fotspår, som precis har dragit igång för den här terminen, brukar jag som åskådliggörande av Johannestjänsten ge uppdraget att lyssna till David Wilkersons budskap när han predikade i Sverige 2004. Det var av ungefär samma kaliber, men då specifikt riktat till den evangelikala kristenheten i Sverige. Om du inte redan har sett det kan jag varmt rekommendera även det. Det återfinns under kategorin ”Profetior” här på EfterKristus, men en direktlänk kommer även här.

Mitt kors – Jesu kors

Postat: 16 augusti, 2016 av Jonas Nordén i Reflektioner
Etiketter:, ,

De senaste veckorna har en Facebook-kampanj under namnet Mitt kors fått mycket uppmärksamhet, både positiv och negativ sådan. Initiativtagarna vill med kampanjen stå upp för och visa solidaritet med världens förföljda kristna. Mycket hedervärt om du frågar mig.

Kors svartvit

Kampanjen ger också ett extra tillfälle att ställa sig frågan vad korset egentligen betyder i kristen kontext. Många hänvisar till att korset står för kärlek och trygghet, vilket ju är rätt. Men korset står för mycket mer än så. Här ger jag några korta reflektioner kring korsets betydelse:

Guds kärlek. Korset är definitivt ett uttryck för Guds kärlek: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son…” Jesu död på korset för vår skull är världshistoriens kärlekshandling nummer ett, alla kategorier. Jesus ger sig själv fullt ut för att vi ska räddas och få liv. Ingen har större kärlek än så.

Guds helighet. Korset är platsen där Guds helighet uppenbaras och en gång för alla tar avstånd ifrån synden. Gud som helig kan inte tåla synd och därför behöver han göra upp med den. Han behöver avlägsna den från sig själv och från oss, som vill ha kontakt och relation med honom. Enda vägen var att göra det ”i sig själv”. Jesus bär vår synd och skuld på korset och dör bort med den, så att vi kan leva som heliga och rena inför en helig Gud.

Guds vrede. Korset uppenbarar också Guds vrede över allt det som har fallit och gått förlorat i vår värld: över synden, ondskan, satans makt och döden. När Jesus dör får han bli föremål för Guds vrede, som annars med all rätt skulle ha kanaliserats mot oss. Nu blir vi befriade även från den, tack vare Jesu ställföreträdande död.

Guds nåd. Korset är platsen där Gud försonas med världen, med dig och mig. Återigen sker detta genom och i Jesus Kristus. När han dör och tar vårt straff på sig öppnas en väg, av nåd, för oss var och en hem till vår Fader i himlen. Det är enbart tack vare det som hände på korset som vi kan få del av gemenskap med Gud och få leva i hans rike.

Det finns givetvis mycket mer att säga om korset, och jag är tacksam för att det får synas och talas öppet om i vårt land. Detta var en liten hjälp att påminna oss om några centrala delar av dess innebörd. Att ställa sig under korset och tro på det som Jesus där har vunnit åt oss är själva kärnan i den kristna tron.

Lärjungarna verkade inte vänta sig att Jesus skulle uppstå. Jesu undervisning om sin egen uppståndelse hade de antingen inte uppmärksammat, inte förstått eller helt enkelt inte trott på. Jesu förnedrande död sly fullständigt sönder deras tro på honom som Messias och upprättare av det nya Gudsriket. De två lärjungarna på väg mot Emmaus sätter ord på det: ”Vi hoppades att han var den som skall befria Israel” (Luk 24:21).  (mer…)

Själva kärnan i det kristna budskapet är alltid vad Gud har gjort med och i Kristus, utanför oss och för vår skull. Hur vår Skapare handlar med oss ”medan vi ännu var syndare”, som Paulus uttrycker det. Men sedan kommer frågan hur vi tillägnar oss det som Gud har gjort för oss, och vad det får för konsekvenser för oss. Det finns nämligen en kristen livsstil som korset bör leda oss till, där Jesu korsdöd får fungera som en förebild för oss kristna. (mer…)

Det finns en väl genomtänkt helhetssyn på Jesu uppgift, som är djupt förankrad i både GT och NT. Det som vi vanligen kallar för frälsningshistorien skildras genom hela Bibeln som en Guds kamp för att driva ut ondskan. Det börjar givetvis i Edens lustgård, där kampen om människan slutar med ett nederlag. De gudsfientliga makterna, Satan, synden och döden, vinner rond ett och från den stunden inleds Guds återerövringsförsök. (mer…)

I nattvardsliturgin i den lutherska kyrkan sjunger (eller säger) man alltid orden: ”O Guds lamm, som borttager världens synder. Förbarma dig över oss”. Dessa ord är givetvis direkt hämtade från Joh 1:29 där Johannes Döparen presenterar Jesus med orden: ”Där är Guds lamm som tar bort världens synd”. Men vad menade Johannes Döparen med detta? Varför kallas Jesus för Guds lamm? Vi ser åtminstone två svar på dessa frågor i Bibeln. (mer…)

Det är främst i Hebreerbrevets text som vi möter tanken på att Jesus skulle vara en överstepräst. Vad är det för påhitt? Varför är det viktigt? Såg Jesus sig själv som en sådan? (mer…)

Det är oerhört främmande för nutidsmänniskan (i Sverige) att tolka och förstå Jesu död som ett slags offer. Även de som är uppväxta i kyrkor och bönhus – ja till och med utbildade präster och pastorer – har idag svårt med offerterminologin i Bibeln, Psalmer och liturgiska texter. (mer…)

Kampen i Getsemane, Stilla Veckan – del 2

Postat: 30 mars, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

Vi får en unik inblick i Jesu kamp och vånda inför det som väntar, kvällen före hans död på korset. Alla tre synoptiska evangelier (Matteus, Markus och Lukas) beskriver två drag hos Jesus, som av allt att döma gjorde djupast intryck på dem (innan de somnade vill säga). (mer…)

Anledningar till Jesu korsdöd? Stilla Veckan – del 1

Postat: 29 mars, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:,

Vem bär egentligen ansvaret för Jesu död på korset? Hur kan det komma sig att en så god och rättfärdig man fick dö en brottslings död genom tortyr och avrättning? Nya Testamentet ger oss faktiskt några olika svar på dessa frågor, beroende på från vilket perspektiv vi ser på händelserna. (mer…)

Talet om korset

Postat: 28 mars, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:,

Det kan inte råda någon tvekan om att korset är den kristna symbolen framför alla andra. Överallt där vi ser en byggnad med ett kors på förstår vi att det finns en kristen kyrka. Alla de nordiska länderna har korset i sina flaggor. Det är fortfarande överlägset världens mest populära smycke. Kristendomen beskrivs av historiker, mycket riktigt, som ”korsets religion” (debatten om huruvida kristendomen är en religion kan vi lämna just nu). Paulus sammanfattar kristendomens kärnbudskap med orden ”talet om korset” (1 Kor 1:18).

Hos de flesta människor idag tror jag att korset väcker positiva känslor. Det står för tro, trygghet, värme, närhet, räddning, liv och hopp. För människorna som levde under det romerska imperiet i början av vår tideräkning stod korset för något helt annat. Då symboliserade det lidande, tortyr, död, förnedring, förbannelse och förakt.

När vi nu går in i Stilla Veckan kommer jag att sätta lite extra ljus på korset och innebörden av Jesu korsdöd för oss. Varje dag kommer en ny artikel att publiceras här, med olika fokus på världshistoriens absolut största och viktigaste händelse: Jesu kamp, lidande, offerdöd och uppståndelse. I varje ny tid behöver talet om korset återuppväckas och få nytt liv. Innebörden av Jesu död och uppståndelse behöver bli levande och uppskattat av nya generationer. För faktum är att utan det finns det ingen kyrka, ingen kristen tro, inga lärjungar, inget hopp och ingen framtid. Såväl en enskild kristen människa, som hela kyrkor behöver vara ”korsmärkta”. Låt oss därför tillsammans stanna upp i denna vecka för att låta korsets fulla betydelse skölja över oss och än en gång påminna oss om vilka vi är: Syndare i behov av Guds ingripande, nåd och kärlek.

En offrad och slaktad Kristus?

Postat: 22 mars, 2015 av Jonas Nordén i Reflektioner
Etiketter:, ,

Fler och fler i svensk kristenhet verkar ha problem med tanken på Jesus som ”offerlammet”, att Gud kunde ”slakta” sin egen son på korset för vår skull och så vidare. Detta är inte något nytt eller konstigt. Det verkar som om kyrkan ända från början har ryggat tillbaka inför tanken på en lidande Kristus. (mer…)

I dag har jag en insändare publicerad på Dagen debatt. Den utgår från Antje Jackeléns försök att bortförklara Jesu ord om att han är ”vägen och sanningen och livet” (Joh 14:6). Det jag vill visa på att Jackeléns  försök (förutom att vara felaktiga rent teologiskt) redan från början bygger på en felaktig premiss – nämligen att det bara skulle vara några få verser i Bibeln som förmedlar budskapet om Jesu unicitet. Sanningen är nämligen den motsatta: hela Nya testamentet är genomsyrat av detta budskap. Låt oss vara fortsatt frimodiga i vår bekännelse av Jesus både som vår personliga Herre och som hela världens Frälsare!

I första delen av min artikel introducerade jag ämnet och gav det en historisk relief. I denna andra del vill jag i stället ge några exempel på vad som går förlorat i Sofia Camnerins sätt att tala om försoningen (subjektiv försoningslära) jämfört med Carl Olof Rosenius teologi (objektiv försoningslära): (mer…)

Den objektiva försoningsläran – del I

Postat: 28 maj, 2013 av olofedsinger i Bibeln
Etiketter:, , ,

I det nummer av Budbäraren som landade i brevlådorna i går hade jag en teologiartikel med rubriken ”Den objektiva försoningsläran – en rikedom att värna”. Jag vill här publicera en något längre version av denna artikel, som även kommer att publiceras i ELM-BV:s tidning Till Liv i sommar. Jag tycker själv att detta är ett både viktigt och intressant ämne! (mer…)

Helad för att hela

Postat: 18 januari, 2013 av olofedsinger i Församling
Etiketter:, , , , ,

(Inlägg nummer fyra på EFK:s Pionjärblogg.)

Även en annan kurs betyder mycket för oss som församling. Det är den upprättelsekurs som vi inbjuder till en gång per år, och som vi har valt att kalla för Helad för att hela. Kursen innefattar två hela lördagar, och hämtar mycket av sin inspiration från de båda organisationerna Helhet genom Kristus och Ellel – utan att vara en kopia av någotdera sammanhang. (mer…)

Jesus, Guds offerlamm

Postat: 23 september, 2012 av olofedsinger i Lärjungaskap, Ledarskap
Etiketter:, , , ,

Det händer ibland att mina predikningar väcker reaktioner. Ofta har jag varit förberedd på det, till exempel när jag har tagit upp ett ovanligt eller kontroversiellt tema. En predikan om den dubbla utgången, om Jesus som enda vägen till Gud eller om Guds vilja med sexualiteten lämnar sällan åhörarna oberörda. Ändå betraktar jag alla dessa ämnen som nödvändiga att ta upp för den som vill vara trogen uppenbarelsen i Guds ord (jfr Apg 20:20-21, 27). Liksom, naturligtvis, en hel radda med andra mer eller mindre grundläggande ämnen. (mer…)