Gud och sex – del V: är Bibeln verkligen så tydlig?

Postat: 15 februari, 2013 av olofedsinger i Lärjungaskap
Etiketter:

Ganska ofta har jag hört människor säga att Bibeln inte är så tydlig kring kopplingen mellan äktenskap och sex. Ta bara en sån sak som att Bibeln faktiskt inte innehåller någon föreskriven äktenskapsritual! Är det då inte varje kultur som borde få avgöra hur den sexuella lusten ska få sitt utlopp?

Ja, det första man kan konstatera är ju att det faktiskt i så gott som varje kultur har funnits någon form av äktenskapsritual. Även om den kan se väldigt olika ut. En av vår tids myter är ju att äktenskapet skulle vara någon form av ”kristet särintresse”. Men en spaning utöver vår värld visar snabbt att mannens och kvinnas förening i det som i förlängningen skapar familjer (som ju är samhällets minsta sociala byggsten) är ett universellt intresse. Rent teologiskt kan man dessutom säga att det är just detta som kommuniceras i och med att äktenskapets instiftelseord är en del av Bibelns skapelseberättelse. Det berör helt enkelt – och är relevant för – alla människor. Oavsett kultur eller religion.

För oss som kristna finns det naturligtvis ändå ett intresse för vad Bibeln har att säga till oss i egenskap av lärjungar till Jesus Kristus. Vad kan vi – utöver det allmänmänskliga – ha för skäl att med våra liv hedra det äktenskapliga förbundet? Och är det så tydligt utifrån Bibeln att äktenskap och sex måste vandra hand i hand?

Ja, om vi börjar i den senare ändan så kan vi ju för det första konstatera att äktenskap utan sex är något helt och hållet obibliskt. Paulus får flera gånger gå tillrätta med så kallade gnostiska irrlärare som säger att äktenskapet inte är något alternativ för den som är ”verkligt andlig” (jfr 1 Tim 4:1-4). Han säger också att ett äktenskap utan sex strider mot själva grundtanken med den mänskliga sexualiteten:

Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. (1 Kor 7:3-5)

En annan infallsvinkel på detta är att när Bibelns författare talar om sex uppfattar i alla fall jag att det äktenskapliga förbundet är något förutsatt. Paulus skriver t ex till de ogifta och änkorna att ”det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär” (1 Kor 7:9). På detta sätt hade han knappast uttryckt sig om han ansåg att man lika gärna kunde ha sex utan att vara gift!?

Ungefär samma attityd lyser igenom i följande instruktioner, denna gång från Första Thessalonikerbrevet:

Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande. (1 Thess 4:2-8)

Ett av de allra tydligaste exemplen på hur sex och äktenskap kopplas samman i Bibeln är faktiskt en ofta förbisedd text, som står att läsa i Höga Visans slut. Där är det bröderna till en ung flicka som konstaterar:

Vi har en syster, helt ung, som ännu inte har någon barm. Vad skall vi göra för vår syster, den dag då man vill vinna henne? Är hon en mur bygger vi på den ett krön av silver, men är hon en dörr, bommar vi för den med en cederplanka. (HV 8:8-9)

Man kan naturligtvis tycka vad man vill om den kulturella kontext i vilken dessa ord är uttalade. Men i stora delar av världen är det faktiskt fortfarande så att vem man gifter sig med inte bara är ens egen angelägenhet – utan hela familjens. Höga Visans budskap är hursomhelst tydligt: att vara en ”mur” måste ju innebära att inte bjuda på sig sexuellt, medan att vara en ”dörr” måste stå för motsatsen – att vara sexuellt lösaktig. Det som hedras är alltså att vara sexuellt avhållsam i väntan på ”the real thing” – äktenskapet.

Tidigare delar i samma serie:

I: Introduktion

II: Att bli ett kött

III: Värt att vänta på?

IV: Sexualitetens syfte

kommentarer
 1. Carina skriver:

  Är bibeln verkligen tydlig när det gäller sex och äktenskap? Nej, det är den inte. Om vi ser till GT
  så är erkänner judarna att det inte finns någon uttalad lag mot föräktenskapligt sex. Det fanns lagar mot äktenskapsbrott, en man fick inte ta en annans trolovad eller hustru. Det fanns förbud
  mot incest och perversioner (3 Mosebok 18-19) och de sexuella synder som nämns i dess kapitel.
  En man kunde ha en förbindelse med en kvinna – om hon inte var trolovad eller gift. Han kunde dessutom ha en konkubin, något som kan jämföras med ett samboförhållane eller en flickvän.

  Begreppet otukt i NT är mycket vitt och kan sägas omfatta både prostitution och de synder som nämns i GT, möjligen också grov promiskuitet. Dock användes inte begreppet om liksom bara
  ‘före äktenskapet’. Begreppet äktenskapsbrott och otukt överlappar i bland varandra.

  När det gäller 1 Kor 7 så är översättningen inte korrekt. I vers 9 så är enligt grammatiken en mer korrekt översättning: ” om de inte utövar självkontroll bör de gifta sig, för det är bätte att gita sig än att brinna.”. Allts det handlar inte om ett potentielt problem utan om något som redan pågår. Då kan detta ‘brinna’ inte betyda ‘tillbakahållen åtrå’.

  Paret i Höga Visan är uppebarligen inte gifta. Det visas genom att de måste skiljas om morgonen och att deras kärleksmöten oftast sker utomhus, i trådgården osv.

  • olofedsinger skriver:

   Hej Carina!

   Det finns gott om både åsikter och spekulationer kring dessa saker. Att det du beskriver skulle ha varit en traditionell judisk hållning till sex före äktenskapet håller jag för mycket otroligt. Det är ju bara att se på reaktionerna när (jungfru) Maria blir gravid för att se att det var allt annat än neutralt med detta!

   Samma sak med Höga Visan. Dels talar – som sagt – även denna bibelbok om vikten av avhållsamhet innan äktenskapet (HV 8:9), dels är det ett historiskt faktum att den skrevs i en kultur där sex och äktenskap ansågs höra samman.

   Att vissa kungar och patriarker i GT hade konkubiner ska inte ses som något generellt OK för denna sed i Bibeln. Tvärtom är de allra flesta bibelforskare överens om att den goda och ursprungliga mallen i fråga om Guds vilja med sexualiteten är den som uppenbaras i 1 Moseboken 2. Där presenteras det monogama (och heterosexuella) äktenskapet, där en man och en kvinna blir ”ett kött”. GT:s skildringar av polygama relationer gör dessutom klart att denna typ av äktenskap präglades av både problem och konflikter. Inget ideal, alltså.

   I övrigt hänvisar jag till mina andra artiklar i denna serie, där jag lite tydligare försöker visa just vad Bibeln har att säga kring de frågor du tar upp. Se särskilt artiklarna ”Värt att vänta på?” och ”Vad betyder egentligen otukt?”

   • Carina skriver:

    När det gäller jungfru Maria var det så att man på den tiden vanligen trolovade flickorna vid 12-13 års ålder, och de kunde gifta sig något eller några år senare. Trolovningen räknades lika bindande som äktenskap, och om kvinnan var otrogen då kunde hon straffas med döden. På senare tid slutade judarna med dödstraff. Alltså, flickan kunde trolovas nästan innan hon kommit i puberteten. Om hon då visat sig ha varit otrogen så måste detta sannolikt ha skett under den tid hon varit trolovad. Man såg mycket strängt mot detta, och troligen var det därför som Josef inte tyckte han kunde fortsätta till äktenskap med en kvinna som bar en annans barn.

    Jag tror inte att det bara var kungar och vissa patriarker hade konkubiner. Det var något helt
    accepterat. Men självklart var det inte Guds ursprungliga plan med månggifte och konkubiner vid sidan om hustrun. I NT så ändras detta.
    Men faktum kvarstår, judarna erkänner att det inte finns någon uttalad lag mot föräktenskapligt sex i GT. Den syn konservativa judar har idag kommer från traditionen och inte från bibeln.
    http://www.myjewishlearning.com/life/Sex_and_Sexuality/Premarital_Sex.shtml

   • olofedsinger skriver:

    Hej!

    Jag har inget behov av att ta judendomen i försvar på denna punkt. Men jag vidhåller att det finns en stark biblisk förankring i att förknippa äktenskap och sex med varandra. Några av mina argument för detta presenterar jag i artikeln som du har kommenterat här.
    Till detta behöver också läggas hela konceptet med äktenskapet som ett förbund, som beseglas genom den sexuella föreningen. Denna förbundstanke etableras redan i och med äktenskapets instiftelseord i 1 Mos 2:24 och bygger på mönstret lämna – hålla sig till – bli ett. Det faktum att det rör sig om ett förbund innebär också att det ska ingås inför vittnen (se mina första artiklar i denna serie).
    Till detta kan läggas NT:s bild av himlen som en bröllopsfest, och den fullkomliga gemenskapen med Kristus i himlen som ett fullbordat äktenskap (= bruden och brudgummen ”blir ett”). Hela denna bild förutsätter att man spar samlaget till bröllopsnatten – annars blir den ju helt innehållslös.
    Än en gång: att judarna (eller de kristna) inte alltid har tillämpat sin egen heliga Skrift betyder inte att Bibeln skulle vara otydlig i dessa frågor. Snarare är det en så självklar grund för Bibelns författare att den inte alltid sägs explicit.

   • Carina skriver:

    Fanns ingen svarsfunktion till ditt sista inlägg den 21/12, så jag svarar så: När det gäller orden i
    1 Mos 2:24, så handlar det inte bara om en sexuell förening,utan en förening och gemenskap på alla livets områden.

   • olofedsinger skriver:

    Visst är det så! (Innan du skriver fler kommentarer föreslår jag att du läser mina andra artiklar. Jag tar ju upp dessa saker mycket ingående i exempelvis artikeln ”Att bli ett kött”.) Hursomhelst så inbegriper ju en förening till ande, själ och kropp också en sexuell förening.

 2. Carina skriver:

  Det här med vad ‘kött’, att ‘bli ett kött’ och vad är ett förbund är rätt komplicerade saker att utreda,
  och man kan ha olika tolkningar. Även om du säger att föreningen man-kvinna sker på alla plan så verkar det som om allt står och faller med sexet.När det gäller liknelsen Jesus som brudgum så har jag fattat det som att det är församlingen eller alla kristna som är ‘bruden’- ‘inte individer.
  Sen vill jag kommentera det du skriver om Höga Visan.När det gäller verserna 8:8-10, så var det väl så att man var mer vaktsam om flickor, medans pojkar fick mer frihet. Det var inte jämlika
  regler som gällde i GT! T ex så kunde inte en man bryta sitt eget äktenskap om han gick till någon annan än sin fru. Det var bara om han tog någon annans trolovad eller hustru som han blev bestraffad.
  Men ser man på helheten så är det enligt många tolkare tydligt att det förälskade paret inte är
  gifta. Denna bild understöds av att paret måste skiljas om morgonen, de flesta av deras kärleks-
  möten sker utomhus, i det vilda, i trädgården osv. Att ordet ‘brud’ används här bör nog tolkas
  mera som ‘trolovad’. Det hebreiska ordet här användes oftas om kvinnan f ö r e giftemålet.
  Det grekiska ordet för detta kan betyda både brud, jungfru eller vilken giftas mogen flicka som helst.

 3. olofedsinger skriver:

  Jag förstår inte riktigt vad det är du vill leda i bevis. Menar du på fullt allvar att GT/judendomen inte skulle se äktenskapet som platsen för det sexuella samlivet? I så fall har du en enorm bevisbörda att hantera! Det är också helt orimligt att låta en poetiskt bok korrigera texter som gör mer historiska och dogmatiska anspråk. I alla fall är det så man brukar arbeta med bibeltolkning, utom möjligen i mer fundamentalistiska miljöer.
  Gällande Höga Visan så finns det ju olika forskningsrön kring denna. Vissa menar att det är ett sammanhängande drama (med Salomo, herdeflickan och ev en herdepojke som hon tvingas lämna som aktörer), andra att det är en blandad uppsättning dikter utan självklar röd tråd i själva ”storyn”. Boken firar kärleken, men varnar också för vissa bitar kopplade till denna (”stör inte kärleken …”). Notera också att bruden (och jag tror verkligen att det är en brud) kallas ”Sulami”, som gifter sig med ”Salomo” – båda namnen betyder alltså ”frid”, och när de blir ett kan de sägas förenas i denna frid. Därmed antyds enligt flera forskare att kärleksparet inte bara är två specifika individer, utan faktiskt symboliserar något mycket mer allmängiltigt.
  Gällande settingen inom en trädgård så menar Tremper Longman III, som har skrivit en av kommentarerna till denna bok, att det står för platsen för äkta och lekfull intimitet (jfr Eden) till skillnad från staden, som i boken framställs som farlig och hotfull. Därmed kan man säga att Höga Visan står för sexualitetens upprättelse efter syndafallet – men utan att blunda för dess komplexitet i övrigt.
  Personligen ser jag det lekfulla och ”frigjorda” draget i boken som ett härligt komplement till de ramar och restriktioner som Bibeln i övrigt lyfter fram gällande sexualiteten. Inte som ersättning för dessa, utan för att påminna om att kärleken och lusten fortfarande är Guds goda gåvor till oss människor. Gåvor som vi mår bäst av att njuta inom de ramar som han har gett oss.

  • Carina skriver:

   Vad jag vill visa är att det inte är så tydligt som ni vill göra gällande vad bibeln säger om sex och äktenskapet. Jag tycker att det bästa är att vänta med samlag tills man liksom ‘förbundit’ sig med varandra. Naturligtvis är äktenskapet det bästa stället för helt utlevd sexualitet. Men- det hårda fördömandet som en hel del konservativa vill ha mot föräktenskapligt sex- det finns inte någon
   tydlig sådan i bibeln!
   I Romarbrevet 13:13: ”..låt oss leva…inte med fester, och drickande, inte med ‘liggande’….Här har man översatt ett annat grekiskt ord än det vanliga för otukt-porneia-till otukt. Det kan översättas med ‘liggande’. Alltså att ha utsvävande sexliv utan djup relation. Men-detta behöver
   inte inkludera allt föräktenskapligt sex! I en överlåten, trogen relation behöver inte detta vara detsamma som nämns här.
   I Hebreerbrevet 13:4, brukar användas mot föräktenskapligt sex. Men om man ser i skriften så används inte begreppet ‘befläcka’ annat än om äktenskapsbrott och incest.
   Bibeln 2000 har en mera rätt översätting av 1 Thess 4. ”Var och en ska lära sig att hålla sin kropp i helgelse och ära…”Dvs inge hänge sig åt låga,orena sexuellla begär.
   Alltså att vänta med samlag till äktenskapet är att rekommendera-men det finns inget hårt
   fördömande rakt av för föräktenskapligt sex.
   I 1 Kor 7:2 står inte som en del biblar översätter. ”för att undvika otukt….” Utan er mer korrekt översättning handlar om något redan pågår och inte ett potentiellt problem. ”pga av fallen med sexuell omoral(troligen prostitution) bör var man ha sin egen kvinna…”

   • olofedsinger skriver:

    Jag kommer igen tillbaka till det jag redan har sagt. Du har helt rätt i att det inte finns någon formulering i Skriften i stil med: ”Du skall icke ha sex innan du gifter dig.” Men det bibelord jag här har citerat tidigare bygger ändå på den grundsyn som den kristna kyrkan i alla tider har stått för. Det är lite lustigt att du tar dig för att ”översätta om” så många uttryck som de auktoriserade bibelöversättarna tolkar på ett annat sätt än du. Visst vet jag att ord kan tolkas olika, men någonstans brister det ändå lite i trovärdighet när ”alla andra har fel”.
    Hursomhelst så spelar inget av dessa bibelord någon större roll för min grundhållning. Viktigast är fortfarande 1 Mos 2:24, och detta bibelord menar jag är tillräckligt tydligt i denna fråga – särskilt om man betänker att det är så det har tolkats av majoriteten både judar och kristna genom århundradena. Det är också det bibelord som Jesus själv går tillbaka på i sin undervisning kring äktenskap och skilsmässa.
    Till detta kan läggas en mängd praktiska bitar. Till exempel att sex kan leda till barn och att det är självklart utifrån en biblisk grundsyn att barn har rätt till ett tryggt familjesammanhang att växa upp inom – vilket förutsätter ett äktenskapsförbund.

 4. Carina skriver:

  Bara för att något traditionellt har tolkats på ett särskilt sätt i bibeln, så betyder inte det att det måste vara rätt. Ta t ex ‘kvinnan tige i församlingen’. Idag kan man se att flera tolkningar här kan
  vara möjliga.
  Nu är det så att det faktiskt långt ifrån alltid går att lita på ‘auktoriserade bibelöversättare’. De är ofta färgade av förutbestämda åsikter och agendor. Åsikter om rätt tolkning går ofta isär även
  hos experter. När det gäller detta ämne-betydelsen av ‘otukt’ i bibeln, har flera biblar ändrat
  på tidigare tolkningar för att man sett att den gamla inte håller. T ex så har engelska biblar ändrat
  ‘fornication’ till ‘sexual immorality’ osv.
  Jag kan ge en källa till det jag skrivit om t ex 1 Kor 7, det är Gordon Fee. En känd teolog.Det finns fler också. OM du vill kolla upp. Men översättarna har velat ha en viss tolkning här, 1 kor 7, och därför har
  de inte översatt precis som det står.Sen är bibeltexterna ofta dunkla, och därför går det att
  vinkla lite som man vill.

  • olofedsinger skriver:

   Det må så vara. Men inget av detta påverkar som synes mitt resonemang, eller de argument som jag har lagt fram i själva sakfrågan (= att Bibeln ser den sexuella gemenskapen som något som tillhör det äktenskapliga förbundet). Om du vill bemöta/kommentera något av mina argument är du varmt välkommen att göra så. Om inte tror jag faktiskt att ämnet börjar vara uttömt för den här gången …

  • Samuel skriver:

   Älskar man sin partner så är det någon man vill dela resten av sitt liv med. För att ett samlag då inte ska räknas som otukt bör det per definition vara löfte i sig, ceremoni eller inte. Är ens partner inte någon man vill dela sitt liv med borde man själv kunna räkna ut att det inte är någon man verkligen älskar. Har man ändå sex har jag svårt att få ihop det på annat sätt än att det är otukt. Så huruvida man bör hålla sig till en partner eller inte tycker jag känns ganska klart.

   På dig låter det dock mer som att du försöker hitta kryphål för att rättfärdiga ett visst leverne, inte helt olikt homofrågan som drivs väldigt hårt idag. Och visst, mycket går att ”vinkla lite som man vill” men det tror jag man ska vara försiktig med om värnar om sin gudsrelation.

   Stirra dig inte för blind på ord. Bokstaven dödar men anden ger liv.

   • olofedsinger skriver:

    Hej Samuel! Förstår faktiskt inte riktigt vad du menar här… Vad är det för kryphål du syftar på? Och på vilket sätt ”dödar” det att försöka förstå vad Bibeln har att säga om äktenskap och sex?

 5. Samuel skriver:

  Nej, det var nog rätt flummigt skrivet av mig.. och det var riktat till Carina. Jag menar att iom att det, som du sa, inte står ”Du skall icke ha sex innan du gifter dig” så öppnar det upp för olika tolkningar. Då finns det de vill göra det lite bekvämt för sig och tolka det så att det passar dem, även om det är en osannolik tolkning. Det var även svar på tidigare inlägg hon skrivit. Jag försökte bara visa på det högst osannolika i hennes antagande om att sex utanför äktenskap skulle kunna vara ok. (men det misslyckades jag uppenbarligen med totalt, haha)

  Det sista var väl inte helt genomtänkt, är på gränsen till övertrött här. Menade på att vill man förstå och tolka bibeltexter borde man försöka göra det under den helige andes ledning, så man inte kommer till förhastade slutsatser som i värsta fall kan bli till skada för en.

  Vet inte om det hjälpte dig att förstå vad jag försökte få fram men det var i grund och botten ett instämmande av vad du skrev..

  • olofedsinger skriver:

   :) Förstår! (I alla fall bättre …) Och då känner jag inte heller något ansvar att försöka respondera på vad du skrivit. Om vi dessutom håller med varandra är det ju bara trevligt!

 6. Carina skriver:

  Nej jag försöker inte hitta ett kryphål för att rättfärdiga ett visst leverne. Jag ser bara de oacceptabal konsekvenser som kan bli när man sätter in denna enkla betydelse-‘sex-före äktenskapet ‘ i den kontext begreppet ‘otukt’ står i.
  När det gäller homosexualitet är bibeln väldigt tydlig, däremot inte alls lika tydlig när det gäller sex(samlag) före äktenskapet. Jag menar att man kan se det som en rekomendation att vänta med sex tills man gift sig, men det hårda fördömelsen som en del konservativa kristna vill ha-den finns där inte!
  Sen är det viktigt att förklara vad man menar med sex. Sex är ju inte bara samlag utan även sådant som kyssar, smek osv.
  De orimliga konsekvenser som kan bli när man vill ha en enkel betydelse av otukt=sex före äktenskape, kan man se i en del mycket fundamentalistiska sammanhang. Där tillåts inte ungdomar på ca 16, 17 år att ha en pojk-eller flickvän utan att vara säkra på att gifta sig. Det är nog inte så många som har träffat den ‘rätta’ vid den ålder. De rusar då ofta i väg och gifter sig utan att vara mogna för det. Detta kan rätt ofta sluta med skilsmässa

  • olofedsinger skriver:

   Hej Carina!
   Jag delar som sagt inte din bedömning av bibelmaterialet, och har ju i grunden redogjort för varför i mina artiklar. Själv träffade jag min blivande fru när hon just skulle fylla 17, och vi är fortfarande lyckligt gifta! :)

 7. Anetta skriver:

  Att man träffar den ‘rätte’ vid så ung ålder som 17-ja ,det händer nog. Jag känner sådana som gjort det. Men-det är nog inte så vanligt. Många får nog vänta en hel del år till, eller i värsta fall kanske aldrig får träffa någon som det passar att gifta sig med. Så en hel del är tvungna att söka sig fram och kanske ha flera romanser och dater innan den rätta dyker upp. Och det måste människor få tillåtas att göra. Att i lugn och ro och i sin egen takt få söka en passande partner, utan tvingande krav att måsta gifta sig med första bästa som man har en romans med. Det är mycket som ska stämma för att man ska kunna gifta sig, och äktenskapet är inget man ska förhasta sig in i.

  Jag hoppas att mitt andra inlägg som jag skrev också snart publiceras här!

  • olofedsinger skriver:

   Visst måste man få pröva sig fram i sina relationer. Men inte nödvändigtvis sexuellt. Ditt andra inlägg tyckte jag inte var värt att publicera här. Det var enligt min mening ingen särskilt imponerande artikel.

 8. Carina skriver:

  När det gäller att ‘pröva sig fram’ så menar jag inte att det måste gå så långt som till samlag. Men ett visst mått av sexuell erfarenhet är bra och viktigt att få, det hjälper en att mogna känslomässigt. Man lär sig så om relationer, vad är attraktion, vad är förälskelse, vilken typ av människa passar jag ihop med osv.
  Jag kan förstå att du inte gillade artikeln frän bloggen ”Den tvivlande agnostikern” med rubriken ‘Recept på impotens’! Jag behöver inte hålla med allt men den visar hur otroligt sjuk och osund denna undervisning om ‘ej före äktenskapet..’ kan bli…Jag trodde dock inte att du skulle censurera så….Bättre vore om du bemötte artikeln.

  Jag tar igen det jag skrev i det inlägg du inte visar. Man kan missbruka och vara oansvarig med mycket, även det sexuella. Men, ta t ex ett förälskat par som hållt ihop länge och planerar en framtid tillsammans och så har de samlag. Om de då är beredda att ta konsekvenserna om det blir barn-ja, då har jag inga synpunkter på deras beteende.

  • olofedsinger skriver:

   Visst skulle jag kunna ägna en kväll åt att bemöta ”den tvivlande agnostikern”. Men jag känner mig faktiskt inte motiverad till detta just nu. Angående det sista du skriver är saken för mig solklar: Om man är beredd att ta emot ett barn och vill ha sex med varandra – så är äktenskapet ett alldeles utmärkt alternativ, som jag har svårt att se några större problem med.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s