Inlägg märkta ‘Bibeln’

Inlägg på Världen idags opinionsblogg:

Det samtal om bibeltolkning och bibelsyn som under lång tid har förts inom de kristna kyrkorna har de senaste dagarna flyttat in också i rikspressen. Inte helt oväntat är det synen på homosexualitet som har hamnat i fokus. Vi är förstås många som skulle önska att man hellre hade talat om något mer centralt, men nu väljer vi ju inte den tid vi lever i och då är det dessvärre bara att gilla läget. Frågor som har med sex, relationer och äktenskap är ju också mycket viktiga – både för samhället i stort och för de individer som berörs av frågorna.

I måndags skrev biskop Martin Modéus ett inlägg på SvD Opinion där han gick till hårt angrepp mot 22 pingstpastorer som i fredags yttrade sig i dessa frågor i Dagen. Som präst och biskop har Modéus många förtjänster, och hans insändare innehåller gott om fina formuleringar om den kristna trons kärleksbudskap. Men bortom detta – vad är det egentligen som en av Svenska kyrkans främsta företrädare säger? Låt mig ge några exempel på vad jag själv menar är djupt problematiskt – för att inte säga ohederligt – i hans resonemang:

För att fortsätta att läsa, gå in här.

Läs också gärna Stefan Swärds kommentar till den aktuella debatten. Mycket bra och klargörande!

Annonser

Jag skriver på EFS Bibelblogg

Postat: 4 mars, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln
Etiketter:,

Denna vecka skriver jag korta reflektioner utifrån Josua bok på EFS Bibelblogg. Spana gärna in det och var med i den dagliga bibelläsningen – för uppbyggelse, kraft och nåd!

EFS och Salt sätter fokus på Bibeln!

Postat: 1 februari, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap, Tillbedjan
Etiketter:,

Det är så otroligt bra att EFS och Salt gett detta år namnet Bibelåret, och idag lanserat en blogg där vi alla kan få hjälp och inspiration till att läsa och förstå vår Bibel. EFS är en rörelse som alltid präglats av en djup kärlek till och respekt för Guds eviga, levande och verksamma ord och kanske är det i vår tid viktigare än någonsin att just Ordet får lov att tala till och påverka oss – istället för som det så ofta blir, att det är vi som bestämmer vad Guds ord säger och inte säger.

Jag vill härmed bara uppmuntra dig att ta tid för Bibelläsning detta år. Låt Ordet få stå och tala för sig själv och bjud in den Helige Ande som din personlige Vägvisare, Hjälpare och Tolk. Han vill inget hellre än att vi ska förstå djupet av Guds godhet, kärnan i Guds evangelium och spetsen i Guds sanning. Genom Ordet umgås du med Honom som är din Skapare och Herre.

Här hittar du EFS Bibelblogg.

Nu debuterar jag på Livets Ords Förlag!

Postat: 26 januari, 2015 av olofedsinger i Uncategorized
Etiketter:, , ,

Vill härmed dela med mig av en pressrelease från Livets Ords Förlag. Orsaken är att en av mina tidigare böcker precis har blivit återutgiven där, nämligen In på helig mark. Nu dock under titeln Ett liv i den Heliges närhet. Det känns förstås väldigt spännande att få nå ut med detta budskap till en ny läsekrets. Boken – som handlar om Guds helighet och det heliga livet – är en av mina ”tungviktare” om man ser till själva ärendet. Jag skrev den med Agne Nordlander som handledare och läste ett 40-tal böcker parallellt med mitt eget skrivande. Därtill sålde den bra när den gavs ut av Libris förlag. Nu kommer den alltså ut i en reviderad version, med ny titel (den jag själv från början hade önskat), utan sitt gamla förord och med ett väldigt snyggt omslag. Om du inte redan har läst den får du förstås gärna kolla in den! (mer…)

Inledningen till min nya bok

Postat: 15 november, 2014 av olofedsinger i Apologetik, Bibeln
Etiketter:, ,

Varför skriver man en bok om Guds dom? När jag under årens lopp har talat och predikat över detta ämne har jag ibland stött på människor med frustrerade frågor. Varför nöjer du dig inte med att tala om den positiva sidan av det kristna budskapet? Är det inte hög tid att förvisa Bibelns tal om synd och skuld, dom och straff till historiens skräpkammare? Kan det rentav vara så att den som intresserar sig för dessa saker bär på en moralisk defekt – att det är ett uttryck för en morbid fascination för saker som de flesta vettiga människor väljer att ignorera? (mer…)

Att vara svensk, präst i Svenska kyrkan och samtidigt EFS missionär till Mekane Yesuskyrkan i Etiopien, världens nu största Lutherska kyrka, är i sanning en situation som ofta får mig att reflektera över de olikheter som kan finnas inom samma kyrka. Häromdagen satt jag med i ett samtal med ledare för Mekane Yesuskyrkan där problemet med skilsmässor och omgifte dryftades. Man menade att det var klart problematiskt utifrån en Biblisk grund att ha kvar eller anställa ledare i kyrkan som skilt sig och/eller gift om sig. Den Bibliska undervisningen, som är Jesu egen, gör gällande att man inte får lov att skilja sig och gifta om sig av annan orsak än om makan/maken dör eller om makan/maken är otrogen. Bibelord som hänvisades till var bland annat följande: (mer…)

Många gånger hör man resonemanget om att vi som kristna inte kan vara emot t.ex. homosexualitet, för det är inte kärleksfullt gentemot människor med sådan läggning. Men jag menar att det måste vara möjligt att stå för en åsikt, ha en princip, och ändå möta människor som bryter mot den principen med kärlek. Jag menar att det är precis den attityden som Jesus hade i sitt möte med människor, när han vandrade här på jorden. Han var alltid för människor, men mot synden. (mer…)

Frustrerande med definitioner

Postat: 26 september, 2014 av Jonas Nordén i Apologetik, Bibeln, Reflektioner
Etiketter:,

Ni har säkert varit med om det. I samtal, diskussioner eller debatter gällande åsikter eller aktuella frågor om kristendomen är det ofta väldigt svårt att hävda vad som är ”bibliskt” eller ”klassisk luthersk tro”, eftersom frågan nästan alltid dyker upp: Vem definierar detta? Vem avgör vad som är bibliskt eller klassisk kristen tro, eller vad det nu är för andra termer som kan tänkas användas? (mer…)

Artikel om äkthet i Budbäraren

Postat: 29 augusti, 2014 av Jonas Nordén i Bibeln, Guds rike, Lärjungaskap, Ledarskap
Etiketter:, , ,

I EFS tidning Budbärarens augustinummer skriver jag en teologisk artikel om äkthet. Publicerar den även här för alla er som nu av någon anledning inte har ”Budis” :-)

Det blir mer och mer uppenbart för mig ju mer jag studerar Jesu liv utifrån evangelierna att en av de allra viktigaste ämnen som Jesus undervisar om är äkthet; vikten av att det som syns utåt också måste ha sin förankring i det inre livet. (mer…)

I min bok Korsets väg och korsets kraft (Libris 2011) ägnade jag tio kapitel åt att ringa in vilka ”stationer” eller erfarenheter som vi som kristna kan räkna med på lidandets väg. Alltså vad det i praktiken kan innebära när vi på Jesu uppmaning ”tar upp vårt kors” och följer honom (se Luk 14:27). I dagens Dagen har jag nu skrivit en insändare där jag konkretiserat hur förföljelsen kan komma att drabba oss som väljer att inte backa i fråga om Bibelns syn på homosexualitet. Framför allt försöker jag visa på de mekanismer som ligger bakom denna förföljelse – och varför vi som kristna, trots att det kan kännas otacksamt, behöver stå fasta i denna såväl som andra frågor. Om vi inte gör det är risken nämligen stor att det gröper ur vårt lydnadsförhållande till Kristus; att han går från att vara vår Herre till att bli en rådgivare bland många andra. Något som i sin tur kommer att förändra hela vår syn på den kristna tron.

Du finner insändaren här.

(Om du vill läsa en tidigare kommentar till själva sakfrågan – Bibelns syn på homosexualitet – kan du kolla in del XV i min artikelserie om Gud och sex.)

Goda ordningar för våra andliga liv

Postat: 26 februari, 2014 av olofedsinger i Lärjungaskap
Etiketter:, ,

[Krönika i dagens nummer av Världen idag:]

Ett av de områden där vi är som mest olika som människor är vårt förhållande till rutiner. Vissa av oss älskar när det är ordning och reda i våra liv. När vi slipper vara spontana och när vi redan på morgonen vet vad som kommer att hända under dagen. Andra av oss tycker att en sådan tillvaro låter som en mardröm. Vi behöver luft under vingarna och vi tycker att glädjen och kreativiteten försvinner när saker och ting blir för inrutat.

Samtidigt är det tydligt att vare sig ordningen eller spontaniteten går att spela ut mot varandra. (mer…)

Jag har kommit med ovanligt många kommentarer till Svenska kyrkans teologiska utveckling de senaste veckorna. Orsaken till detta är förstås att det under hösten har kommit ett antal mycket anmärkningsvärda uttalanden från vår kyrkas ledning. I dagens Budbäraren har jag en krönika där jag lyfter fram några synnerligen besvärande konsekvenser av detta. Ska bli intressant att se vilka samtal och reaktioner som detta kan komma att ge upphov till!

(mer…)

Felciterade och missförstådda bibelord del 12 – Julkrubban!

Postat: 26 december, 2013 av Martin Alexandersson i Bibeln
Etiketter:,

Julkrubban brukar så här års pryda många svenska hem och kan vara en bra illustrering av hur det kunde sett ut när Jesus föddes. Problemet är att ofta är våra krubbor väldigt långt från sanningen och orsaken är nog att vi inte riktigt läser bibeltexten och/eller att vi bara vill rationalisera genom att ställa dit alla figurer vi har. Så här torde det ha gått till: (mer…)

Jesus på varje sida; 7 anledningar till att läsa Gamla Testamentet!

Postat: 29 november, 2013 av Jonas Nordén i Bibeln
Etiketter:, , , ,

Någon har räknat ut att läsandet av Gamla Testamentet endast utgör 10% av en normal kristen mäniskas bibelläsning. Om vi räknar bort Psaltaren och Ordspråksboken är vi förmodligen nere på 5%. “Vad gör det?” kanske många av oss tänker. “Ingen större förlust väl?” Men tillåt mig föreslå sju anledningar till att ägna denna äldsta del av vår Bibel lite mer uppmärksamhet. (mer…)

Befriande klarspråk!

Postat: 14 november, 2013 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap, Ledarskap
Etiketter:, , , , ,

En av de mest härliga saker med att få vara i Etiopien och arbeta i Mekane Yesuskyrkan, om ni frågar mig, är att det inte råder några som helst tvivel om vad man tror på. (mer…)

När Jesus predikar i Nasarets synagoga, blir folket först väldigt glada. De märker att han är en god bibellärare, och de är tacksamma över hans hoppingivande ord – ett citat ur profeten Jesajas bok där det står: ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren” (Luk 4:18-19).

Men så rullar Jesus ihop bokrullen och säger: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” (Luk 4:21). Och då blir det plötsligt ett helt annat ljud i skällan. (mer…)

Det är inte bara kring evangelierna som frågan om historia eller nutid kan vara brännande. Även kring Nya testamentets brev finns samma frågeställning. Och nu tänker jag inte främst på den utmaning som ligger i att breven är skrivna i en specifik historisk situation, och att det därför kan uppstå gråzoner kring vad som är generellt tillämpligt och vad som bara var relevant där och då. I stället tänker jag på det andliga kraftfält som apostlarna var verksamma i: är detta att betrakta som unikt, och enbart knutet till den första kristna tiden – eller kan det vara tillämpbart även i dag? (mer…)

En av de tydligaste vattendelarna inom den världsvida kristenheten handlar om hur vi läser och tolkar evangeliernas skildringar av Jesu under. Ska dessa i första hand betraktas som historiska tillbakablickar – ”så här handlade Jesus” – eller ska de också ses som manualer för den kristna kyrkan i dag – ”dessa tecken skall följa dem som tror …”? (mer…)

De två sista buden är syskon med varandra kan man säga. Här riktar Herren in sig på våra hjärtan och säger: ”Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa” (2 Mos 20:17 SFB).
(mer…)

Sjunde budet: Du skall inte stjäla

Postat: 8 maj, 2013 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:, ,

I det sjunde budet möter vi ännu ett exempel på Guds kärlek och omsorg. När han i det femte budet slagit vakt om vårt liv och i det sjätte om vårt äktenskap, så slår han här i det sjunde budet vakt om vår jordiska egendom och säger till varje människa: Du skall inte stjäla!
(mer…)