Arkiv för kategori ‘Tillbedjan’

Reformationens slagord – del 5: Soli Deo gloria

Postat: 7 augusti, 2017 av olofedsinger i Guds rike, Tillbedjan
Etiketter:

Det sista av de fem slagorden är i praktiken en hel livshållning. Det är också så som det från början var tänkt att uppfattas. ”Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom”, skriver Paulus (Kol 3:17).

För reformatorerna innebar detta inte minst ett bemyndigande av vardagen. För Martin Luther – den forne augustinermunken – var det till exempel viktigt att slå fast att de som gick i kloster inte hade något företräde framför dem som tjänade Gud i det civila samhället. Eller som han uttryckte det i Stora Katekesen: ”Att en präst står där i gyllene skrud eller att en lekman hela dagen ligger på knä i kyrkan – sådant beundrar och prisar man, men att en fattig tjänsteflicka sköter ett barn och troget fullgör vad som åligger henne, det anses som intet.”[1] (mer…)

Varför behövde Jesus dö?

Postat: 12 april, 2017 av olofedsinger i Bibeln, Tillbedjan
Etiketter:, , ,

[Ledare i Världen idag 170412:]

Vi befinner oss mitt inne i stilla veckan. Kristna över hela vår jord kommer de närmaste dagarna att vara samlade till gudstjänst, och vi kommer att påminnas om Jesu lidande, död och uppståndelse för vår skull.

Ingen annan högtid kan mäta sig med påsken i betydelse. Den är höjdpunkten på det kristna kyrkoåret, och den sätter strålkastarljuset på några av de viktigaste händelser som den här världen har skådat. Om det inte vore för påsken, skulle det inte finnas någon kristen kyrka. Om det inte vore för påsken, skulle vår längtan efter sann och djup gudsgemenskap vara en ouppnåelig dröm.

Men varför är det egentligen så? Varför sätter kyrkan en sådan tillit till en serie händelser som innehåller så många orimligheter? (mer…)

I dag släpps min nya bok, som blir min tredje på Livets Ords Förlag. Den heter ”Djupare in i Guds närvaro” och har undertiteln ”På resa i bönens värld”.

Av flera skäl ser jag detta som en mycket spännande release. Först och främst utforskar den ett territorium som jag tidigare mest har snuddat vid i förbifarten – nämligen bönen och den osynliga världen. Men det är också en på många sätt personlig text. Genom hela boken löper det ett pärlband av vittnesbörd och ögonblicksskildringar, inte minst från mina tio år med Salts sommarläger TEJP. Den resa som dessa läger utgjorde satte djupa spår både i mig och det team av ledare som jag hade förmånen att arbeta tillsammans med.

Boken handlar alltså om bön. Men framför allt handlar den om vad som kan hända när vi bildligt talat rör oss utifrån ”förgården” och in i ”det heliga”. Innehållsförteckningen ser ut så här: (mer…)

Paradoxernas Gud

Postat: 23 december, 2016 av olofedsinger i Bibeln, Tillbedjan
Etiketter:, ,

I min förra krönika talade jag om Gud som domaren. Jag skrev om Guds dom som något gott, och om den sista söndagen i kyrkoåret – domssöndagen – som väl värd att fira.

När den här texten publiceras står vi i stället på tröskeln till julen. Det är en högtid med ett helt annat fokus än att Gud ska komma hit till jorden för att döma levande och döda. I centrum av julens evangelium finner vi ett värnlöst barn i Betlehems stall. Gud klär av sig all sin härlighet och glans, för att låta sig födas in i en mörk och osäker värld.

Samtidigt kan vi behöva påminna oss om att dessa båda bilder hänger ihop.

För att fortsätta läsa denna krönika i Världen idag, gå in här.

Nådens gudinna – eller nådens Gud

Postat: 5 augusti, 2016 av olofedsinger i Apologetik, Tillbedjan

Under sommaren har jag och familjen åkt några gånger till Hälsingland tur och retur. Vid varje resa har vi passerat den märkliga byggnationen Dragon Gate utanför Älvkarleby. Det finns mycket att säga om denna plats, som till str del kan beskrivas som en modern spökstad. Här finns ett hotell i kinesisk stil, som aldrig har tagit emot några gäster på grund av underkända resultat i fråga om ventilation och brandskydd. I en igenbommad museibyggnad finns det 200 skalenliga kopior av soldaterna i terrakotta­armén i den kinesiska staden Xian. Framför restaurangen – där man i dag serverar lunchbuffé och säljer kinesiskt krimskrams – finns ett stort och ödsligt torg, som omgärdas av en mur i Kinesiska muren-stil.20160727_133736

Och så har vi förstås gudabilden. För det är den som gör det klart djupaste intrycket på mig själv när vi passerar Dragon Gate.

För att fortsätta att läsa denna krönika i Världen idag, gå in här.

I denna artikelserie har jag lyft fram hur vi som syndiga människor vill sätta oss själva och våra tankar i centrum, och hur detta gör det svårare att ta emot Guds vishet och kraft i våra liv. Vår längtan efter kontroll och efter att framstå som bättre än vi egentligen är, skapar en konflikt mellan oss själva och vår Skapare. Jesu kors och Guds uppenbarelse blir till ”problem” snarare än vad de egentligen är: Guds dyrbara gåvor till den mänsklighet som har vänt Skaparen ryggen.

Ett sätt som detta ofta visar sig på är vad som enkelt skulle kunna beskrivas som den villkorade lydnaden. Med detta menar jag den hållning som betyder att vi tar fasta på Bibelns budskap om och endast om det sammanfaller med våra egna, av synden färgade värderingar. (mer…)

Flera av de uttryck som vårt självförhärligande kan ta sig är ganska lätta att identifiera. Det betyder inte att de aldrig skulle förekomma i kyrkan, men åtminstone på pappret är ändå majoriteten av alla kristna överens om att sådant som själviskhet, girighet och överdriven vilja att vara i centrum inte ska premieras i den kristna församlingen.

Men det finns också andra och mer subtila uttryck för hur vi som syndare kan falla i självförhärligandets grop. Ett sådant kan vara vår fokusering på vår egen svaghet. (mer…)

I min förra artikel talade jag om kollisionen mellan Guds och människors vishet. Guds vishet, skriver Paulus, förutsätter att vi dör bort ifrån vårt eget sätt att tänka och resonera. Inte så att allt mänskligt skulle vara fel, eller att allt som vi tänker skulle vara lögn. Men när det gäller tillvarons mest grundläggande frågor, och när det gäller Gud och den andliga världen, då är vi helt och hållet hänvisade till det som Herren har uppenbarat för oss i sitt ord. Att försöka besvara denna typ av frågor utan att först konsultera vår Skapare är helt enkelt både farligt och dumt. Det är inte för inte som Jesu bror Jakob skriver att denna världens vishet är ”jordisk, oandlig, ja, demonisk” (Jak 3:15). (mer…)

Människan är alltings mått. (Protagoras)

Människans främsta mål är att förhärliga Gud och att njuta av honom för evigt. (Westminster Shorter Cathechism)

Genom hela mänsklighetens historia har det rasat en kamp mellan två i grunden olika sätt att leva. Det ena är det som efter syndafallet har varit det mest naturliga för oss alla: att ha vår egen förmåga, vishet och kraft som utgångspunkt för hur vi tänker, handlar och prioriterar. Alltså att leva med oss själva som centrum. Det är detta som jag i denna artikelserie väljer att kalla för självförhärligande.

Det andra sättet att leva är det som vi från början var kallade till: att ha Guds förmåga, vishet och kraft som utgångspunkt för hur vi tänker, handlar och prioriterar. Alltså att ha Herren själv som våra livs centrum. Det är detta som jag i denna artikelserie väljer att kalla för Gudsförhärligande. (mer…)

EFS och Salt sätter fokus på Bibeln!

Postat: 1 februari, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap, Tillbedjan
Etiketter:,

Det är så otroligt bra att EFS och Salt gett detta år namnet Bibelåret, och idag lanserat en blogg där vi alla kan få hjälp och inspiration till att läsa och förstå vår Bibel. EFS är en rörelse som alltid präglats av en djup kärlek till och respekt för Guds eviga, levande och verksamma ord och kanske är det i vår tid viktigare än någonsin att just Ordet får lov att tala till och påverka oss – istället för som det så ofta blir, att det är vi som bestämmer vad Guds ord säger och inte säger.

Jag vill härmed bara uppmuntra dig att ta tid för Bibelläsning detta år. Låt Ordet få stå och tala för sig själv och bjud in den Helige Ande som din personlige Vägvisare, Hjälpare och Tolk. Han vill inget hellre än att vi ska förstå djupet av Guds godhet, kärnan i Guds evangelium och spetsen i Guds sanning. Genom Ordet umgås du med Honom som är din Skapare och Herre.

Här hittar du EFS Bibelblogg.

Ännu en bön inför det nya året

Postat: 3 januari, 2015 av olofedsinger i Lärjungaskap, Ledarskap, Tillbedjan
Etiketter:, ,

Vincent Ihlberg, som är en av våra präster i EFS i Mikaelskyrkan, läste för en tid sedan upp följande bön i en predikan. Den är skriven av metodismens grundare John Wesley (1703-1791), och jag tycker själv att den är oerhört stark. Precis som den bön som jag la ut för några dagar sedan är det en bön av överlåtelse. En bön som man bara kan be med en viss bävan – om man alls är villig att göra det. Oavsett vilket är den ett vittnesbörd om vilken anda och attityd som satte sin prägel på en av Europas viktigaste väckelsegestalter i modern tid! (mer…)

Gästinlägg av David Wellstam

Om man har den förståelse av Guds närvaro som jag beskrivit under bloggserien så kommer det att få konsekvenser. Vårt tänkande påverkar alltid vårt handlande. I denna del vill jag därför fundera vidare över hur en församling med Guds närvaro som värdering firar Gudstjänst. Finns det sätt att som gemenskap medvetet göra plats för Guds manifesterade närvaro? Å ena sidan finns det inga magiska formler eller tricks. Å andra sidan tror jag att det finns principer som inbjuder Gud och hans Himmelrike att bli tydligt mitt ibland oss. (mer…)

Salts ungdomsläger TEJP anordnades i augusti för tionde året i rad. En av de saker som har varit mest utmärkande för dessa sommarveckor är bönen. Ända sedan starten har vi varje morgon samlat det breda ledarskapet till en timmes bön; inför varje kvällsmöte har vi samlat till 45 minuters bön. Faktum är att vi de senaste tre åren har utökat morgonbönen till två timmar – detta efter att ha blivit uppmuntrade till detta av vår tysk-kinesiske gäst Isaac Liu.*

På två timmar hinner man be en del. Då upptäcker man också att gemensam bön inte är något helt självklart. Tvärtom är det en konst, där alla är vinnare på att vissa ”spelregler” kan göras tydliga. Framför allt är det en inbjudan till ett äventyr, där vi tillsammans får låta oss ledas av den helige Ande. I denna artikel vill jag därför dela med mig av några lärdomar från de senaste årens TEJP-läger. (mer…)

Jag har tidigare på denna blogg beskrivit den koreanska pastorn David Yonggi Chos undervisning om Tabernakelbönen. Denna bön, som tar sin utgångspunkt i de föremål som var placerade i Israels tabernakel (senare tempel), är i mitt tycke en bra modell både för enskild och gemensam bön. Faktum är att jag själv använder den ganska ofta i min personliga morgonbön.

Men Yonggi Cho har även andra bra tips på hur man kan strukturera sin bön när man ber i större grupp. En sådan modell är det som han kallar för ringar-på-vattnet-bön. (mer…)

Försmak av himlen

Postat: 31 maj, 2013 av Martin Alexandersson i Församling, Reflektioner, Tillbedjan

För ett par veckor sedan var jag i London på en ledarskapskonferens med 6000 deltagare, från nästan 400 samfund från 89 länder. För egen del var nog detta det närmsta jag har kommit en försmak av himlen: massor med människor, från alla möjliga kristna riktningar och länder som lovsjunger Jesus tillsammans. (mer…)

Vem ger du din tillbedjan?

Postat: 28 april, 2013 av olofedsinger i Lärjungaskap, Tillbedjan
Etiketter:

Denna krönika var i onsdags publicerad i Världen idag. Ser nu också att den kan ses som en fortsättning på Martins inlägg:

I Luthers Stora Katekes finns en riktigt bra utläggning av de tio budorden. Om du någon gång vill få en jordnära och konkret förklaring till dessa kan jag varmt rekommendera dig att läsa vad han skriver. Kom bara ihåg att använda en modern översättning! (mer…)

Enkelhetens väg

Postat: 24 januari, 2013 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap, Tillbedjan
Etiketter:, ,

I dag är jag intervjuad i tidningen Dagen. Rubriken för inslaget – som ingår i ett uppslag på temat Gud och pengar – är: ”Jesus vill hjälpa oss att hitta en enkelhetens väg”. Jag är glad att Dagen uppmärksammar detta ämne, och jag är glad att jag själv fick möjlighet att medverka i reportaget. Frågan om hur vi som kristna ska se på pengar och givande är nämligen en av de absolut mest centrala för hela det kristna lärjungaskapet. (mer…)

Lägesrapport och artikel om lovsång

Postat: 2 december, 2012 av olofedsinger i Reflektioner, Tillbedjan

Det har varit en sällsynt hektisk novembermånad. I  mitt fall mest pga mycket resande. Sedan en vecka tillbaka har vi dessutom påbörjat tillträdet till vårt hus i Storvreta – något som förstås är både roligt och tidskrävande. Därav den magra utdelningen när det gäller nytt material här på sidan. (Tur att vi har en så innehållsrik back list! :)) I väntan på bättre tider länkar jag här till en fin artikel om lovsång och tillbedjan, skriven av min vän Christoffer Ahlbäck i Stockholm.

Vardagsrutiner med Herren

Postat: 1 december, 2012 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap, Tillbedjan

”I Etiopien är det så lätt att be”. Det är något jag hört flera människor säga efter att de besökt detta land och tagit del av den andlighet som finns här. Och jag har även sagt det själv, för det stämmer faktiskt. Men det är ändå inte hela sanningen. (mer…)

Böneundervisning med Gordon Hickson

Postat: 21 oktober, 2012 av olofedsinger i Tillbedjan
Etiketter:, , ,

Undervisningen från vår bönekonferens i EFS i Mikaelskyrkan är nu utlagd på nätet. Gordon Hickson har gedigen erfarenhet från bönens värld, och det han delade är väl värt att lyssna på. Kolla in EFS i Mikaelskyrkan hemsida på datumen 6 och 7 oktober. Temana är ”Barnaskapets och trons bön”, ”Bön som förändrar nationer”, ”Guds rike och den lokala församlingen”, ”Att be som en stridsman”, ”Att inta fästen och återta territorium” samt ”En förnyad bönetjänst”.