Inlägg märkta ‘sexualitet’

Som evangeliskt kristen kallar jag mig gärna för konservativ. Om du har läst mina tidigare artiklar har du förhoppningsvis fått klart för dig att jag är konservativ i min bibelsyn. Jag tror, som Lausannedeklarationen uttrycker det, att ”Bibeln är sann i allt vad den påstår”. Att den är grunden för lära och liv – i frågor om sexualitet såväl som i andra frågor.

Samtidigt kan det vara viktigt att slå fast att kristen tro i sig inte är att betrakta som särskilt konservativ. Tvärtom skulle man kunna hävda att den är revolutionär! Inte i den meningen att den med våld försöker omstörta den politiska makten. Men så att den med kärlek försöker omstörta hjärtan. Kristen tro är fräsch. Den är förnyande. Den är förvandlande. Och detta gäller även på sexualitetens område. (mer…)

Mitt svar till Antje Jackelén

Postat: 6 november, 2014 av olofedsinger i Insändare & Debatt
Etiketter:, , ,

I förrförra numret av Kyrkans Tidning valde ärkebiskop Antje Jackelén att kommentera mina insändare i debatten om rädslans kultur. Detta är jag naturligtvis glad för. Samtidigt måste jag säga att hennes inlägg var en besvikelse. Inte bara för att det var en (i mitt tycke) ganska svårgenomtränglig text, utan framför allt för att hon faktiskt inte besvarade någon enda av mina uttryckliga frågor!

Till dagens KT har jag därför skrivit en replik, som väl i praktiken får betraktas som en ”andra slutreplik” i sammanhanget. Jag hade verkligen önskat att vi kunnat komma längre i detta samtal än vi nu ser ut att göra, men vem vet – vi kanske får fortsätta i något annat forum? Så här skriver jag i alla fall: (mer…)

Gud och sex del 7 (Världen idag): Celibatet

Postat: 3 november, 2014 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:,

Sverige är ett av de länder som har den högsta andelen ensamhushåll i världen. Statistiken talar om att så många som hälften av alla hushåll består av en enda person, vilket i praktiken innebär att ungefär var tredje vuxen svensk bor själv. Med tanke på detta borde det naturligtvis vara högprioriterat för oss i Sveriges kristenhet att utforma en praxis och en teologi runt det som är den här artikelns tema: celibatet. Tyvärr är det långt ifrån självklart att så är fallet. (mer…)

Gud och sex del 6 (Världen idag): Homosexualitet

Postat: 27 oktober, 2014 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:,

Frågan om kyrkans förhållningssätt till homosexualitet är mångfacetterad. Den rymmer teologiska dimensioner som bibeltolkning och bibelsyn. Den rymmer pastorala dimensioner, som hur vi som kyrka ska möta de människor som betraktar sig själva som homo-, bi- eller transsexuella. Den rymmer biologiska och psykosociala dimensioner, som homosexualitetens uppkomst och utveckling samt frågan om våra sexuella identiteter är oföränderliga eller flytande.

Det offentliga samtalet om dessa saker har tyvärr blivit allt mer polariserat. I takt med att HBTQ-rörelsen har flyttat fram sina positioner har klyftan mellan olika grupper både i kyrkan och i samhället djupnat. Som så ofta annars innebär detta att den grupp som verkligen brottas med denna fråga – människor som har en dragning åt HBTQ, men som ännu inte har bestämt sig för hur de ska förhålla sig till detta – riskerar att komma i kläm både i kyrkan och i samhället i stort. (mer…)

I flera av den här seriens artiklar har vi stannat upp inför det samspel mellan mannen och kvinnan som är tänkt att prägla den sexuella gemenskapen. Men sexualiteten kan ju också leva sitt eget liv, frikopplad från en eventuell partner. I den här artikeln ska vi därför titta lite närmare på de båda fenomenen onani och pornografi. (mer…)

Gud och sex del 4 (Världen idag): Lust och längtan

Postat: 6 oktober, 2014 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:

För en tid sedan hade jag en mailkonversation med en man som ställde flera ärliga frågor om sex. Han var gift sedan ett par år tillbaka, och konstaterade att han i många lägen kunde känna besvikelse över själva samlaget. Det var helt enkelt inte särskilt märkvärdigt, tyckte han. Och rent konkret: ”Det har ofta varit en större förenande kraft i att uppleva en gemensam orgasm än i att ligga med varandra.”

Mannen jag konverserade med är inte unik. Och själva fenomenet – att det finns en kraft i upphetsningen och lusten som inte alltid följer med hela vägen in i samlaget – är naturligtvis väldigt utbrett. Annars skulle ju inte veckotidningarna vara fyllda med tips på ”hur man uppnår den perfekta orgasmen”.

Hur ska vi egentligen tänka kring detta? Jag skulle vilja nalkas frågan ur två ganska olika perspektiv: dels det ogifta parets, dels det gifta parets. (mer…)

Gud och sex del 3 (Världen idag): Sambo – varför inte?

Postat: 29 september, 2014 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:

I två artiklar har vi nu stannat upp inför det som är kärnan i den bibliska äktenskapssynen: att utifrån instiftelseorden i Första Moseboken bli ”ett kött” och att offentligt ingå ett förbund inom vilket gemenskapen med vår man eller hustru kan blomma (se 1 Mos 2:24; jfr Matt 19:4-6).

Samtidigt har jag i många sammanhang mött argumentet att Guds ord inte alls är så tydlig när det gäller dessa saker. ”Står det verkligen i Bibeln att sex bara hör hemma inom äktenskapets ramar?”, har jag hört människor fråga. ”Och hur kan vi vara så säkra på det här med äktenskapets ingående – det finns väl inte någon äktenskapsritual vare sig i Gamla eller Nya testamentet?”

Dessa frågor förtjänar ett svar. (mer…)

De insändare som har publicerats i Kyrkans tidning efter min artikel om rädslans kultur har med all önskvärd tydlighet illustrerat hur stark denna kultur verkligen är. Men Hans Cristian Nyströms och Gabriella Johanssons insändare (båda präster i Oscars församling) tar ändå priset. De tar verkligen i från tårna när de skriver: (mer…)

Gud och sex del 2 (Världen idag): Sexualitetens syfte

Postat: 22 september, 2014 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:

Som medborgare i det svenska samhället lever vi i en osedvanligt sexfixerad kultur. Förutsatt att vi inte isolerar oss från omvärlden möts vi därför ständigt av bilder, budskap och ideologier med ett sexualiserat språk. Genom internet och tidningar matas vi med tips och råd om alltifrån de bästa raggningstipsen till hur vi kan få uppleva den häftigaste orgasmen. Men paradoxalt nog är det ändå två fundamentala frågor gällande sex och sexualitet som så gott som aldrig adresseras i sekulära media:

1) Vilken är sexualitetens syfte?

2) Vilka ramar är sexualiteten i behov av för att vi ska kunna fullfölja detta syfte? (mer…)

Gud och sex del I (Världen idag): Att bli ett kött

Postat: 15 september, 2014 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:,

Den enskilda artikelserie här på bloggen som har fått det största antalet besökare är den som jag författade under våren 2013 och som jag gav rubriken Gud och sex. Totalt blev det så många som 20 delar, och de mest lästa inläggen har varit de som handlar om otukt och onani – med samboskap och ”värt att vänta på?” som goda tvåor. Under denna höst har jag nu fått möjlighet att publicera en kortare serie (8 delar) i tidningen Världen idag. Innehållet i denna utgår till stor del från det som jag tidigare har skrivit här på bloggen, men artiklarna innehåller också en del nytt material och i flera fall nya infallsvinklar på frågorna.

Med start i dag kommer jag därför att publicera denna artikelserie även här på bloggen. I anslutning till artiklarna kommer jag att skriva om det finns ”mer att hämta” i min tidigare artikelserie. Min förhoppning är att det jag skriver ska få vara till glädje, och kanske även fungera som underlag för andra som vill undervisa i dessa frågor. Tveka inte att använda kommentarsfältet om du har någon fråga som du vill ställa utifrån vad jag har skrivit! (mer…)

I torsdags skrev Birgitta Axelsson Edström en insändare i Dagen, där hon ifrågasatte mitt sätt att resonera i homosexfrågan. Närmare bestämt skrev hon att detta gjorde henne ”mörkrädd” och hon avlutade med att ställa frågan: ”Vad tycker EFS om homosexualitet?”

Själv kan jag naturligtvis inte uttala mig å hela EFS vägnar, men i dagens Dagen har jag försökt att bemöta Birgittas resonemang. Jag vet att många tänker och resonerar som hon, och hoppas att det jag skriver ska uppfattas som vettigt åtminstone av dem som vill ha Bibeln som auktoritet i sina liv. (mer…)

Det blev mycket debatterande den här veckan … Men jag tror och hoppas att det är för en god sak! I dag har jag följande insändare publicerad i tidningen Dagen. Det är en replik på Greger Anderssons insändare från förra fredagen, där han ifrågasatte stora delar av vad jag skrev i början av sommaren om kristet lidande kopplat till homosexfrågan. Samtidigt ger han en utmaning att formulera en argumentation kring dessa saker som kan fungera också i relation till dem som inte har Bibeln som auktoritet. En utmaning som jag härmed antar! (mer…)

I min bok Korsets väg och korsets kraft (Libris 2011) ägnade jag tio kapitel åt att ringa in vilka ”stationer” eller erfarenheter som vi som kristna kan räkna med på lidandets väg. Alltså vad det i praktiken kan innebära när vi på Jesu uppmaning ”tar upp vårt kors” och följer honom (se Luk 14:27). I dagens Dagen har jag nu skrivit en insändare där jag konkretiserat hur förföljelsen kan komma att drabba oss som väljer att inte backa i fråga om Bibelns syn på homosexualitet. Framför allt försöker jag visa på de mekanismer som ligger bakom denna förföljelse – och varför vi som kristna, trots att det kan kännas otacksamt, behöver stå fasta i denna såväl som andra frågor. Om vi inte gör det är risken nämligen stor att det gröper ur vårt lydnadsförhållande till Kristus; att han går från att vara vår Herre till att bli en rådgivare bland många andra. Något som i sin tur kommer att förändra hela vår syn på den kristna tron.

Du finner insändaren här.

(Om du vill läsa en tidigare kommentar till själva sakfrågan – Bibelns syn på homosexualitet – kan du kolla in del XV i min artikelserie om Gud och sex.)

Fia med knuff eller RFSU och nåden

Postat: 12 juni, 2014 av olofedsinger i Reflektioner
Etiketter:, , ,

I förrgår la EFS missionsföreståndare ut följande inlägg på sin blogg. Det förtjänar att läsas av fler! En talande bild både av vårt förvirrade samhälle och av vår allt annat än förvirrade Skapare.

Ett viktigt och bra inlägg av vår bloggkollega David Castor apropå Uppdrag Gransknings program ”Bögbotarna” som sändes i onsdags. Utvecklingen går snabbt, nu …

Uppdrag Granskning om förbön

Insändare i Skolvärlden

Postat: 20 februari, 2014 av olofedsinger i Insändare & Debatt
Etiketter:

Skolvärlden är ett månadsmagasin som läses inte minst av många högstadielärare. I dagens nummer har jag fått en insändare publicerad, som jag hoppas ska hålla frågan om RFSU:s inflytande på våra skolbarn levande.

RFSU:s världsbild behöver utmanas

Den tidigare RFSU-informatören Cindhy Cronjezon har skrivit en ny insändare med anledning av våra inlägg kring RFSU:s material ”Sex i skolan”. Jag och Alf B Svensson har fått möjlighet att svara direkt, i vad som också blir vår slutreplik i denna debatt. Det har varit lärorikt att försöka förstå RFSU, och även att bemöta dem utifrån den världsbild och de värderingar som vi själva representerar – och som ofta krockar rejält med RFSU:s. (mer…)

I skrivandes stund är SvD:s livechatt öppen för alla som vill diskutera min och Alf B Svenssons debatt med RFSU. Ska bli intressant att se vad som sägs! Detta innebär också att vår slutreplik är publicerad på SvD.se. Vi är ärligt talat rätt förundrade över hur dåligt och fördomsfullt skrivet deras svar på vår första insändare är. Men det får förstås stå för dem. Vi försöker som synes ge svar på tal. Direktlänken finner du här.

Snabblänkar om sex

Postat: 11 oktober, 2013 av olofedsinger i Lärjungaskap
Etiketter:

För den som snabbt vill kolla in hur jag själv försöker arbeta med olika frågor som har med sex att göra, kommer här en förteckning över  de artiklar jag har skrivit i ämnet  på bloggen det senaste året. På sommarens TEJP-läger hade jag också ett bibelstudium på temat ”Sex – Guds gåva” som går att lyssna på här.

Några människor (däribland den RFSU-informatör som vi bemöter i dagens Dagen) har frågat om jag i praktiken vill ha en kristen lärjungaundervisning kring sex och samlevnad i skolan. Alltså det jag försöker mig på i flera av artiklarna nedan. Svaret är att nej – självklart kan vi inte ha en sex- och samlevnadsundervisning för människor som inte är kristna, där vi låter Bibeln vara yttersta auktoritet. Det är både orimligt och orealistiskt. Däremot tror vi ju på en Gud som är alla människors Skapare, och att inspireras av Guds personlighet i frågor som kärlek, trofasthet och tjänande kan knappast vara fel. Särskilt inte som det finns gott om forskning som visar att relationer som präglas av detta både socialt och sexuellt blir mer hälsosamma! (mer…)

I onsdags var det en tidigare informatör på RFSU som kritiserade den insändare som vi skrev tillsammans i de kristna barn- och ungdomsförbunden. Jag och Alf B Svensson har i dag försökt att bemöta denna, och att besvara hennes frågor. Det är ju ingen tvekan om att det är olika världsbilder som möts i den här typen av diskussion, men jag hävdar ändå att vi har mycket på fötterna i det vi skriver. Tror också att det är nödvändigt att sätta in frågan om sexualitet i ett större sammanhang – både utifrån kopplingen mellan sex och kärlek, och utifrån vad som händer med vårt samhälle när sexualiteten frikopplas från normer. Insändaren går att läsa här.