Inlägg märkta ‘Själavård’

En av de grundläggande sanningarna om den kristna själavården är att vi som själavårdare behöver ägna oss åt det ”dubbla lyssnandet”. Medan vi lyssnar på den som har valt att anförtro sig åt oss behöver vi helt enkelt lyssna både till vad personen själv säger och till vad Guds Ande kan tänkas uppenbara för oss om det som sägs. Till detta kan läggas att vi behöver notera vad den person vi samtalar med inte sätter ord på – allt för att kunna bidra med den vägledning och det stöd som kan ge upprättelse på djupet.

Den andliga urskiljningen plats inom själavården är ett stort ämne, och här och nu vill jag smalna av det till fyra konkreta områden som vi som själavårdare behöver ha koll på, och som vi har fått ett antal specifika nycklar för att hantera. (mer…)

I dag basunerar framsidan på Dagen ut texten: ”Kampen om skolans sexualundervisning”. Inne i tidningen finner man dels en ledare på temat ”Sex i skolan utan normer leder fel”, dels ett så kallat dokument – alltså längre reportage. Först ut i det senare är en artikel där Therése Ewert från NfS, Hugo Wester från Skolverket och Åsa Kastbom från Linköpings universitet intervjuas. Mycket läsvärt! Därefter kommer ett samtal mellan mig själv och Hans Olsson från RFSU. Sammantaget ett mycket läsvärt och angeläget reportage, som jag hoppas ska få stor spridning både i och utanför kyrkans värld!

En film där jag och Hans Olsson samtalar med Dagens reporter finns utlagd här.

Ett annat samtal mellan mig och RFSU skedde i Radio Västernorrland den 23 april – start vid 2:45:28.

Ett av mina ideella uppdrag är att jag fungerar som vice ordförande i det nystartade Nätverket för samlevnad och sexualitet. Målsättningen med nätverket är att verka för en sund vägledning i frågor som har med sex och relationer att göra. På att-göra-listan står bland annat att ta fram ett nytt skolmaterial, först med de kristna friskolorna som målgrupp och på sikt även för den kommunala skolan.

Varför bedömer vi då dessa frågor som så angelägna? Sverige har ju haft obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan ända sedan 1955! Ja, faktum är att det är flera saker som har gett denna fråga förnyad aktualitet.

För att fortsätta läsa denna krönika i dagens Världen idag, tryck här.

Gud och sex del 6 (Världen idag): Homosexualitet

Postat: 27 oktober, 2014 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:,

Frågan om kyrkans förhållningssätt till homosexualitet är mångfacetterad. Den rymmer teologiska dimensioner som bibeltolkning och bibelsyn. Den rymmer pastorala dimensioner, som hur vi som kyrka ska möta de människor som betraktar sig själva som homo-, bi- eller transsexuella. Den rymmer biologiska och psykosociala dimensioner, som homosexualitetens uppkomst och utveckling samt frågan om våra sexuella identiteter är oföränderliga eller flytande.

Det offentliga samtalet om dessa saker har tyvärr blivit allt mer polariserat. I takt med att HBTQ-rörelsen har flyttat fram sina positioner har klyftan mellan olika grupper både i kyrkan och i samhället djupnat. Som så ofta annars innebär detta att den grupp som verkligen brottas med denna fråga – människor som har en dragning åt HBTQ, men som ännu inte har bestämt sig för hur de ska förhålla sig till detta – riskerar att komma i kläm både i kyrkan och i samhället i stort. (mer…)

De insändare som har publicerats i Kyrkans tidning efter min artikel om rädslans kultur har med all önskvärd tydlighet illustrerat hur stark denna kultur verkligen är. Men Hans Cristian Nyströms och Gabriella Johanssons insändare (båda präster i Oscars församling) tar ändå priset. De tar verkligen i från tårna när de skriver: (mer…)

Gud och sex del I (Världen idag): Att bli ett kött

Postat: 15 september, 2014 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:,

Den enskilda artikelserie här på bloggen som har fått det största antalet besökare är den som jag författade under våren 2013 och som jag gav rubriken Gud och sex. Totalt blev det så många som 20 delar, och de mest lästa inläggen har varit de som handlar om otukt och onani – med samboskap och ”värt att vänta på?” som goda tvåor. Under denna höst har jag nu fått möjlighet att publicera en kortare serie (8 delar) i tidningen Världen idag. Innehållet i denna utgår till stor del från det som jag tidigare har skrivit här på bloggen, men artiklarna innehåller också en del nytt material och i flera fall nya infallsvinklar på frågorna.

Med start i dag kommer jag därför att publicera denna artikelserie även här på bloggen. I anslutning till artiklarna kommer jag att skriva om det finns ”mer att hämta” i min tidigare artikelserie. Min förhoppning är att det jag skriver ska få vara till glädje, och kanske även fungera som underlag för andra som vill undervisa i dessa frågor. Tveka inte att använda kommentarsfältet om du har någon fråga som du vill ställa utifrån vad jag har skrivit! (mer…)

– Innan jag fick min utbildning och folk kom till mig med problem hade jag bara ett svar att ge dem: du behöver ta emot Jesus. Det var det enda jag hade att säga, även om problemet som tyngde dem kanske var något helt annat, t ex ekonomiska svårigheter. Nu har jag lärt mig att man måste ta även de andra problemen på allvar.

Orden är James Gobanas, själavårdansvarig på Mekane Yesuskyrkans huvudkontor, och de speglar något av de utmaningar som möter denna kyrka inom ett sådant område som själavård och rådgivning. Faktum är att det bara finns tre personer som är utbildade i själavård i Mekane Yesus, varav en befinner sig i USA. James själv har fått sin utbildning i Sydafrika, en treårskurs som han läste in på två år. (mer…)

I anslutning till min insändare i Dagen har jag blivit uppmärksammad på en helt annan typ av lidande, nämligen det som vissa homosexuella har blivit utsatta för av människor med starka åsikter om deras homosexuella livsstil. Även inom kyrkan. En präst i EFS skriver till exempel så här:

Jag har flera vänner inom EFS som är homosexuella. Vissa väljer att leva avhållsamt, vissa vill inte detta utan lever i relation (eller öppna för framtida relation) med en av samma kön. Flera av dessa får telefonsamtal mitt i natten av andra inom EFS för att de lever i samkönade relationer, där folk hotar, uttrycker äckel och hat, osv.

Det första jag vill säga är att det som personen här beskriver kommer som en fullkomlig nyhet för mig. Det finns liksom inte i min världsbild att jag som bibeltroende kristen skulle ringa och hota en annan människa av någon som helst anledning – vare sig hans/hennes sexualitet eller något annat. Om detta ändå förekommer är det naturligtvis förkastligt. (Jo, jag visste redan att homosexuella har blivit utsatta för detta. Men inte att det hade skett också inom EFS.) (mer…)

Vi befinner oss i slutfasen av remisstiden för Svenska kyrkans nya handbok. Alltså den bok där liturgin för alla gudstjänster och kyrkliga handlingar finns samlade. Vid en genomläsning av förslaget blir det tydligt att de nya teologiska vindarna i Svenska kyrkan har satt djupa spår, särskilt i de nyskrivna texterna. Något som tyvärr riskerar att urholka människors möjlighet att ta vara på de skatter som faktiskt finns i vår lutherska teologiska tradition.

I dagens Kyrkans Tidning har jag och Daniel Ringdahl (ELU) fått en insändare publicerad på detta tema. Vi hoppas att den ska hjälpa fler remissinstanser att se och problematisera de brister som vi själva ser i materialet. Rubriken är satt till: Lutherskt arv på undantag.

Narcissismen igen

Postat: 9 november, 2013 av olofedsinger i Reflektioner
Etiketter:, ,

I torsdags hade jag en hel dags undervisning med Team Jesus-teamarna och Exoduslinjen på Hållands folkhögskola. Vi höll till på Johannelunds teologiska högskola, och temat var kristet ledarskap. Vi hann även med ett par timmar om den andliga kampen. Det var ett härligt gäng, som inte var rädda att ställa frågor – roligt!

Något som blev tydligt i samtalen var också hur extremt brännande de frågor som har med identitet, gudsbild och bekräftelsebehov är. (mer…)

Den tidigare RFSU-informatören Cindhy Cronjezon har skrivit en ny insändare med anledning av våra inlägg kring RFSU:s material ”Sex i skolan”. Jag och Alf B Svensson har fått möjlighet att svara direkt, i vad som också blir vår slutreplik i denna debatt. Det har varit lärorikt att försöka förstå RFSU, och även att bemöta dem utifrån den världsbild och de värderingar som vi själva representerar – och som ofta krockar rejält med RFSU:s. (mer…)

I dagens Dagen har jag och några av mina kollegor, tillsammans med psykologen Alf B. Svensson, skrivit ett inlägg om skolans sex- och samlevnadsundervisning. För mig känns det naturligt att engagera mig i denna fråga efter den temaserie om Gud och sex som jag har jobbat med på bloggen under det senaste året. Framför allt är det beklämmande att läsa det material som RFSU har tagit fram och som man nu ”missionerar” med i hela den svenska skolan. Sällan har jag sett ett så konkret uttryck för sexualiseringen av det offentliga rummet. Sällan har jag sett ett så oförblommerat åtskiljande av kärlek och sex. Att RFSU dessutom vill se till att alla barn ska få en ingående undervisning hur man går till väga vid hbtq-sex gör inte saken roligare.

Nu försöker vi ändå vara konstruktiva. Jag inser att materialet redan finns, och kommer att finnas, som en resurs ute på våra skolor. Uppmaningen i vår insändare är därför till Sveriges Kristna Råd  att ta fram ett kompletterande material. Jag hoppas verkligen att vår uppmaning blir hörsammad! Du kan läsa vår insändare här.

I första delen av min artikel introducerade jag ämnet och gav det en historisk relief. I denna andra del vill jag i stället ge några exempel på vad som går förlorat i Sofia Camnerins sätt att tala om försoningen (subjektiv försoningslära) jämfört med Carl Olof Rosenius teologi (objektiv försoningslära): (mer…)

Inspelningar från upprättelsekursen

Postat: 7 april, 2013 av olofedsinger i Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

EFS i Mikaelskyrkans upprättelsekurs ”Helad för att hela” finns nu tillgänglig för att lyssna till online. Första gången vi höll denna kurs var 2008, och eftersom den har visat sig vara uppskattad har vi sedan dess bjudit in till den varje år. Kursen kan till stor del beskrivas som en korsbefruktning mellan Ellel och Helhet genom Kristus, men utifrån de behov som vi har sett i en församling med många unga vuxna har den även kompletterats med några ”unika” inslag.

En direktlänk till inspelningarna finner du här.

Du kan även läsa mer om kursen i följande blogginlägg från januari i år.

Helad för att hela

Postat: 18 januari, 2013 av olofedsinger i Församling
Etiketter:, , , , ,

(Inlägg nummer fyra på EFK:s Pionjärblogg.)

Även en annan kurs betyder mycket för oss som församling. Det är den upprättelsekurs som vi inbjuder till en gång per år, och som vi har valt att kalla för Helad för att hela. Kursen innefattar två hela lördagar, och hämtar mycket av sin inspiration från de båda organisationerna Helhet genom Kristus och Ellel – utan att vara en kopia av någotdera sammanhang. (mer…)

Ett av de viktigaste inslagen i äldre tiders väckelser var syndanöden. Alltså förkrosselsen över den egna otron, över det egna upproret, över ”vår del i världens bortvändhet från Gud”. (mer…)

Om helande är en del av frälsningen – varför är det då så få som blir helade? På denna fråga finns det många olika svar. John Wimber, en man som hade en stark internationell helandetjänst under slutet av 1900-talet, lyfte särskilt fram otron och den obekända synden när han skulle reflektera kring de uteblivna gudsingripandena. (mer…)

Vad har Bibeln att säga om sjukdom? Och vad innebär det att vi som kristna har fått till uppdrag att be om helande för de sjuka? I tre artiklar ska jag försöka formulera vad jag uppfattar som en biblisk grund för den kristna helandetjänsten. Innehållet bygger på vad jag tidigare har skrivit i boken Tro stavas beroende (Libris 2002), en bok som numera är slut på förlaget. (mer…)

Välkommen till upprättelsekurs!

Postat: 30 december, 2011 av olofedsinger i Uncategorized
Etiketter:, , ,

Så här på tröskeln till det nya året vill jag få bjuda in alla våra läsare till en mycket spännande kurs, som vi för fjärde gången arrangerar i EFS i Mikaelskyrkan i Uppsala. Den heter ”Helad för att hela” och vänder sig dels till dig som tror att du för egen del har behov av själavård, dels till dig som tror att du är kallad att genom själavård hjälpa andra. (mer…)

Samtidigt rättfärdig och syndare

Postat: 3 oktober, 2011 av olofedsinger i Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

I går predikade jag i min församling över temat ”Samtidigt rättfärdig och syndare”. Det är ett ämne som jag har burit på under en längre tid. Jag tror helt enkelt att det är livsnödvändigt att vi som kristna hittar ett sätt att hålla ihop dessa perspektiv:

1) Att vi som Guds barn är helt och hållet rättfärdiga, alltså helt och hållet heliga och fullkomliga i och genom Jesus Kristus. (mer…)