Inlägg märkta ‘Guds rike’

I dag släpps min nya bok, som blir min tredje på Livets Ords Förlag. Den heter ”Djupare in i Guds närvaro” och har undertiteln ”På resa i bönens värld”.

Av flera skäl ser jag detta som en mycket spännande release. Först och främst utforskar den ett territorium som jag tidigare mest har snuddat vid i förbifarten – nämligen bönen och den osynliga världen. Men det är också en på många sätt personlig text. Genom hela boken löper det ett pärlband av vittnesbörd och ögonblicksskildringar, inte minst från mina tio år med Salts sommarläger TEJP. Den resa som dessa läger utgjorde satte djupa spår både i mig och det team av ledare som jag hade förmånen att arbeta tillsammans med.

Boken handlar alltså om bön. Men framför allt handlar den om vad som kan hända när vi bildligt talat rör oss utifrån ”förgården” och in i ”det heliga”. Innehållsförteckningen ser ut så här: (mer…)

Mot slutet av mina teologistudier på Johannelunds teologiska högskola blev hela klassen uppmanad att läsa Henri JM Nouwens lilla bok I Jesu namn med undertiteln Tankar om ledarskap. För några veckor sedan läste jag om den, och påmindes om vilken pärla detta är för alla oss som står i någon form av kristet ledarskap.

Inte för de praktiska redskapens eller de avancerade teoriernas skull – dessa saker får man gå till annan litteratur för att ta del av. Men här finns djup och beprövad visdom. (mer…)

Gästblogg av IT-pastorn

Jag har flera gånger på senare tid berört vad jag kallar Paulus program för andlig förnyelse, i 1 Thess 5:19-22:

Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.

Det tycks mig som att Paulus i dessa verser ger en modell som är betydligt mer innehållsrik och klok än vad en hastig genomläsning ger vid handen. Här finns en inre logik, som är vägledande för all slags karismatik än idag. (mer…)

Det var länge sedan vi skrev något om karismatik här på bloggen. För att åtgärda detta kommer jag under april och maj att lägga ut ett antal gästinlägg av vår bloggkollega Lars Gunther, alias IT-pastorn.

Lars är en insiktsfull man, som ofta är mycket läsvärd när han tar till pennan. Han har också förstått mycket av insidan i det som brukar gå just under beteckningen ”karismatik”. Det är inte bara skrivbordsteologi det handlar om, utan vittnar om en god förståelse av hur det faktiskt ”går till”. (Precis som i fallet med David Wellstam, som vi hade en gästbloggserie med för precis ett år sedan – kolla in taggen ”Guds rike”.)

Lars har dessutom förstått något som vi nog alla kan behöva stava på med jämna mellanrum. Som han skrev i en tweet för ett par månader sedan. ”Offensiv karismatik leder till misstag, defensiv är ett misstag. Väntan på perfektion är en oändligt lång väntan.” Det är med denna övertygelse i ryggen som jag nu trycker på publicera-knappen. Först ut är en artikel på temat ”John Wimbers syn på Andens gåvor”. En i mitt tycke lämplig start, eftersom John Wimber är en av de främsta förebilderna även för mig själv när det gäller detta. (mer…)

Det finns en väl genomtänkt helhetssyn på Jesu uppgift, som är djupt förankrad i både GT och NT. Det som vi vanligen kallar för frälsningshistorien skildras genom hela Bibeln som en Guds kamp för att driva ut ondskan. Det börjar givetvis i Edens lustgård, där kampen om människan slutar med ett nederlag. De gudsfientliga makterna, Satan, synden och döden, vinner rond ett och från den stunden inleds Guds återerövringsförsök. (mer…)

Talet om Jesu återkomst väcker alltid olika associationer och tankar hos människor. I en del sammanhang har det tenderat att kanske bli alltför mycket uppmärksamhet på detta, då man lägger mycket tid på att studera och försöka kartlägga detaljer i skeendet. I andra sammanhang väljer man att inte prata om det alls, eftersom man inte vill bli kallad fundamentalist eller nåt annat hemskt. (mer…)

Att lämna allt?

Postat: 26 januari, 2015 av Jonas Nordén i Guds rike, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

När Jesus kallade sina första lärjungar står det omtalat i Lukasevangeliet att ”de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom”. I flera av våra mest älskade lovsånger stämmer vi in i liknande överlåtelse, typ: ”Jag nu lämnar allt, ja, jag lämnar allt, allt till dig min dyre Jesus, jag nu lämnar allt. Men vet vi egentligen vad det innebär? Vad kan det konkret betyda att lämna allt för att följa Jesus? (mer…)

Bön inför det nya året

Postat: 1 januari, 2015 av olofedsinger i Lärjungaskap
Etiketter:, , , ,

I den upprättelsekurs som vi i många år arrangerade i EFS i Mikaelskyrkan brukade vi avsluta med en bön om Jesu herravälde över våra liv. Det är en stark proklamation som passar bra att be också inför ett nytt år. För var och en som vill stämma in:

Herre Jesus Kristus, jag erkänner mitt beroende av dig och tar emot dig som min frälsare, min befriare och min Gud. (mer…)

Ännu ett nådens år …

Postat: 28 december, 2014 av olofedsinger i Apologetik, Lärjungaskap
Etiketter:, , , , ,

Förr i tiden brukade man göra ett tillägg när man skulle skriva ut ett nytt årtal, till exempel i en dagbok eller en historisk skildring. Man skrev ”i nådens år”. Orsaken till detta var att man var medveten om att varje nytt år var att betrakta som en Guds gåva. Ja, att faktiskt varje sekund, varje andetag vi tar, är ett uttryck just för Guds oerhörda och oförtjänta nåd. Det liv som vi får leva här på jorden är något vi har Skaparen av himmel och jord att tacka för – honom och ingen annan. (mer…)

I anslutning till min insändare i Dagen har jag blivit uppmärksammad på en helt annan typ av lidande, nämligen det som vissa homosexuella har blivit utsatta för av människor med starka åsikter om deras homosexuella livsstil. Även inom kyrkan. En präst i EFS skriver till exempel så här:

Jag har flera vänner inom EFS som är homosexuella. Vissa väljer att leva avhållsamt, vissa vill inte detta utan lever i relation (eller öppna för framtida relation) med en av samma kön. Flera av dessa får telefonsamtal mitt i natten av andra inom EFS för att de lever i samkönade relationer, där folk hotar, uttrycker äckel och hat, osv.

Det första jag vill säga är att det som personen här beskriver kommer som en fullkomlig nyhet för mig. Det finns liksom inte i min världsbild att jag som bibeltroende kristen skulle ringa och hota en annan människa av någon som helst anledning – vare sig hans/hennes sexualitet eller något annat. Om detta ändå förekommer är det naturligtvis förkastligt. (Jo, jag visste redan att homosexuella har blivit utsatta för detta. Men inte att det hade skett också inom EFS.) (mer…)

Gästinlägg av David Wellstam

”Men Gud är väl lika närvarande överallt?” Detta är nog den vanligaste kommentaren jag får av kristna vid samtal om Guds närvaro. Att Gud är allestädes närvarande, som kyrkan har uttryckt det genom historien. Detta står inte uttryckligen i Bibeln, men det går att härleda till utifrån olika verser. Som du märker (om du läst förra delen) så talar jag inte särskilt abstrakt om Guds närvaro. Jag tror nämligen att Guds närvaro är en konkret substantiell verklighet. Jag talar om Guds närvaro som något som berör människor, fyller ett rum, vilar över en plats och bryter igenom. Hur får man då ihop tanken att Gud är överallt, med vår upplevelse av att Gud inte verkar vara lika närvarande överallt? Mitt fokus i denna del av bloggserien är att utgå ifrån dessa frågor och gå djupare i detta fantastiska som vi kallar för Guds närvaro. (mer…)

Guds närvaro del II – vad är Guds närvaro?

Postat: 3 december, 2013 av olofedsinger i Guds rike
Etiketter:, ,

Gästinlägg av David Wellstam

Under hösten ställde jag lite öppna frågor kring Guds närvaro på twitter och märkte att människor tänker på olika saker när de hör ordet. Olika rörelser och teologiska traditioner använder det på lite olika sätt. Det kan komma som en överaskning när man inser att uttrycket ”Guds närvaro” inte finns i Bibeln! Guds närvaro finns i Bibeln, men kallas andra saker. Guds närvaro är ett samlingsnamn vi använder för att beskriva flera saker som är sammankopplade med varandra. Jag kommer snart att gå in på dessa ”ingredienser”. (mer…)

Guds närvaro del I – inledning

Postat: 2 december, 2013 av olofedsinger i Guds rike
Etiketter:

Jag har kommit överens med min nye bekantskap David Wellstam att vi ska göra lite ”artikelbyten” på våra bloggar framöver. Först ut är en serie i sex delar på det intressanta temat ”Guds närvaro”. Ett ämne som jag aldrig tidigare har läst någon utförlig undervisning om, men där jag känner igen mig i det mesta av Davids tankar. Hoppas att den nu kan bli till välsignelse för fler!  (mer…)

Och så innehållsförteckningen

Postat: 3 november, 2013 av olofedsinger i Ledarskap
Etiketter:,

För den som är intresserad lägger jag här också ut innehållsförteckningen för min nya bok – så ser du vilka ämnen jag tar upp. Som synes är det flera teman som inte är helt vanliga i kyrkan – i alla fall inte i de sammanhang jag själv kommer ifrån. Men grundidén är som sagt att vaska fram vilka de bibliska principerna för ett kristet ledarskap kan tänkas vara; vilka ordningar och andliga lagar det lyder under. Samt hur vi som ledare kan navigera inte bara i den synliga, utan också i den osynliga världen. Here we go: (mer…)

Releasefest för min nya bok

Postat: 2 november, 2013 av olofedsinger i Gåvor & Tjänster, Ledarskap
Etiketter:,

Nästa vecka anländer min nya bok från tryckeriet! Den ges ut av Gospel Media och har titeln Ledare i Guds rike. Bibliska principer för den kristna tjänsten. Förordet är skrivet av Kjell Axel Johanson.

Det känns förstås väldigt spännande med denna utgivning. Som med allt annat jag har skrivit (detta är faktiskt min tionde bok!) utgår jag till stora delar från Bibeln. Denna gång öser jag dock ovanligt mycket ur mina egna erfarenheter – både som generalsekreterare för Salt och som församlingsplanterare i Uppsala.

De tre frågor som jag särskilt försöker besvara är:

• Vad är det unika med ett kristet ledarskap, jämfört med ledarskap i största allmänhet?

• Hur kan vi som ledare bli till kanaler för Guds kraft, snarare än vår egen?

• Vilka principer för den kristna tjänsten träder fram i Guds ord – och hur kan vi tillämpa dessa principer i dag?

Nu vill jag hälsa alla intresserade välkomna på releasefest för boken. Den kommer att vara tisdag den 12 november kl 19-21 i Mikaelsgården i Uppsala. Vi börjar med ett föredrag och därefter blir det fika, samtal och möjlighet att ställa frågor.

Om du vill få en djupare inblick i vad det är jag skriver om kommer baksidestexten här: (mer…)

Ge som gåva vad du har fått som gåva

Postat: 6 oktober, 2013 av olofedsinger i Gåvor & Tjänster
Etiketter:, ,

Vi hade en fin gudstjänst i Mikaelskyrkan i dag. Vår nye föreståndare Vincent predikade, och själv hade jag förmånen att stå i smörjelsestationen och be för människor. Alltid lika uppmuntrande att se hur Gud verkar!

Temat för dagens predikan var ”Den helige Andes ledning”. Vincent utgick från berättelsen om den lame mannen som blir botad vid Sköna porten, och han pekade på aposteln Petrus ord till den lame: ”… vad jag har, det ger jag dig” (Apg 3:6). (mer…)

Salts ungdomsläger TEJP anordnades i augusti för tionde året i rad. En av de saker som har varit mest utmärkande för dessa sommarveckor är bönen. Ända sedan starten har vi varje morgon samlat det breda ledarskapet till en timmes bön; inför varje kvällsmöte har vi samlat till 45 minuters bön. Faktum är att vi de senaste tre åren har utökat morgonbönen till två timmar – detta efter att ha blivit uppmuntrade till detta av vår tysk-kinesiske gäst Isaac Liu.*

På två timmar hinner man be en del. Då upptäcker man också att gemensam bön inte är något helt självklart. Tvärtom är det en konst, där alla är vinnare på att vissa ”spelregler” kan göras tydliga. Framför allt är det en inbjudan till ett äventyr, där vi tillsammans får låta oss ledas av den helige Ande. I denna artikel vill jag därför dela med mig av några lärdomar från de senaste årens TEJP-läger. (mer…)

Kyrkoval på söndag

Postat: 12 september, 2013 av olofedsinger i Reflektioner
Etiketter:, ,

På söndag är det kyrkoval. Jag är minst sagt kluven till denna företeelse, men vill förstås ändå uppmuntra er alla att rösta. Kyrkovalet är en av våra mest konkreta möjligheter att påverka vår stora Svenska kyrka, och det är viktigt att vi som aktivt troende inte kapitulerar från det ansvar detta innebär. Alltså: oavsett om du är aktiv i Svenska kyrkan eller inte – om du är medlem, rösta!

Vad ska man då rösta på? Ja, för mig är det ganska självklart att inte rösta på de partier som vill fortsätta att bevara kyrkans genompolitiserade struktur. (mer…)

Inspelningar från upprättelsekursen

Postat: 7 april, 2013 av olofedsinger i Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

EFS i Mikaelskyrkans upprättelsekurs ”Helad för att hela” finns nu tillgänglig för att lyssna till online. Första gången vi höll denna kurs var 2008, och eftersom den har visat sig vara uppskattad har vi sedan dess bjudit in till den varje år. Kursen kan till stor del beskrivas som en korsbefruktning mellan Ellel och Helhet genom Kristus, men utifrån de behov som vi har sett i en församling med många unga vuxna har den även kompletterats med några ”unika” inslag.

En direktlänk till inspelningarna finner du här.

Du kan även läsa mer om kursen i följande blogginlägg från januari i år.

Det var ett kärt återseende att få delta i Entotoförsamlingens helandemöte förra veckan. När jag besökte Etiopien för 15 år sedan hann jag delta i så många som fyra olika helandemöten (de anordnas varje onsdag förmiddag) och de gjorde ett djupt och bestående intryck på mig. Den här gången hade jag glädjen att få ha med mig min fru, och med min tidigare Salt-ordförande Elin Wondimus man Tariku som tolk hade vi goda förutsättningar att hänga med i svängarna. (mer…)