Inlägg märkta ‘renhet’

Det är Gud själv som har instiftat äktenskapet mellan man och kvinna. Hans välbehag och välsignelse vilar över det. När han talar om det innerliga förhållandet mellan honom själv och hans folk, använder han just äktenskapet som en bild för detta. (mer…)