Församlingens kännetecken

Postat: 30 augusti, 2017 av Jonas Nordén i Reflektioner

Om några veckor är det kyrkoval och det kan vara på sin plats att fundera kring vad en församling egentligen är. Vad är dess kännetecken och vad gör en församling? Här bidrar jag med några tankar som jag delade med min församling, Betaniakyrkan, på en visionsdag för ett tag sedan. 

Apostlagärningarna är indelad i 28 kapitel. I de sju första kapitlen ligger fokus på den apostoliska församlingen i Jerusalem, det som blev den första kristna församlingen – ibland kallad Urförsamlingen. Resten av Apostlagärningarna ägnas sedan åt att berätta om evangeliets utbredning från Jerusalem till andra områden. De sju första kapitlen är därför av särskild betydelse, eftersom vi där får en berättelse om de lärjungar som Jesus själv hade utvalt och kallat. Vi får en inblick i hur de byggde församling och verkade som kristna i tiden innan den stora förföljelsen bröt ut i Jerusalem. Dessa sju kapitel är den enda utförliga källan vi har tillgång till för att kunna studera denna urförsamling. Om man vill fördjupa sig i vad som är den kristna församlingens grund och försöka förena sig med dem ”som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare” (Luk1:2), så kan man inte låta bli att studera Apg 1-7.

Församlingens kännetecken

  1. Den församling som växte fram i Jerusalem kännetecknas av några viktiga saker, som vi bör ta intryck av och lära oss av. I Apg 2:41-42 står det:

”De deltog troget i apostlarnas undervisning och i gemenskapen, i brödbrytandet och bönerna.”

Vi känner dessa som de fyra B:na: Bibeln, Brödragemenskapen, Brödsbrytelsen och Bönen. Det tillhör konfirmationsundervisning och kan låta som gammal skåpmat, men det är ett oundvikligt faktum att dessa fyra ben är viktiga kännetecken på den kristna församlingen. Vi kommer liksom inte ifrån det. Och vi kan behöva rannsaka oss själva; ställa oss frågan hur vi gör. Vad innebär det att troget delta i detta?

I Jerusalemförsamlingen berättas det om att de möttes varje dag i templet och i hemmen. Om det för oss skulle innebär att vi kunde mötas en gång i veckan, att vi prioriterar den gemensamma gudstjänsten en dag i veckan, så skulle det kanske vara ett stort steg för många? Men vi kan också behöva ställa oss frågan i ett vidare perspektiv: Hur skapar vi förutsättningar för människor idag att delta troget i detta?

  1. Lite längre fram fördjupas innebörden i den kristna gemenskapen ytterligare. Det talas då mer konkret om en slags egendomsgemenskap i Apg 4:32-37.

Det står att de som anslöt sig till församlingen ”var ett hjärta och en själ”. Vilken underbar beskrivning! Hur når man dit? De var så mycket ett och överlåtna till varandra att ”ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt”. Detta ledde till att ”ingen av dem led någon nöd”. Fantastiskt!

Vi behöver vara väldigt medvetna om att de människor som kom till tro och anslöt sig till den första församlingen och många av de tidiga församlingarna som finns omnämnda i NT, var väldigt olika. Det var högutbildade och lågutbildade, rika och fattiga, judar och hedningar, unga och gamla, kvinnor och män. Några kom från en väldigt from judisk bakgrund, med hela kunskapen om Gud och Guds handlande i historien. Andra var helt ovetande om den judiska historien.

De kom samman i kristna församlingar INTE på grund av deras likheter och gemensamma intressen. Det enda som förenade dem var att de hade mött och kommit till tro på Jesus Kristus. I mötet med honom befann de sig alla på exakt samma nivå, de var bristfulla människor i behov av frälsning.

Detta ledde ju också till massor av konflikter i de tidiga församlingarna, och det leder givetvis fortfarande till meningsskiljaktigheter och spänningar i dagens kristna församlingar. Vi människor är olika, vi tänker olika, beter oss olika och ändå ska vi förenas i en kristen gemenskap. Ibland är kanske det enda vi delar med en annan människa vår tro på Jesus som Guds son, världens Frälsare och Herre.

I de första kristna församlingarna ser vi hela tiden tecken på dessa interna stridigheter. Paulus tvingas ta itu med detta i alla sina brev till lokala kristna församlingar. Det handlar om frågan om omskärelse, om man får lov att äta all slags mat, om det är okej för en kristen att fortsätta gå till prostituerade i den grekiska tempelkulten, om de kan acceptera att några i församlingen lever i ett incest-förhållande. Det handlar om girighet, maktkamper, frosseri, oenighet, rättsliga tvister, avgudadyrkan, ordning vid gudstjänster och Herrens måltid. Och detta är ju bara de etiska problemen. Till det kommer också alla de teologiska frågorna och den kamp som flera församlingar mötte på i form av yttre förföljelse. Det var sannerligen inga mönsterförsamlingar. Men deras situation, brottning och Paulus undervisning till dem i skriftform kan ju därför lära oss väldigt mycket; vi som står i och möter på i stort sett samma saker.

Men den kristna gemenskapen grundas inte på yttre likheter, utan på en djupt rotad gemenskap, sammankoppling i Jesus Kristus. Så som Han har älskat oss ska också vi älska varandra. Hur når vi fram till en sådan gemenskap och egendomsgemenskap; där alla är ”ett hjärta och en själ” och där ”ingen av oss betraktar det man äger som sitt”.

  1. Till sist vill jag också kort nämna den organisation av församlingens arbete som börjar byggas upp i Apg 6. Man utser människor till uppgifter främst på grund av deras karaktär och gåvor. En fördelning av arbetet och uppgifter i församlingen får vara med och bidra till att Guds ord vinner spridning och att antalet lärjungar stiger kraftigt. Det är viktigt hur och vem vi utser till ledare och ansvarig för olika saker i vår församling.

Det ser vi också en tydlig undervisning om senare i Paulus olika brev, med en gedigen undervisning om nådegåvor och tjänstegåvor och hur viktigt det var med församlingsledarens karaktär. En av våra första frågor på detta området kanske blir: Hur får vi rätt person på rätt plats? Hur kan vi skapa en atmosfär där människor vill vara med och bidra, med sin specifika gåva, kallelse och uppgift?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s