Inlägg märkta ‘Bibeln’

Min bok Tro stavas beroende finns nu i en ny och utökad upplaga. Första upplagan kom redan 2002, och har länge varit omöjlig att få tag på. Boken kan beskrivas som en helhetsvision av ett liv i tro, där jag i fyra delar beskriver trons identitet, trons tillgångar, trons liv och trons kamp. Genom hela boken anknyter jag även till vad Martin Luther, Carl Olof Rosenius och Lina Sandell hade att säga om dessa saker – en hel del, visar det sig.

Om du är intresserad av boken kan du höra av dig till mig på olof.edsinger@icloud.com alternativt PM på Facebook. För 200 kr inkl frakt får du ett signerat exemplar!

Baksidestexten lyder så här: (mer…)

Reformationens slagord – del 1: Sola scriptura

Postat: 10 juli, 2017 av olofedsinger i Bibeln, Guds rike
Etiketter:,

Stora delar av den protestantiska reformationen kan sägas vila på fem pelare, som tillsammans ger en god bild av vad som är en reformatorisk syn på kristen tro. Det är slagord som från början har formulerats i polemik med 1500-talets katolska kyrka, men som äger giltighet även i dag. Deras funktion är inte bara dogmatisk, utan även själavårdande. Alla inleds med ett ”sola” på latin, vilket betyder ”allena” på svenska. I den här artikelserien ska vi därför ta en titt på reformationens fem slagord, för att se hur de kan tala in i vår tid – och i våra egna liv. Först ut är ”Skriften allena”, eller Sola scriptura på latin. (mer…)

Ett av de tydligaste behoven av en god andlig urskiljning uppstår i mötet med det som Bibeln talar om som falsk lära. Det finns flera gemensamma drag i Nya testamentets tal om detta. Falsk lära kännetecknas av:

1) Att den ifrågasätter Guds ord.

2) Att den i många fall är lik vad som i övrigt kan beskrivas som en klassisk kristen teologi.

3) Att den gör Jesus, hans död och hans uppståndelse till något överflödigt.

4) Att den spelar ut saker mot varandra som Nya testamentets författare håller samman.

Låt oss ta dessa i tur och ordning, och låt oss för enkelhets skull använda följande avsnitt ur Första Johannesbrevet som utgångspunkt: (mer…)

Vi är många som upplever att vi befinner oss i en förvirrad tid. Mycket som tidigare kunde tas för givet går inte längre att ta för givet. Sekulariseringen griper omkring sig både i Svenska kyrkan och i den traditionella frikyrkan. Postmodernismens relativisering av sant och falskt, ont och gott, dyker upp på de mest oväntade ställen, och bland våra ungdomsledare har man myntat uttrycket om den yngre generationen som ”liberala karismatiker” – unga kristna som i ena stunden sjunger lovsång till Jesus som världens Frälsare, och i nästa stund förnekar de mest grundläggande lärosatserna i den kristna dogmatiken.

Förvirrat, som sagt.

Till detta kan läggas att vi är många som tycker oss se att vi befinner oss i en skakningarnas tid.

För att fortsätta läsa, gå in här.

Felciterade och missförstådda bibelord del 20 – Den första kärleken

Postat: 17 januari, 2016 av Martin Alexandersson i Bibeln
Etiketter:, ,

I början av Uppenbarelseboken skriver Jesus sju brev till sju olika församlingar med ett antal uppmaningar och förmaningar. I brevet till församlingen i Efesos räknas några positiva saker upp och sedan kommer:

”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ, om du inte omvänder dig.” (Upp 2:4f.)

Detta har tolkats som en kronologisk kärlek, med andra ord: du ska älska Gud som du gjorde i början när du kom till tro.  Detta blir knepigt av flera orsaker. (mer…)

Svåra och problematiska bibelord – del 3

Postat: 29 september, 2015 av Jonas Nordén i Apologetik, Bibeln
Etiketter:, ,

Bibeln och Bibelns budskap rör ofta upp starka känslor i oss människor. Mycket av det som påstås och sägs där, om människan, om Gud och om verkligheten är sådant som vi (nutidsmänniskor) kan ha svårt att ta till oss. En sådan sak är utsagorna om helvetet. Vad sägs egentligen om denna ”plats” i Bibeln? (mer…)

Ofta förs ovanstående fram som ett argument för att en Biblisk församling ska ha smågrupper som träffas i hemmen och en offentlig gudstjänst – liknande att de första kristna träffades i hemmen och i templet. Bibelstödet för detta är Apostlagärningarna där vi kan läsa:

”De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.” Apg 2:46

Så självklart är det inget fel att samlas hemma och i templet (eller någon annan offentlig plats). Men det som blir problematiskt är att den första församlingen enbart gör detta i kapitel 3-7 för när Stefanos stenas så flyr alla kristna, utom apostlarna, från Jerusalem. Och för de andra församlingarna i Apostlagärningarna är det ingen självklart modell av att samlas i hemmen och sedan på en offentlig plats. (mer…)

Kyrkan i världen, del 9

Postat: 20 augusti, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , , ,

Nu har vi kommit fram till det sista inlägget i denna serie. Idag ska vi ställa oss frågan vad Jesus skulle ha sagt till kyrkan i Sverige idag, om ett liknande brev skulle kommit till oss idag. Jag försöker skriva vad jag tror kring detta, med mycket stor ödmjukhet om att hans förmaningar och kritik också skulle drabbat mig själv. (mer…)

Kyrkan i världen, del 8

Postat: 13 augusti, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

Vår åttonde del fokuserar på brevet till församlingen i Laodicea, en församling som Jesus vill spy ut ur sin mun. Hårda ord. Fundera på varför och jämför med din egen situation och kyrka.  (mer…)

Kyrkan i världen, del 7

Postat: 6 augusti, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

Idag är vi framme vid det sjätte brevet, adresserat till församlingen i Filadelfia, som framställs som något av en mönsterförsamling. Reflektera vad det är som finns hos denna församling som gör den till en sådan. (mer…)

Kyrkan i världen, del 6

Postat: 30 juli, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

Det femte brevet i Uppenbarelseboken är adresserat till församlingen i Sardes. Budskapet till de kristna där är minst sagt allvarligt. Läs genomgången med öppna ögon och öron för din egen församlings situation. (mer…)

I efterdyningarna av den första pingsten skrivs om de första kristna i Apg 2:42 att ”de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.” Detta har kyrkan tagit tillvara på och undervisat om och en pedagogisk hjälp var 1917 års bibelöversättning där dessa översattes med 3 B:n som begynnelsebokstav och så tolkade man apostlarnas undervisning som Bibeln och då blev de: Bibelläsning, Brödragemenskap, Brödsbrytelse (nattvard) och Bön. Jag vet inte hur många gånger som jag har hört undervisning (och tyvärr även själv hållit i den) om att dessa fyra är element är nyckeln i det kristna livet. Jag har hört liknelser om att precis som en stol behöver fyra ben för att stå stadigt så behöver kristna dessa fyra B:n. Och om du har dessa fyra så är du – underförstått – en bra kristen. Vilket skitsnack! (mer…)

Kyrkan i världen, del 5

Postat: 23 juli, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

Nu är det mitt i sommar- och semestertider, men vår genomgång av de sju sändebreven i Uppenbarelseboken fortsätter. Idag sätter vi luppen på församlingen i Tyatira, som får både ris och ros av Herren Jesus. (mer…)

Kyrkan i världen, del 4

Postat: 16 juli, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

Det tredje brevet i Uppenbarelseboken är adresserat till Pergamus. Ibland blir genomgångarna ganska långa, men ta dig tid för det är viktiga budskap att reflektera över och spegla sig och sin samtid i. (mer…)

Kyrkan i världen, del 3

Postat: 9 juli, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

Vår genomgång av sändebreven i Uppenbarelseboken går vidare. Idag är det församlingen i Smyrna som får en hälsning från himlen.  (mer…)

Kyrkan i världen, del 2

Postat: 2 juli, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

Idag inleder vi så genomgången av de sju breven, ett för varje vecka. Det första brevet är adresserat till församlingen i Efesus, men kom ihåg att det också är ord till den kristna församlingen idag. (mer…)

Kyrkan i världen, del 1

Postat: 26 juni, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, ,

Under ett antal sommarveckor kommer jag att gå igenom Uppenbarelseboken 1:9 – 3:22, där vi finner sju brev till sju dåvarande församlingar. Innehållet i dessa brev har mycket att säga oss även idag, om vad Jesus anser viktigt för den kristna församlingen. Idag, i och med den här inlägget, inleds serien och jag önskar en god och utmanande sommarläsning. (mer…)

Ett mycket vanligt argument i debatten om kristen tro och mänsklig sexualitet är rubrikens ord: Allt som sker i kärlek, och som inte skadar någon annan, är tillåtet. Så länge ingen annan människa kommer till skada eller blir lidande, så kan väl inte Gud tycka att det är fel? Jag tror att det är ett argument som gör det hela lite för enkelt. Helt klart vill Gud att vi ska älska varandra och han har själv gett oss modellen för detta. Se mitt senaste inlägg för mer om det. Men det innebär inte per automatik att allt som vi bedömer görs ”i kärlek” är rätt. Gud har genom historien gett människor föreskrifter och regler som gäller enbart för att han har sagt det – oavsett om själva handlingen är kärleksfull eller inte. Tillåt mig att ge några sådana exempel för att förtydliga vad jag menar. (mer…)

Väldigt ofta i debatter kring sexualetik i kyrkan hänvisar kristna till det de kallar för ”Bibelns kärleksbudskap” eller ”den kristna trons kärleksbudskap”. Tolkningen av detta kärleksbudskap är för det mesta något i stil med: ”Gud älskar oss precis som vi är och därför kan jag vara precis som jag är och leva precis som jag gör”. Inte minst i frågan om utlevd homosexualitet hänvisas det flitigt till detta ”kärleksbudskap”, med uttolkningen att ”eftersom Gud är kärlek är allt som görs i kärlek rätt och i enlighet med hans vilja”.

Men vad är egentligen Bibelns kärleksbudskap? Det är väldigt sällan som jag hör någon form av definition av detta, annat än att ”Gud är kärlek”; ”Gud älskar oss” och ”Vi ska älska varandra”. Frågan är om detta är en korrekt tolkning av ”Bibelns kärleksbudskap”? Jag tycker personligen att våra moderna tolkningar av det ofta blir alltför ytliga och att de missar ganska centrala aspekter av vad Bibeln själv förmedlar om detta kärleksbudskap. (mer…)

Bibelns viktigaste ord om mänsklig sexualitet

Postat: 21 april, 2015 av Jonas Nordén i Apologetik, Bibeln
Etiketter:, ,

I den senaste tidens debatt om huruvida homosexualitet går att förena med en kristen tro och ett liv i Jesu efterföljd, har det hänvisats flitigt till olika bibelord. Tolkningen av dessa har gått isär och människor ”läser in” olika betydelser av enskilda grekiska ord, eller den historiskt kontext som dessa ord är skrivna i. Framför allt har det hänvisats till 1 Kor 6:9 och Rom 1:18-32.

Men om vi ska kunna få en helhetssyn på vad som verkligen är Bibelns undervisning och Guds tanke gällande mänsklig sexualitet (något som de flesta verkar eftersträva), behöver vi förflytta oss ännu längre bakåt i tiden, till skapelsens morgon. Varför då, kanske du undrar. Om texterna som skrevs för ca 2000 år sedan känns för gamla för oss, vad ska då inte texterna som skrevs för 3000 år sedan kännas? Var finns relevansen för oss i att gå ännu längre tillbaka? (mer…)