Lagiskhetens olika ansikten – del I: Lagiskhet som grundtillstånd

Postat: 6 februari, 2015 av olofedsinger i Lärjungaskap
Etiketter:

Inleder i dag en artikelserie som bygger på ett av kapitlen i min bok Ett liv i den Heliges närhet, som just har publicerats på Livets Ords Förlag. Se den som ett smakprov på boken som helhet!

Genom synden finns de lagiska mönstren nedlagda i alla människor. Och precis som i fråga om synden kan vår inneboende lagiskhet ta sig många olika uttryck. Både som kristna och icke-kristna har vi därför att brottas med detta mångfasetterade problem.

Trots att vi som syndare står i opposition mot den helige Guden och hans vilja finns det djupt inom oss alla något som får lagen och dess krav att framstå som sanna. Alla normala människor har en känsla för rätt och fel, och även de som inte känner Herren kan i någon mening sägas ha lagen skriven i sina hjärtan (se Rom 2:14–15). I vardagligt tal är det detta vi brukar kalla för samvetet.

Att vi erkänner Guds lag som giltig och sann behöver dock inte betyda att vi vill underkasta oss lagen fullt ut. Tvärtom: Som vi tidigare har varit inne på hör det till den syndiga människans karaktärsdrag att hon vill vara sin egen herre. Så långt som det är möjligt vill hon ha kontroll över sin egen tillvaro, och hon ryggar förskrämt tillbaka inför utmaningen att böja sig under Gud och hans heliga vilja.

En naturlig konsekvens av detta, som tycks gå igen i alla tider och kulturer, är att vi på olika sätt försöker konstruera vårt eget värde. Samtidigt som vi värjer oss för att låta Gud ge oss vårt värde som människor vill vi nämligen ”vara någon” i vår omgivnings ögon. En vanlig följd av detta är att vi knyter upp vårt värde kring vad vi själva kan prestera. Vi lurar oss att tro att det måste vara våra egenskaper, kompetenser och ”framgångar” som ger oss vårt existensberättigande. Kanske hoppas vi också att våra ägodelar, våra kontakter och våra pensionsförsäkringar ska ge oss den kontroll över tillvaron som vi så desperat längtar efter.

Allt detta kan kopplas samman med det som här har fått beteckningen lagiskhet. Ett nyckelord för att förstå de lagiska mönstren är nämligen prestation. Som syndare vill vi på olika sätt prestera för att framstå i bättre dager. I stället för att bli det vi är skapade till – human beings – blir vi något som vi själva försöker skapa: human doings.

En direkt följd av detta är att människan i mötet med Guds torah försöker leva upp till lagens krav i egen kraft. Det vill säga: Vi försöker leva upp till kraven så länge som de verkar överkomliga och rimliga, men om de blir för höga protesterar vi högljutt. Lagen får bara vara normerande så länge den är möjlig att leva upp till – annars tappar vi ju kontrollen!

Ett vanligt utslag av lagiskheten i oss alla är med andra ord att vi säger: ”Om vi bara gör så gott vi kan och lever allmänt hyggligt måste Gud ta emot oss.” Eller: ”Jag är inte sämre än någon annan, därför kan inte synden i mitt liv föra mig bort ifrån Gud.” Märk väl: När vi tänker på detta sätt erkänner vi att Gud verkligen har krav på oss. Men samtidigt förnekar vi att kraven skulle vara så höga att vi för egen del inte kan leva upp till dem.

En annan variant på i grunden samma tema är att vi säger om någon som vi känner: ”Han som är så snäll måste väl få komma till himlen …” Med denna typ av resonemang visar vi klart och tydligt att vi inte har förstått Bibelns budskap om nåden. Det är inte vår godhet som gör oss förtjänta av frälsning och förlåtelse, utan Jesu död på korset, där han – helt utan att vi hade förtjänat det – tog all vår synd och brist på sig. Därför, säger Bibeln, är vi frälsta av nåd genom tro – inte för att vi skulle vara särskilt snälla eller bättre än någon annan. Men lagiskheten inom oss leder alltså till att vi betraktar Guds nåd som något orättvist.

Ytterligare ett fenomen som kan sägas avslöja oss i vår lagiskhet är när vi låter vårt eget dåliga samvete fungera som motor i det heliga livet. När vi drivs att göra goda gärningar för att döva vårt dåliga samvete försöker vi nämligen göra gott för att kompensera våra egna brister. Vi känner av att vi inte håller måttet, och därför gör vi allt som står i vår makt för att på nytt kunna känna att vi ”duger”. Att vara styrd av sitt dåliga samvete är på så sätt detsamma som att underkänna Jesu försoningsdöd. Det är att säga till Jesus: ”Det du gjorde på korset var inte tillräckligt för att jag skulle bli rättfärdig i Guds ögon, därför måste jag göra det här och det här för att svara upp mot alla krav som har ställts på mig.”

Det jag här försöker sätta ord på är en av orsakerna till att korset i Nya testamentet beskrivs som en dårskap eller en anstöt (se 1 Kor 1:18). Den lagiska människan är nämligen inte i sitt utgångsläge särskilt intresserad av Guds förlåtelse genom Jesus och hans korsgärning. I stället längtar hon efter förståelse och tolerans. Hon försöker leva någorlunda hederligt, och räknar i grund och botten med att Herren ska möta henne på halva vägen. ”Om jag gör mitt så får du göra ditt.”

Den helige Guden låter sig dock inte imponeras av denna förhandlingsvilja. Synden inom oss alla sitter nämligen så djupt att det enda som kan hjälpa oss är en revolution i våra egna liv. Det bibliska ordet för denna revolution är omvändelse. Det var detta som farisén Paulus fick upptäcka på Damaskusvägen, och det var detta som Jeremia och Hesekiel fick upptäcka hundratals år tidigare. Förhoppningsvis har även du och jag fått upptäcka den befrielse som ligger i att kapitulera för Herren och omvända sig till honom!

kommentarer
 1. Eva H skriver:

  Tack!
  Där fick jag nägra nya ord när det med ”nåd genom tro” ibland funderas kring bland vänner (icke kristna).
  Skall med glädje och nyfikenhet följa detta!

 2. Alma-Lena skriver:

  Tack för denna bibelförankrade undervisning. Jag vill bara säga att i likhet med Stefan Einhorn, som inte alls håller med kristendomen om nåden, har en poäng i att gör jag goda gärningar spelar det mindre roll för den som ”utsätts” för godheten vilken bevekelsegrund jag har för mitt goda handlande.

  Däremot spelar det en enorm roll för mitt förhållande till Jesus.

Lämna ett svar till Eva H Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s