Arkiv för kategori ‘Uncategorized’

Glädjande recension av Krigen i GT på norska

Postat: 13 september, 2017 av olofedsinger i Uncategorized

Det är långt ifrån alltid som man som författare känner sig helhjärtat tacksam för en recension. Inte bara för att den kan vara negativ – det är trots allt vars och ens rätt att tycka att en bok är bra eller dålig – utan också för att man ofta känner sig mer eller mindre missförstådd; i värsta fall tycks recensenten inte alls förstå vad det var man ville förmedla.
Därför är det med extra stor glädje som jag läste dagens recensionen av min bok Krigen i Gamla testamentet i norska Dagen. Denna bok finns sedan en tid översatt till norska, och uppmärksammas nu i en stort uppslagen recension i tidningen. Slutklämmen lyder: ”Det finns skäl till stor tacksamhet för denna bok, både med tanke på den bibeltrohet som författaren visar och för hans argumentation i förhållande till det som gäller Guds krig i GT. Jag hoppas att Olof Edsinger vill bidra med mer av denna typ av bibliskt och apologetiskt stoff på norska.”

Recensionen finns som pdf här:

Recension norska Dagen 1

Recension norska Dagen 2

Se även här vad de norska tidningarna skrev apropå boken i somras.

Första hälsningen till SEA:s medlemmar

Postat: 1 september, 2017 av olofedsinger i Uncategorized

I dag tog jag offentligt över stafettpinnen efter Stefan Gustavsson som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Nedan finner ni min första hälsning till SEA:s medlemmar. Om du inte redan får nyhetsmailen kan man bli gratis prenumerant här.

Korset är mänsklighetens enda hopp

Var hälsad kors, mitt enda hopp! Orden på August Strindbergs gravsten är välkända, även om originalversionen är skriven på latin: O Crux ave spes unica. Oavsett språk kan de få fungera som en hälsning också in i vår egen tid. Jesu död och uppståndelse är mänsklighetens enda hopp. (mer…)

För några veckor sedan kom min bok om krigen i Gamla testamentet ut på norska. Det ska bli mycket spännande att se hur den tas emot av en norsk läsekrets! Redan nu kan jag dock konstatera att den har fått stort genomslag i olika norska medier.

Först hade jag själv en krönika på temat i norska Dagen, som du kan läsa här.

Sedan publicerade NLM:s tidning Utsyn följande intervju.

Och nu i helgen hade den stora kristna tidningen Vårt Land två (!) heluppslag på temat. Den senare artikeln finns att läsa här, men då jag misstänker att de flesta inte tar sig igenom betalväggen lägger jag även ut den i pdf:form:

Krigen i GT Dagen s 1 Krigen i GT Dagen s 2 Krigen i GT Dagen s 3 Krigen i GT Dagen s 4

Generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen

Postat: 17 juni, 2017 av olofedsinger i Uncategorized

Nu är det alltså klart: till hösten tillträder jag som generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen. Det är förstås med viss bävan, men också mycket glädje, som jag tar mig an denna utmaning. Några av mina tankar kring det hela delar jag med mig av i följande två artiklar:

Olof Edsinger blir ny ledare för Svenska evangeliska alliansen (Dagen 160616)

Han ska leda Svenska Evangeliska Alliansen (Världen idag 160616)

Även SEA:s styrelse har skickat ut en pressrelease i ärendet, med många värmande omdömen. Du kan läsa den direkt på SEA:s hemsida.

Välkommen till olofedsinger.se!

Postat: 8 juni, 2017 av olofedsinger i Uncategorized

I dag lanserar jag min nya blogg, med den enkla och tydliga adressen olofedsinger.se. Från och med nu kommer det här att bli min primära kanal för att lägga ut ledare, krönikor, debattartiklar och andra texter som publiceras i media. Genom tydliga kategorier och en omfattande taggning kommer det att vara lättare att finna vad du är ute efter jämfört med EfterKristus, särskilt när det gäller lite äldre material. På olofedsinger.se har jag dessutom lagt ut ett stort antal predikningar, föredrag och undervisningsserier, samt information om mig själv och mina böcker.

Material som inte har publicerats i någon tidning, och som mer knyter an till EfterKristus fokus på lärjungaskap och ledarskap, kommer jag även framöver att lägga ut här. Jag har också ett annat hemsidesprojekt på gång, som jag hoppas kunna återkomma till lite längre fram!

När maktfrågan ersätter sanningsfrågan

Postat: 8 mars, 2017 av olofedsinger i Uncategorized
Etiketter:, ,

Vår tid kallas ofta för postmodern, och med detta syftar man på ett antal olika fenomen. Ett av de mest uppenbara är att begrepp som sanning och objektivitet har kommit i ett dramatiskt annorlunda ljus jämfört med några decennier sedan. De postmoderna filosoferna ifrågasätter alla objektiva sanningar, och tron på såväl vetenskap som religion har ersatts av en relativistisk syn på tillvaron. Mångfald och fragmentisering är orden för dagen, och var och en har sin egen sanning – eller ingen sanning alls.

Bakom detta tänkande döljer sig en syn på sanning och objektivitet som maktspråk. När något presenteras som en sanning är det ju svårt att ”säga emot”, och i en postmodern tid betraktas detta som ett uttryck för förtryck. I stället för sanningar talar man därför om diskurser eller perspektiv, och i stället för objektivitet talar man om varje människa som ett subjekt. Individen hamnar i centrum – och vad som är sant för den ene behöver inte vara sant för den andre.

Samtidigt finns det även i en postmodern tid sådant som väger tyngre i den allmänna debatten.

För att fortsätta läsa denna ledartext i Världen idag, gå in här.

I centrum av de senaste årens invandringsdebatt har stått kollisionen mellan två olika solidaritetsideal. Det ena av dessa utgår från nationalstaten, där man som medborgare arbetar och betalar skatt, för att på så sätt – i alla fall som huvudregel – förtjäna sina sociala rättigheter. Det andra idealet utgår från mänskliga rättigheter (MR), och säger att solidariteten inte kan begränsas av nationsgränser. Enligt detta sätt att tänka har vi precis samma förpliktelser mot en somalier eller syrier på flykt som mot en svenskfödd pensionär. Annars låter vi påskina att olika människor har olika värde.

För många kristna debattörer är det en självklarhet att vi ska ansluta oss till MR-idealet. Som kristna tillhör vi ju ett folk där ”det inte längre [är] fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri” (Kol 3:11). Dessutom säger Guds ord att alla människor är skapade till Guds avbilder, och att det därför inte finns någon som helst skillnad i värde mellan ovan nämnda somalier eller syrier och en svenskfödd pensionär. Vilka är då vi att döma mellan dessa?

För att fortsätta läsa denna artikel i tidningen Världen idag kan du gå in här.

[För tillfället bara tillgänglig för prenumeranter. Återkommer om några veckor med hela texten här på bloggen.]

Det är länge sedan västvärlden var så polariserad som den är i dag. Inte främst i traditionell mening mellan höger och vänster, kapitalism och socialism, utan genom att det politiska etablissemanget har blivit allt mer utmanat av ytterlighetsrörelser. Populister vinner terräng på de etablerade partiernas bekostnad, och en allt större andel av Europas och USA:s befolkning upplever att de frågor som de själva prioriterar inte tas på allvar av deras politiska företrädare – att de uppfattas som för kontroversiella för partierna att ta tag i.

Ett tydligt exempel på detta är den glödheta frågan om invandring och migration. Och här kompliceras bilden av ett antal mer eller mindre sammanhängande faktorer:

Å ena sidan har vi det desperata läget i flera av vår tids krigshärdar, med det sönderbombade Syrien som det just nu värsta exemplet. Å andra sidan har vi den enorma utmaningen inte minst i Sverige med integrationen av alla de människor som har beviljats asyl.

Å ena sidan har vi den bibliska kärlekstanken, som lyfter fram ideal som gästfrihet, generositet och tolerans. Å andra sidan har vi ett antal komplicerade och minerade frågor, inte minst med koppling till religionen islam – såsom terrorism, jihadism, heltäckande slöjor och sharia-lagar.

Detta och mycket annat samverkar till att göra ”invandringsfrågan” till en av vår tids mest svårlösta samhällsutmaningar.

För att fortsätta läsa denna artikel i tidningen Världen idag kan du gå in här.

Kort reflektion om Svenska kyrkan och Pride

Postat: 31 juli, 2016 av Jonas Nordén i Uncategorized

Igår var det den stora Pride-dagen i Stockholm. Svenska kyrkan väljer att gå med i tåget under en stor banderoll som säger ”Låt hjärtat bestämma”. Jag är säker på att väldigt många uppfattar det budskapet väldigt positivt. Det är ett modernt och uppmuntrande budskap. Men den stora frågan är: är det kyrkans budskap? Är det verkligen detta som kristen tro handlar om? Att vi ska leva helt och fullt efter vad vårt eget hjärta vill? 

Vad händer då när mitt hjärtas vilja går på tvärs med Guds vilja? För det kan det nämligen göra. Vårt eget hjärta leder oss verkligen inte alltid på rätta vägar. Redan författaren till Ordspråksboken visste detta då han skriver: 

Sex ting är det som Herren hatar, sju är det han avskyr: stolta ögon, falsk tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer… Ords 6:16-18

Istället för att lura oss att tro att det alltid är vårt hjärta som ska leda oss rätt, så måste ju kyrkans budskap vara att det är Herrens ord och Hans vilja för våra liv som ska leda oss rätt. Vårt hjärta är inte bättre än att det drogs med i syndafallet och är därför ett hjärta som i sitt naturliga tillstånd lever bortvänt från Gud. Även vårt hjärta behöver omvändas och ”frälsas”. Även detta skrivs det om för tusentals år sedan:

Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig, så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten, om du ropar på klokheten och kallar på insikten, om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt, då skall du förstå vad gudsfruktan är och vinna kunskap om Gud. Ty det är Herren som skänker vishet, från Hans mun kommer kunskap och insikt. Ords 2:1-6

Man kan säga mycket om Pride och allt som den rörelsen står för, men att kyrkan så lättvindigt dras med i ett glättigt budskap om att det bara är att följa ditt hjärta så blir allt bra – det är minst sagt allvarligt, och på tvärs med kristen tros grund och förståelse av människan. Än en gång blir jag besviken på min kyrka som faller offer för världens strömningar istället för att stå upp för sanningen. 

Boken om normkritik recenseras i Norge

Postat: 29 juni, 2016 av olofedsinger i Uncategorized

Min bok ”När minoriteten tar majoriteten som gisslan” har nu även recenserats i Norge. Det är Jon Kvalbein som skriver på For Bibel og Bekjennelses hemsida. Slutklämmen lyder: ”Olof Edsingers bok er høyst aktuell også i Norge. Politiske og kirkelige ledere her i landet er sterkt påvirket av den normoppløsende tenkningen som blir beskrevet her, ofte uten å være klar over det selv.  Få tak i denne boka, les den og spre den!”

Hela recensionen kan läsas här.

Även Dagen har nu recenserat min bok om domen

Postat: 7 februari, 2015 av olofedsinger i Uncategorized

I går kom tidningen Dagens recension av min bok Domen: Evangeliets bortglömda dimension. Det är Birger Thuresson som skriver, och det känns som att mitt ärende har nått fram rätt bra:

Kyrkans förkunnelse har sina diken. I ena diket: en tjock syndakatalog och svavelosande helvetespredikningar som sätter skräck i åhörarna. I det andra: en terapeutisk soppa av urvattnad nåd och jolmig kärlek, utan sanningens sälta och ansvarets allvarskrydda.

Teologen Olof Edsinger menar att dagens kyrka hamnat i terapidiket. Om detta, och om sambandet mellan sanning och nåd, och mellan syndakännedom och frälsningserbjudande, handlar hans bok ”Domen. Evangeliets bortglömda dimension”. (mer…)

Min bok Ett liv i den Heliges närhet har som sagt just lanserats av Livets Ords Förlag. När den kom ut första gången skrev Carl-Henric Jaktlund följande recension till tidningen Dagen. Den är naturligtvis lika aktuell nu som då, eftersom det i grunden handlar om samma bok. Håll till godo! (mer…)

Nu debuterar jag på Livets Ords Förlag!

Postat: 26 januari, 2015 av olofedsinger i Uncategorized
Etiketter:, , ,

Vill härmed dela med mig av en pressrelease från Livets Ords Förlag. Orsaken är att en av mina tidigare böcker precis har blivit återutgiven där, nämligen In på helig mark. Nu dock under titeln Ett liv i den Heliges närhet. Det känns förstås väldigt spännande att få nå ut med detta budskap till en ny läsekrets. Boken – som handlar om Guds helighet och det heliga livet – är en av mina ”tungviktare” om man ser till själva ärendet. Jag skrev den med Agne Nordlander som handledare och läste ett 40-tal böcker parallellt med mitt eget skrivande. Därtill sålde den bra när den gavs ut av Libris förlag. Nu kommer den alltså ut i en reviderad version, med ny titel (den jag själv från början hade önskat), utan sitt gamla förord och med ett väldigt snyggt omslag. Om du inte redan har läst den får du förstås gärna kolla in den! (mer…)

Första recensionen av min bok om domen

Postat: 15 december, 2014 av olofedsinger i Uncategorized

Den första recensionen av min bok om domen har nu kommit. Det är pingstpastorn Björne Erixon som skriver i Världen idag. Han börjar med att konstatera:

Det är ett viktigt ämne som Edsinger tar sig an. Ja, boken rör sig på ”minerad mark”. Både i samtidskulturen och i kristna kretsar finns det säkert spärrar mot tanken på en Gud som dömer. Det är i stället, ofta, en önskan att Gud, om han nu finns, ska ställa upp på oss, förstå våra fel och brister och helt vara oblandat positiv mot oss. Oavsett vad vi gör.

(mer…)

På fredag predikar jag på Livets Ord

Postat: 4 november, 2014 av olofedsinger i Uncategorized

Var tredje fredag kl 21 firas det unga vuxna-gudstjänt med nattvard på Livets Ord i Uppsala. Ansvarig pastor är Mattias Nordström, och det är han som nu har bett mig komma och predika – vilket känns väldigt roligt. Temat blir ”En helig Gud”, och även du är förstås varmt välkommen!

(Samma kväll kl 19 inleds en förnyelsehelg i min hemförsamling EFS i Mikaelskyrkan, med temat ”Sök Guds ansikte”. Även denna gudstjänst – och helg – vill jag gärna slå ett slag för … och kanske går det t o m att kombinera!)

I torsdags skrev Birgitta Axelsson Edström en insändare i Dagen, där hon ifrågasatte mitt sätt att resonera i homosexfrågan. Närmare bestämt skrev hon att detta gjorde henne ”mörkrädd” och hon avlutade med att ställa frågan: ”Vad tycker EFS om homosexualitet?”

Själv kan jag naturligtvis inte uttala mig å hela EFS vägnar, men i dagens Dagen har jag försökt att bemöta Birgittas resonemang. Jag vet att många tänker och resonerar som hon, och hoppas att det jag skriver ska uppfattas som vettigt åtminstone av dem som vill ha Bibeln som auktoritet i sina liv. (mer…)

Till helgen är det Norrsken

Postat: 5 mars, 2014 av olofedsinger i Uncategorized

Torsdag till söndag denna vecka arrangeras den ekumeniska konferensen Norrsken i Skellefteå. Själv kommer jag att medverka med ett bibelstudium om ”Sex – Guds gåva” samt ett seminarium om ”Ledare i Guds rike”. Ska bli spännande att vara där – Gud har saker på gång i Norrland …
Om du vill läsa mer om konferensen kan du gå in på FB-sidan och läsa. Inbjudan till Norrsken ser ut så här: (mer…)

Positiv recension i Dagen

Postat: 21 januari, 2014 av olofedsinger i Uncategorized

Den första recensionen av min bok Ledare i Guds rike har nu kommit. Till min stora glädje kan jag konstatera att den är mycket positiv! Det är Roger Bengtsson som skriver: (mer…)

Bokslut 2013

Postat: 1 januari, 2014 av Martin Alexandersson i Uncategorized

Nyårsdagen är en typisk dag då man tittar bakåt på året som har varit och jag (som ”behövde” en paus från uppsatsen jag sitter och skriver) tittade på 2013 års statistik på efterkristus.nu.

Vi hade i fjol drygt 33000 besök och med ett snitt på 91 besök per dag, men noterade också ett all-time-high med 352 besök den 24 augusti. Det roligaste i statistiken är dock vad människor har googlat på för att hamna på vår sida! Olofs serie om sex i olika former syns tydligt i sökningarna och flera som har sökt på sex x x, xx sex, sex xx och samlag ställningar har hamnat hos oss. Även två personer som sökte på: sex ställnigar videos och två andra som sökte på: var hittar jag hårdporr sidor ? kom till vår hemsida. Tyvärr vet vi inte hur nöjda de blev av att hamna här… (mer…)

Fyndigt och sorgligt om ärkebiskopshearingen

Postat: 7 oktober, 2013 av olofedsinger i Uncategorized

Blev just tipsad om ett träffande inlägg av vår bloggkollega Micael Grenholm. Helt klart värt att läsa. Men käre Gud – vart är vår Svenska kyrka på väg egentligen?

Here we go: What if Jesus predikade vad Antje Jackelén predikar?