Kyrkan i världen, del 5

Postat: 23 juli, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, , ,

Nu är det mitt i sommar- och semestertider, men vår genomgång av de sju sändebreven i Uppenbarelseboken fortsätter. Idag sätter vi luppen på församlingen i Tyatira, som får både ris och ros av Herren Jesus.

Det fjärde brevet: Till församlingen i Tyatira (2:18-29)

18 Skriv till församlingens ängel i Tyatira:
Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm:
19 Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. 20 Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas,hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. 21 Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. 22 Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar. 23 Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar. 24 Men till er andra i Tyatira, ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. 25 Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer. 26 Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, 27 och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, 28 såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan. 29 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.”

Personen som talar till kyrkan i det här brevet identifieras som ”Guds son” (2:18). Det är en titel som är underförstådd på andra håll i boken, men endast använd här. Tillsammans med det finner vi två bilder som också fanns med i Johannes tron-vision i det första kapitlet; personens ”ögon som eldslågor” och ”fötter som skinande malm” (1:14-15).

Kristus prisade församlingen för deras kärlek, tro, tjänande och uthållighet. Omfånget av hyllning gällande den andliga statusen i Tyatira var nog det största jämfört med alla de sju församlingarna. Det var faktiskt den enda kyrka som sägs ha förbättrat sitt andliga tillstånd (2:19).

Problem i Tyatira (2:20-23)

Hursomhelst så behövde församlingen förmaning på ett viktigt område. De hade tolererat undervisning av en falsk profetissa. Hon presenterad för oss med ett symbolsikt namn – ”Isebel”. Hennes undervisning och lära presenteras i stort på samma sätt som Bileams lära i kyrkan i Pergamus. Isebel, säger Jesus, ”förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer” (2:20). En parallell till den ondskefulla drottningen till kung Ahab är uppenbarligen avsedd (se 1 Kung 16:29; 2 Kung 9:30). Både den ursprungliga Isebel och dess symboliska motsvarighet här i Tyatira hotade att förgöra den sanna tillbedjan av Gud bland hans folk.

Vi ska notera att originalet Isebel ledde Israels folk till att tillbe avgudar. Hon var inte i Gamla Testamentet anklagad för att bedriva eller locka folket in i otukt. Istället bestod hennes synd i att lära andra att begå religiös omoral och att vara trolösa mot Gud (2 Kung 9:22). Med detta i bakhuvudet kan vi ana att uttrycken ”bedriva otukt” och ”äta kött från avgudaoffer” bör förstås symboliskt och betyder avgudadyrkan. Även i Gamla Testamentet är det vanligt att avgudadyrkan och trolöshet mot Gud beskrivs i sexuella symbolbilder – otukt, hor, äktenskapsbrott och prostitution (jfr 2 Mos 34:15, 16; 5 Mos 31:16; Jer 3:6; Hes 23:19; Hos 9:1). På samma sätt använder Johannes bilden av äktenskapsbrott på andra ställen i Uppenbarelseboken för att beskriva avgudadyrkan (Upp 17:2; 18:3).

Hennes teologi som fått fäste i församlingen i Tyatira var särskilt attraktiv för de medlemmar som kämpade med frågan om de skulle ta del i arbetarnas skrå. Att neka ett skrå-medlemskap innebar att man fick lida med ekonomiska förluster. Å andra sidan, att ingå i ett skrå innebar också att man ingick i deras hedniska religiösa festligheter. Frestelsen att kompromissa med ens kristna tro och övertygelse måste ha varit väldigt påtaglig för flera av församlingsmedlemmarna.

Att vara medlem i ett skrå innebar med allra största säkerhet att man också deltog i religiös avgudadyrkan, omoral och sedeslöshet. På så sätt finns där en dubbel innebörd i orden att de som lyssnade till och följde Isebels lära bedrev otukt. För att sammanfatta så kan vi säga att Uppenbarelsebokens Isebel (tillsammans med Bilaemiterna och förmodligen Nikolaiterna) föreslog att kristna kunde sluta förbund med världen och ändå vara trogna Kristus. Isebels anhängare skulle nog säga att vi vet ”att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en Gud” (1 Kor 8:4). Deras resonemang gick ut på att det inte fanns någon anledning för de troende att skada sig själva ekonomiskt genom att neka till att acceptera några oskyldiga krav som ingick i ett skrå-medlemskap.

Men deras teologi kallas för ”Satans djupheter” (2:24). Denna fras brukar vanligtvis förklaras på två sätt. Det kan vara en ironiskt tvist på Isebels egna anspråk. Hennes anhängare kan ha hävdat att de var mer andligt sofistikerade. De kan ha förvrängt Paulus undervisning och hävdat att de förstod Guds vilja  på ett djupare sätt än den ”själv-rättfärdiga” majoriteten som ansåg det ogudaktigt att uttrycka sin vördnad för kejsaren och ta del i sexuella utsvävningar (1 Kor 8:4; Rom 14:17). Men Uppenbarelsebokens budskap är att det i själva verket var Isebel och hennes anhängare som hade fallit djupt ner i det andliga hål som Satan hade grävt.

En annan förklaring till orden ”Satans djupheter” är att Isebel, liksom senare tids Gnostiker, lärde ut att enbart genom att sänka sig ner i djupet av ondska kunde man sedan uppskatta högheten av Guds nåd. Paulus hade känt sig tvingad att motbevisa en liknande tanke för de kristna i Rom: ”Ska vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte!” (Rom 6:1-2). En majoritet av medlemmarna i Tyatira köpte inte Isebels resonemang. Men ändå tillät uppenbarligen kyrkan denna grupp att hållas och att fortsätta med sin falska lära i dess mitt. Den hade vad vi kan kalla för ”Korint-sjukan”, vilket innebar att de tolererade synd i församlingen, kanske i det missriktade syftet att vara storsinnad (jfr 1 Kor 5:1-7).

Detta ämne har mer än ett historiskt intresse för oss. Det är verkligen livsviktigt också för oss. Varje ny generation av kristna måste ställas inför frågan: ‘Hur långt ska vi/kan vi acceptera samtida normer och seder?’ Å ena handen kan inte kristna förneka sin tro. Å andra handen kan de heller inte förneka sitt medlemskap i samhället. Detta är i alla tider en smal tråd att balansera på.

Jesus hade varit tålmodig, väntat och hoppats på ett hjärtats omvändelse från ”Isebel” och hennes fraktion (2:21). Men gruppen hade vägrat att förändra något av sin undervisning. Därför hade nu domens stund infunnit sig. Jesus varnade att han skulle lägga henne på sjukbädden om hon inte ville omvända sig (2:22). Det grekiska ordet som här används är helt enkelt ”bädd”. Här finns återigen en koppling till Gamla Testamentets tanke om att hamna på en bädd. Det betydde att man var sjuk eller skadad (se 2 Mos 21:18). Att bli lagd på en bädd skulle betyda att någon på något sätt har tillfogat dig lidande.

Skaran av anhängare till Isebel – om de inte omvände sig – skulle bli till ett varnande exempel. Det faktum att Gud är en rättvis och dömande Gud, samtidigt som han är barmhärtig, skulle bli känt för ”alla församlingarna” (2:23). Han är den som ”rannsakar hjärtan och njurar” och han ska ”vedergälla var och en av er efter hans gärningar” (2:23). Här är ännu en indikation på att budskapet till varje enskild kyrka gäller för alla sju. Majoriteten av medlemmarna i Tyatira, som inte följde denna lära var uppmanade att hålla fast vid det de hade (2:24). Någon ny ”börda” blev inte lagd på dem.

Löfte till Tyatira (2:24-28)

Församlingen i Tyatira blev uppmuntrad att fullfölja sitt lopp ”till dess jag kommer” (2:25). De skulle segra och hålla fast vi Jesu gärningar ända till slutet. Löftet om frälsning som presenteras för dem beskrivs som ”makt över folken” (2:26). De som segrar skall ”styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader”, säger Jesus (2:27). Detta är ord tagna från Psaltaren 2:9.

En del forskare menar att de ursprungliga orden ger en annan mening än vad de gör på svenska. Makt skulle då förstås mer i betydelsen av att vara herde, och att styra med järnspira skulle förstås mer i kontexten av att använda en herdestav eller klubba, fast men kärleksfullt. Om det är så, så får vi problem med att förstå frasen ”liksom man krossar lerkärl…”. Medan fåren bör få vägledning, är det mer vanligt att man krossar en fiende.

Oavsett vad som är rätt, så är innebörden klar. Den nu maktlösa kyrkan, under myndigheters styre, kommer att få makt över folken, under Kristi styre. De ödmjuka skall ärva jorden, som Jesus sa (i Matt 5:5). Och de skall döma världen, oavsett på vilket sätt vi ska förstå och tolka ordet ”döma” (1 Kor 6:2).

Kyrkan i Tyatira blev också lovade ”morgonstjärnan” (2:28). Flertalet förklaringar finns för denna symbol. Men den bästa är förmodligen att det är Kristus själv som det talas om här, om vi låter oss ledas av hans egen symbolbeskrivning av sig själv i Uppenbarelseboken: ”Jag, Jesus… är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan” (Upp 22:16). Att ha Jesus som sin morgonstjärna innebär att få vara i närvaron av hans härlighet – att få vara med honom. Detta kan förklara löftet om att vid uppståndelsen ska alla de heliga vara med Jesus, var han än är (se Joh 14:3).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s