Salt svarar prästerna i Oscars församling

Postat: 25 september, 2014 av olofedsinger i Insändare & Debatt
Etiketter:, , , ,

De insändare som har publicerats i Kyrkans tidning efter min artikel om rädslans kultur har med all önskvärd tydlighet illustrerat hur stark denna kultur verkligen är. Men Hans Cristian Nyströms och Gabriella Johanssons insändare (båda präster i Oscars församling) tar ändå priset. De tar verkligen i från tårna när de skriver:

Om inte organisationen Salt – EFS barn och unga på ett tillfredställande sätt kan visa att man möter varje barn och varje ung människa med full acceptans för hans eller hennes av Gud givna och medfödda identitet, även avseende sexuell läggning, samt också bejakar varje barns tanke och föreställning om att en dag få leva i parrelation, särkönad eller samkönad, och bejakar varje ung människas strävan efter att hitta en partner i livet, oavsett kön, menar jag att samverkan med Salt är utesluten om Svenska kyrkan vill behålla sin trovärdighet. Det måste i så fall också bli tydligt att Salt inte är en del av Svenska kyrkan.

Jag säger bara: hej och hå! Det som dessa präster säger är alltså att hela vår identitet är gudagiven (jag som trodde att vi alla var syndare, och därmed också brustna i vår identitet), att vår sexuella identitet är medfödd (en stor del av HBTQ-rörelsen hävdar motsatsen), att alla tankar och föreställningar om framtida relationer ska bejakas (sen när blev alla våra tankar och föreställningar på detta område gudainspirerade?) och – som slutkläm – att om vi inte fullt ut böjer oss under denna nya statsreligion ska vi uteslutas ur Svenska kyrkan.

När man betänker att de åsikter som prästerna uttalar sina förkastelsedomar över faktiskt är att betrakta som självklara för åtminstone 95 % av världens kristna blir man bara ännu mer förstummad. Men Svenska kyrkan berömmer sig ju av att vara ”profetisk spjutspets” i denna och angränsande frågor.

Nåväl. Min efterträdare och ordförande i Salt har formulerat ett svar till insändaren som publiceras i dagens Kyrkans tidning och som förtjänar att läsas av fler. Det kommer här i sin helhet:

Det är bekymmersamt att en insändare om ”rädslans kultur” möts av ett inlägg som mynnar ut i ett ultimatum och en uppmaning till Svenska kyrkan att bryta samverkan med och utesluta Salt ur samfundet om Salt som organisation inte tydligt tar ställning i en mångbottnad och komplex fråga. Vi återkommer till problematiken i detta men vi vill redan nu försäkra alla som läser detta att Salt verkligen har barn och ungas bästa för ögonen. Vår vision och längtan i allt vi gör är att barn och unga ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.

Gällande insändaren vill vi först kommentera citaten från ELM:s hemsida. Arbetet med söndagsskolematerialet SKATTEN är ett brett ekumeniskt samarbete, med majoriteten av Sveriges kristna barn- och ungdomsorganisationer involverade, i syfte att ge Jesus till barnen. Materialet används i stora delar av Svenska kyrkan och har stöttats av flera av kyrkans stift. På SKATTENs hemsida hänvisar vi till våra samarbetspartners just utifrån detta samarbete och vad de samfunden sedan skriver på sina hemsidor måste de svara för. SKATTEN som material tar inte ställning i sexualetiska frågor. Materialet utgår ifrån Bibelns egna berättelser och Barnkonventionens artiklar för att barnet ska få växa och utvecklas i sin egen tro.

Frågan om Salt stöder Svenska kyrkans beslut om samkönad vigsel är svår att svara på med ett ja eller nej då Salt som organisation inte har behandlat frågan utan överlåtit den till vår moderorganisation EFS. Salt har tydliga mål och övertygelser i sina grunddokument, men rymmer samtidigt en teologisk bredd, precis som EFS och Svenska kyrkan.

Som organisation tycker vi att det är viktigt att samtala om frågor som rör våra vardagsliv, och dit hör utan tvekan sexualiteten. Vi arbetar med att försöka skapa trygga forum där samtal kan föras med kärlek och respekt för varandra. I vår kallelse som kristna ingår att bemöta varandra med kärlek även om vi nog alla är medvetna om att vi inte alltid lyckas. Däremot tror, hoppas och ber vi att alla Salts ledare delar denna övertygelse.

Johanna Björkman, generalsekreterare Salt – barn och unga i EFS

Charlotte Erdtman, ordförande Salt – barn och unga i EFS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s