Inledningen till min nya bok

Postat: 15 november, 2014 av olofedsinger i Apologetik, Bibeln
Etiketter:, ,

Varför skriver man en bok om Guds dom? När jag under årens lopp har talat och predikat över detta ämne har jag ibland stött på människor med frustrerade frågor. Varför nöjer du dig inte med att tala om den positiva sidan av det kristna budskapet? Är det inte hög tid att förvisa Bibelns tal om synd och skuld, dom och straff till historiens skräpkammare? Kan det rentav vara så att den som intresserar sig för dessa saker bär på en moralisk defekt – att det är ett uttryck för en morbid fascination för saker som de flesta vettiga människor väljer att ignorera?

Det är ingen tvekan om att dom och straff hör till de teman i religionens värld som 2000-talsmänniskan har allra minst förståelse för. I alla fall i vår egen kulturkrets. Om man över huvud taget väljer att knyta an till dessa begrepp gör man det därför oftast som något negativt.

Den kristna kyrkan har dock under hela sin historia haft en bekännelse och ett hopp som inkluderar tron på Guds dom. Eller med den apostoliska trosbekännelsens ord: Vi tror att Jesus Kristus är ”uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda”.

Fyra anledningar att tala om Guds dom

Vi kan alltså inte blunda för frågan. Och för mig finns det åtminstone fyra olika skäl till varför jag har valt att skriva den här boken.

Det första av dessa är att domen är ett så centralt tema i Guds ord.

Hos profeterna i Gamla testamentet finner vi ett stort antal utsagor där de förkunnar Guds dom både över hednafolken och över det utvalda gudsfolket. I de historiska böckerna kan vi läsa om hur flera av dessa domar blir utförda, inte minst genom de krig som israeliterna fick Herrens uppdrag att utkämpa. Även i de poetiska böckerna spelar talet om Guds dom en roll, särskilt i de texter där författarna kallar på Guds ingripande i egenskap av domare (se Ps 7; 9; 58; 94 m fl).

I Nya testamentet möter vi ett delvis annorlunda budskap. Men vid en närmare granskning finner vi att Guds dom är ett centralt begrepp också där. Faktum är att i snitt var tjugofemte vers i Nya testamentet handlar om domen eller Jesu återkomst. Alla de apostoliska författarna kommer någon gång in på temat, och den som enligt evangelisterna talar överlägset mest om Guds dom är Jesus själv.

Detta kan också sägas utgöra bakgrunden till det som är mitt andra skäl till att jag har skrivit den här boken: Domen är ett ifrågasatt tema.

En påfallande hög andel av de så kallade ”problemtexterna” i Gamla och Nya testamentet går på något sätt att härleda till frågan om Guds funktion som domare. Om vi vill förstå Bibelns budskap – och det inkluderar inte minst den undervisning som vi får av Jesus själv – behöver vi helt enkelt ha en klar och djupgående förståelse av talet om synd och skuld, dom och straff. Att hjälpa varandra till en sådan förståelse kan ses som en av vår tids mest angelägna apologetiska uppgifter.

Mitt tredje skäl till att skriva den här boken är att domen är intimt förknippad med Herren själv.

Guds dom kan inte reduceras till något abstrakt, akademiskt ämne för människor med ett specialintresse för den kristna trons utmarker. Nej, för varje ärlig gudssökare måste Guds dom vara ett centralt tema av det enkla skälet att Herren själv har valt att uppenbara sig som allas vår Domare. Som universums Skapare är Gud den som står som garant för den moraliska rätten, och på den yttersta dagen kommer han därför också att kalla sin skapelse till dom.

Även här får vi konstatera att Bibelns budskap om domen kommer i fokus i såväl Nya som Gamla testamentet. Faktum är att när Jesus talar om de här sakerna, då är det sig själv han placerar på domarsätet (se Matt 25:31–32). Om vi vill lära känna vår Frälsare på djupet behöver vi alltså lära känna honom också som vår Domare.

Mitt fjärde och sista skäl till att skriva en bok om Guds dom är att jag är övertygad om att det i grunden är att betrakta som ett gott budskap.

Att böja sig under Guds dom är detsamma som att böja sig under Hans vilja som har skapat oss alla. Det är att bejaka den Herre som hela tiden har sina barns bästa för ögonen. Det är att likt Jesus älska rättfärdigheten och hata orättfärdigheten – och att just därför få erfara hur Herren smörjer oss med ”glädjens olja” (se Hebr 1:9).

Att leva i harmoni med det som är Guds goda vilja för våra liv måste vara det mest välsignade som vi som människor kan vara med om. ”Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden”, säger Jesus till den upproriske Saulus (Apg 26:14). Och till sina lärjungar i alla tider säger han: ”Om ni håller mina bud [alltså: lyder mig och bejakar mina domslut], förblir ni i min kärlek … Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig” (Joh 15:10–11).

Det är för att denna glädje ska bli vår som jag har skrivit den här boken.

PS. Välkommen till releasefesten i Uppsala på onsdag och i Stockholm på söndag. Läs här för mer info.

PPS. Vill du beställa boken? Skicka ett mail till familjen.edsinger@gmail.com så kommer den med posten. Priset är 160 kr + frakt.

kommentarer
  1. Eva H skriver:

    Den boken ligger ”på tur” att beställas :D
    Jag kanske anses som ”svartsynt” o ”domedagspredikant” av en del när jag bekänner att jag faktiskt tror på synd och dom. Men – då tror jag ju på nåden också.
    Helt ärligt har jag lite svårt att första vad man ”ska ha” Jesus till om man förnekar synd och dom…. Men det är jag det ;)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s