Kyrkan i världen, del 9

Postat: 20 augusti, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , , ,

Nu har vi kommit fram till det sista inlägget i denna serie. Idag ska vi ställa oss frågan vad Jesus skulle ha sagt till kyrkan i Sverige idag, om ett liknande brev skulle kommit till oss idag. Jag försöker skriva vad jag tror kring detta, med mycket stor ödmjukhet om att hans förmaningar och kritik också skulle drabbat mig själv.

Kort sammanfattning

För att sammanfatta det hela kan vi konstatera att vi har sett de djupa, andliga problem som fanns hos kyrkorna i mindre Asien i slutet av det första århundradet. Omsorgen om det jordiska, det omkringliggande samhällets genomträngande kraft och påverkan, samt felaktiga attityder hade blockerat kyrkan från att se Kristus klart och tydligt, och även minimerat hennes kraft.

För alltför många av medlemmar i de sju församlingarna verkade det som att den här världen var den enda verklighet som lockade. De var i desperat behov av att få blicka in bakom scenen och få se mer av den osynliga verklighet som består av Kristus och Guds rike. De troende behövde ”omprogrammera” sina sinnen för att kunna komma åt universums verkliga kraft-station, platsen där frälsningens källa finns – hos Jesus Kristus, vår Herre.

Uppenbarelseboken utvecklar detta tema i kapitel 4 och 5, där den avslöjar var kyrkans verkliga och sanna frälsning finns, nämligen i Guds himmelska herravälde och i Lammets frälsande offer-gärning. Världens ondskefulla system, som många hade böjt sig inför och accepterat, kommer en dag att få sin dom av Gud och det kommer att ersättas av hans eviga kungarike, de nya himlarna och den nya jorden. Det är det som resten av Uppenbarelseboken handlar om.

 

 

Vad skulle Jesus ha för budskap till kyrkan i Sverige idag?

Svaret på denna fråga är givetvis väldigt svårt att ge, eftersom vi inte har hela bilden av någonting. Men utifrån den genomgång vi har gjort av de sju sändebreven i Uppenbarelseboken tänker jag ändå att vi kanske kan se några likheter; saker som så att säga går igen i historien. Jag försöker mig på några möjliga, alternativa svar.

”Älska din nästa så blir du frälst-religionen”

Det finns en utbredd uppfattning i Sverige, även inom kyrkan, att det räcker med att vara god och snäll för att bli accepterad av Jesus och för att komma till himlen. Smith och Denton, har genom sin undersökning i boken Soul Searching, vita på att istället för vad de kallar för ”bibeltroende unga kristna” (som då skulle vara det önskvärda utifrån kyrkans perspektiv), så innehåller de allra flesta kristna ungdomsgrupper idag ungdomar som är ”‘Moralistic Therapeutic Deists” (MTD). Smith och Denton menar att de flesta av dagens ungdomar på sätt och vis har skapat sin egen ”religion”. Trosbekännelsen i denna religion beskriver de i fem punkter:

  1. Gud existerar som den som har skapat och upprätthåller världen. Han vakar över människors liv på jorden.
  2. Gud vill att människorna ska vara goda, snälla och rättvisa mot varandra, så som Bibeln och de flesta andra religioners skrifter lär oss.
  3. Det centrala målet i livet är att vara glad och att må bra med sig själv.
  4. Gud behöver inte vara särskilt involverad i ens liv, förutom när han behövs för att lösa något problem.
  5. Goda människor får komma till himlen när de dör.

Man skulle kunna tolka dessa fem punkter som en blandning av det vi kallar för klassisk kristen tro (med Gud som skapare, betoning på godhet och rättvisa, och tron på ett liv efter döden) och det vi kallar för självcentrering, eller individualisering (med målet att jag ska må bra, en Gud som hjälper mig med mina problem när jag behöver det och när jag vill det, och lön när jag gör något som är rätt och bra). Jag är ganska övertygad om att Jesus skulle ha ett och annat att säga till om när det gäller denna inställning hos den självcentrerade människan. Vi kan inte, och kommer aldrig kunna, hjälpa oss själva när det gäller synden. Vi är slavar under den och behöver bli befriade av Någon annan.

”Tillåter otukt”

Eftersom Jesus klart och tydligt i Matt 19 visar att hans förståelse av mänskligt samliv och sexualitet bottnar i orden från 1 Mos 2:24, så är jag tämligen säker på att han skulle ha adresserat både en och två saker gällande detta till vår kyrka i dag. Han skulle förmodligen anmärka på att vi tillåter och accepterar skilsmässa och omgifte. Att vi i våra församlingar går med på att viga människor till ett evigt förbund en andra, tredje och kanske till och med fjärde gång!

Han skulle också reagerat på hur vi tillåter och till och med välsignar samkönade relationer och äktenskap. Hur vi även går så långt att vi som kyrka förordar det som något självklart och sunt.

”Tänker bara på pengar”

Om det är något som vi vet med säkerhet från evangeliernas återberättelser av Jesu liv, gärningar och tal, så är det att han var mycket sträng mot dem som bara tänkte på pengar och materiella ägodelar. Här skulle vi förmodligen som kyrka idag också få en rejäl dos av förmaning från Jesus. Med alla våra höga löner, stora skogsegendomar, förvaltningar av byggnader, aktier, fonder och sparkapital så är det oerhört lätt för oss som kyrka att vi tenderar att förlita oss på det vi har på banken mer än vi förlitar oss på vår uppståndne Herre och Frälsare.

Vi skulle kanske också bli tillrättavisade kring hur vi använder våra tillgångar. Hur stor andel går åt till att täta tak och ”putsa kyrksilvret” och hur stor andel lägger vi på hemlösa, sjuka, behövande och fattiga?

”Alla religioner har samma Gud”

Utvecklingen i vår kyrka går mer och mer emot att vi tonar ner våra egna exklusiva anspråk på att äga sanningen i Jesus Kristus, till att acceptera även andra religioner som vägen till livet. Istället för att evangelisera för muslimer, hinduer och judar så ska vi istället försöka se vad vi har gemensamt och kanske till och med lära från varandra om hur man uppnår frid. Vi tar in yoga, healing och välsignelseritualer från andra andliga strömmar än den kristna och tror att det ska vitalisera oss och locka nya människor till kyrkan.

Jesus har mycket att säga till de sju församlingarna i Uppenbarelseboken om felaktiga läror och influenser från annan andlighet, vilket leder mig till att tro att Han även här skulle ha mycket att kritisera gällande dagens kyrka. Jesus ensam är Lammet som har segrat och hos ingen annan finns frälsningen. Jesus är fullt tillräcklig för alla våra behov, det behövs inget tillägg till Honom.

”Bryr sig mer om utsidan än insidan”

I mångt och mycket kan det se ut som om kyrkan i Sverige mår bra och är vital. Med alla våra tillgångar och anställd personal kan vi givetvis åstadkomma mycket som är bra. Men tyvärr är det nog ofta så som orden till församlingen i Sardes är formulerade: Det heter om dig att du lever, men du är död. Anledningen till detta är att vi fokuserar på så många bra saker att vi missar det bästa: Jesus själv och livet i Honom. Inom kyrkan idag kommer inte särskilt många människor till tro, vilket är ett tydligt tecken på att vi inte gör det vi ska.

”Andligt högmod”

Kyrkan i Sverige lider också många gånger av vad vi kan kalla för ett ”andligt högmod”. Vi tror att vi vet bäst och att andra snart ska förstå att det vi beslutar och gör är det bästa. Detta gäller t.ex. i hög grad gentemot våra systerkyrkor i Afrika. Vi hävdar att kolonialtiden är över, men agerar ändå liknande när det gäller andliga frågor. Vi är inte beredda att lyssna till och lära av våra syskon i syd, eftersom vi anser att de ligger efter oss i utvecklingen och att det fortfarande är vi i väst som leder den. När de blir lika upplysta som oss kommer de också att se det vi ser. Sådana tankar skulle förmodligen Jesus haft både ett och annat att invända mot.

Vad finns det för löfte till kyrkan i Sverige idag?

Till alla församlingar i Uppenbarelseboken, även de som hade sjunkit djupast finns det löften från Jesus. Oftast kommer de dock med en uppmaning om att vända om eller vakna upp. På samma sätt är det givetvis till kyrkan i Sverige. Jesus säger: ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst…” Han vill komma in till oss och vara vår Ledare, vårt Huvud. Men vi behöver öppna våra liv och sammanhang för Honom, på nytt och igen. Först då kan vi bli det Han har tänkt att vi ska vara, jordens ljus och salt. Först då kan vi bli de som segrar och vinner nya människor för Hans rike.

Även i Sverige tror jag Jesus skulle ha sagt att ”det finns några få kvar”, några som inte har befläckat sig med det ena eller det andra och som fortfarande söker Honom av hela sitt hjärta. Denna rest kan komma att bli avgörande för kyrkans överlevnad i Sverige. Han vet att hängivna kristna är i minoritet i Sverige idag och Han känner till situationen som de står i. Han har inte övergivit sin kyrka i Sverige (ännu) och hoppet finns där fortfarande om en framtid då kyrkan vaknar upp, omvänder sig och blir vad den var tänkt att vara.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s