Jesus dör som vår överstepräst, Stilla Veckan – del 4

Postat: 1 april, 2015 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:, , , ,

Det är främst i Hebreerbrevets text som vi möter tanken på att Jesus skulle vara en överstepräst. Vad är det för påhitt? Varför är det viktigt? Såg Jesus sig själv som en sådan?

Egentligen finns det bara en text i GT som beskriver den kommande Messiaskonungen som präst, och det är Ps 110:4 som säger ”Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd”. Melkisedek var både präst och kung i Jerusalem, före den israelitiska erövringen av staden. Han välsignade Abram, som i sin tur gav tionde åt Melkisedek (1 Mos 14:17-24). I övrigt är det mycket ovanligt i GT att prästen och kungen är en och samma person.

Hur var det då, såg Jesus sig själv som överstepräst? Vi ska först konstatera att prästens uppgift i GT var två. Dels skulle prästen bära fram folkets offer åt Gud och förmedla den gudomliga välsignelsen tillbak till folket. Dels skulle han utlägga Thoran, lagen, för folket.

Under Jesu liv ser vi, för det första, några tydliga uttalanden som ifrågasätter tempelkulten. ”Men jag säger er: Här finns något som är större än templet” (Matt 12:6); ”Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar” (Joh 2:19-21). Johannes förstår detta ord som att Jesus på något sätt ska ta över templets plats, roll och funktion. Det är bland annat för dessa påståenden som Jesus anklagas inför översteprästen.

För det andra har vi två passager, där Jesus direkt citerar Ps 110 (för övrigt den mest citerade GT-liga text i hela NT!). Båda gånger får man det uppenbara intrycket att Jesus låter innebörden syfta på honom själv (Mark 12:35-37; Mark 14:61f). Vid det andra tillfället står Jesus inför översteprästen och får den direkta frågan: ”Är du Messias, den Välsignades son?” Och Jesus svarar: ”Det är jag, och ni skall få se Människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln.”

Detta svar från Jesus är en kombination av citat från Ps 110:1 och Dan 7:13f. Uttrycket ”sitta på maktens högra sida” gäller i Ps 110:1 den kommande präst-konungen på Melkisedeks vis. Är det inte väldigt anmärkningsvärt att Jesus väljer att citera just Ps 110:1, när han står inför översteprästen på Arons vis, och hans lidande och död ligger just framför honom!?

Det verkar därför helt rimligt att anta att Jesus ansåg det som sin uppgift att utföra en prästerlig gärning. Jesus fungerar i sin död som både präst och offer i ett.

Syftet med Hebreerbrevet är att visa att Guds uppenbarelse i Jesus Kristus är den slutliga. Jesus är överlägsen änglarna och Jesus har större härlighet än Mose. Han utövar också ett prästadöme som är vida överlägset det levitiska. Författaren försöker argumentera för att det GT-liga prästadömet både är uppfyllt och ersatt av Jesu slutgiltiga offer, en gång för alla.

Jesus har mer än väl uppfyllt de fyra kvalifikationerna som en GT-lig överstepräst skulle ha. För det första skulle han ”utses bland människor” (Heb 5:1a) (jfr utväljas ”ur kretsen av Israeliter”  2 Mos 28:1). Som människa skulle han representera människorna inför Gud. För det andra skulle hans uppgift vara att bära fram gåvor och offer för synder inför Gud till människornas bästa (5:1b). För det tredje skulle han ha medlidande med och förståelse för ”de okunniga och vilsegångna” människorna, ”eftersom han själv är behäftad med svaghet” (5:2). För det fjärde skulle han vara kallad av Gud. Han måste ha fått sitt uppdrag direkt från Gud (5:4).

Mer än väl har Jesus uppfyllt dessa fyra kvalifikationer, och äger rätten att verka som överstepräst. Men varför kallas han för en överstepräst som Melkisedek? Varför räcker det inte att han är en överstepräst som Aron? Också här finns det några viktiga argument att lyfta fram. För det första gäller det att finna någon i GT som är större än Abraham, det judiska folkets stamfader. Bara då kan han vara en värdig förebild för Jesus, eftersom han är Guds Son. Jesus säger också mycket riktigt: ”Jag är och jag var innan Abraham blev till” (Joh 8:58). För det andra gäller det att finna någon i GT som förkroppsligar både den kungliga Messias-rollen och den offrande, sonande överstepräst-rollen. En som så att säga utöver båda ämbetena. För det tredje gäller det att hitta ett prästadöme i GT som är evigt och förblivande, inte temporärt och provisoriskt. Den hemlighetsfulle Melkisedek uppfyller alla dessa tre krav; 1) han är större än Abraham (Heb 7:1-2), 2) han var präst och kung på samma gång (7:2-3) och 3) det heter att ”han har ingen far, ingen mor, ingen början, hans liv inget slut… han förblir präst för alltid” (7:3).

Som överstepräst är Jesus medlaren mellan Gud och människorna, i ett nytt förbund. Hans offerdöd gäller en gång för alla. Han har framburit sig själv som offer och därigenom sonat människans synd och skuld inför Gud. Som vår representant har han gjort detta, och som hans folk får vi tillgodoräkna oss det. Jesus dog som vår överstepräst, i det nya förbundet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s