Inlägg märkta ‘Nåd’

Reformationens slagord – del 2: Sola gratia

Postat: 17 juli, 2017 av olofedsinger i Guds rike
Etiketter:,

Alla kristna vet nog att vi blir frälsta av nåd, men det som reformatorerna reagerade på i deras egen samtid var att nåden och de goda gärningarna så ofta bakades ihop i samma ”kaka”. Resultatet blev att det var svårt att finna frälsningsvisshet, eftersom kyrkan själv inte ansåg att det var tillräckligt att förtrösta på Guds nåd.

Nu behöver vi ju inte läsa länge i Guds ord för att se att ”tron utan gärningar är död”. Men rent själavårdsmässigt är det ändå avgörande att kunna lita på att helgelsen, hängivenheten, de andliga övningarna etcetera visserligen fyller en viktig funktion – men att det endast är tack vare nåden som vi blir frälsta. Med apostelns ord: ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig” (Ef 2:8–9). (mer…)

Gästblogg av Andreas Sundström

Konceptet religion underminerar kristen tro.

Om du inte tycker att det låter konstigt så beror det antagligen på att du är bekant med klyschan om att tro på Jesus handlar om en relation och inte religion, men det är faktiskt inte den frasen jag har i åtanke.

Det inte nödvändigtvis de saker och företeelser som vi kategoriserar som religion som underminerar kristen tro (även om det kan vara så också), utan snarare föreställningen om religion som en egen sfär av saker och företeelser. (mer…)

Varför gör vi så olika bedömningar?

Postat: 26 mars, 2015 av olofedsinger i Bibeln, Insändare & Debatt, Lärjungaskap
Etiketter:,

I tisdagens nummer av Budbäraren hade jag med en insändare där jag kommenterade de senaste månadernas debatt inom EFS. Genom att sätta in saker och ting i ett lite större sammanhang hoppas jag få bidra till en större förståelse för varför vi gör så olika bedömningar inom rörelsen, särskilt när det kommer till Nya testamentets etiska undervisning. Rent konkret tror jag också att vi behöver göra upp med delar av den berömde lundaprofessorn Gustaf Wingrens teologi. Om vi inte gör det riskerar vi nämligen att isoleras från våra lutherska syskon i både Norden och Afrika. Insändartexten kommer här: (mer…)

Ännu ett nådens år …

Postat: 28 december, 2014 av olofedsinger i Apologetik, Lärjungaskap
Etiketter:, , , , ,

Förr i tiden brukade man göra ett tillägg när man skulle skriva ut ett nytt årtal, till exempel i en dagbok eller en historisk skildring. Man skrev ”i nådens år”. Orsaken till detta var att man var medveten om att varje nytt år var att betrakta som en Guds gåva. Ja, att faktiskt varje sekund, varje andetag vi tar, är ett uttryck just för Guds oerhörda och oförtjänta nåd. Det liv som vi får leva här på jorden är något vi har Skaparen av himmel och jord att tacka för – honom och ingen annan. (mer…)

Fia med knuff eller RFSU och nåden

Postat: 12 juni, 2014 av olofedsinger i Reflektioner
Etiketter:, , ,

I förrgår la EFS missionsföreståndare ut följande inlägg på sin blogg. Det förtjänar att läsas av fler! En talande bild både av vårt förvirrade samhälle och av vår allt annat än förvirrade Skapare.

Den dyra nåden

Postat: 20 januari, 2014 av Jonas Nordén i Reflektioner
Etiketter:

“Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende”. Orden är från Dietrich Bonhoeffers bok “Efterföljelse”. Den tyske prästen avrättades i koncentrationsläger den 9 april 1945, men hann dessförinnan skriva sin utomordentliga bok och yttra dessa profetiska ord, som redan då började vara sanna. Men än mer nu.

I våra kyrkor predikar vi alltför ofta en billig nåd, en nåd som inte kostar oss något. Vi gör Guds kärlek till vår enda gudsföreställning och menar att allt överskyls av den. Vi finner bekväma sätt att täcka över våra synder – de som vi inte ångrar och inte på allvar vill bli fria ifrån – och i förlängningen förnekar vi Guds levande ord, som säger oss att Gud inte kan tåla synd. Vi söker alltför ofta en rättfärdiggörelse av synden, inte av syndaren. Vi vill ha förståelse, inte förlåtelse. Och eftersom den av kyrkan förkunnade nåden ändå i slutändan uträttar allt och räddar oss alla, så kan vi fortsätta leva precis som förut. (mer…)