Inlägg märkta ‘Vision’

Att leda utifrån vision

Postat: 31 mars, 2014 av Martin Alexandersson i Ledarskap
Etiketter:,

Jag har lärt mig fyra mycket enkla steg från den amerikanske pastorn Andy Stanley för att leda utifrån vision. Ibland använder vi ordet vision om några olika saker: Dels om en församlings slogan t.ex.: The re-evangelisation of the nations & the transformation of society. Men det är också drivkraften för en aktivitet och då behöver den inte alls vara ordagrann. Till exempel skulle jag säga att visionen för vår hemgrupp är ”att växa som lärjungar och få dela livet och bära varandras bördor” medan min fru kanske skulle säga att visionen är ”att dela livet med varandra och att tillsammans genom bibelläsning, bön och samtal växa i tro”. Orden kan med andra ord vara olika men de beskriver samma vision. (mer…)

Styrkan i en tydlig vision

Postat: 10 mars, 2014 av Martin Alexandersson i Församling, Ledarskap
Etiketter:

Jag har varit i Holy Trinity Brompton i London flera gånger och tänker varje gång jag är där på saker som de är riktigt duktiga på. En utav dem är att tydligt kommunicera sin vision. Jag tror att jag varje gång jag har besökt en gudstjänst så har deras vision sagts: The re-evangelisation of the nations – the transformation of society. Styrkan i en så pass kort men ändå kraftfull vision tror jag inte ska underskattas. Alla som har besökt en gudstjänst där vet vad församlingens vision är och, för att använda Bill Hybels ord om vision, ”en bild av framtiden som skapar passion” så skapar deras vision verklig passion i mitt hjärta. (mer…)

Kraften i en gemensam vision

Postat: 4 september, 2011 av olofedsinger i Ledarskap
Etiketter:

Kvällsmötena på sommarens TEJP-läger på Dekarsön utgick i år från Kristusproklamationen i Kolosserbrevet 1. Den sista kvällen fokuserade vi på Paulus ord i den 16:e versen: ”Allt är skapat genom honom och till honom.”

Dessa ord ger oss en kärnfull beskrivning av vad som är det djupaste syftet med våra liv här på jorden. Vi är skapade för att förhärliga vår Skapare. För att med våra tankar, ord och gärningar peka bortom oss själva, så att våra medmänniskor får möjligheten att lära känna den Herre som vi genom tron har kommit att tillhöra. (mer…)

Ledarskap och vision

Postat: 6 oktober, 2010 av olofedsinger i Ledarskap
Etiketter:

En av de mest grundläggande definitionerna av ledarskap är ”inflytande”. I en grupp kan man med andra ord säga att den eller de personer som utövar inflytande över de andra är gruppens verkliga ledare. I bästa fall sammanfaller detta också med de personer som ”officiellt” har fått förtroendet att leda gruppen. (mer…)