Gud och sex del 6 (Världen idag): Homosexualitet

Postat: 27 oktober, 2014 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:,

Frågan om kyrkans förhållningssätt till homosexualitet är mångfacetterad. Den rymmer teologiska dimensioner som bibeltolkning och bibelsyn. Den rymmer pastorala dimensioner, som hur vi som kyrka ska möta de människor som betraktar sig själva som homo-, bi- eller transsexuella. Den rymmer biologiska och psykosociala dimensioner, som homosexualitetens uppkomst och utveckling samt frågan om våra sexuella identiteter är oföränderliga eller flytande.

Det offentliga samtalet om dessa saker har tyvärr blivit allt mer polariserat. I takt med att HBTQ-rörelsen har flyttat fram sina positioner har klyftan mellan olika grupper både i kyrkan och i samhället djupnat. Som så ofta annars innebär detta att den grupp som verkligen brottas med denna fråga – människor som har en dragning åt HBTQ, men som ännu inte har bestämt sig för hur de ska förhålla sig till detta – riskerar att komma i kläm både i kyrkan och i samhället i stort.

Samtalet om dessa saker behöver dock föras – om inte annat för att HBTQ-frågan står så högt på samhällets agenda. Från ett bibeltroget perspektiv är det också viktigt att få slå fast att frågan om homosexualitet rent teologiskt inte är särskilt svår att hantera. Orsaken till detta är enkel: varje gång homosexualitet finns omnämnt i Bibeln är det som ett problem eller som en avvikelse från den skapelsegivna normen.

I praktiken innebär detta att det räcker att läsa äktenskapets instiftelseord för att få klart för sig att homosexuellt samliv inte stämmer överens med Guds plan. Med Jesu ord: ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?” (Matt 19:4-5). Men i tillägg till detta kan vi ändå konstatera att det i Bibeln finns både lagtexter (se 3 Mos 18:22 m fl) och förmaningstexter (se Rom 1:21-28; 1 Kor 6:9 och 1 Tim 1:10) som tar upp frågan.

Den teologiska diskussion som har förts i anslutning till NT-texterna är om det som Paulus lyfter fram är att beteckna som ”vanlig” homosexualitet eller om det är den typ av manlig prostitution som på denna tid var utbredd i romarriket. Men oavsett hur det förhåller sig med detta är det tydligt att den utförligaste bibeltexten om homosexualitet – den i Romarbrevets första kapitel – inte kan handla enbart om homosexuell prostitution. Dels för att Paulus här lyfter fram även kvinnlig homosexualitet, dels för att han utmålar homosexualitet som ett problem inte för att den är promiskuös eller utgör ett brott mot det sjätte budet (vilket är argumentet i Första Timotheosbrevet), utan för att den avviker från den norm som är nedlagd i skapelsen.

Med Paulus ord:

Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. (Rom 1:26b-28)

Hur ska vi då, som bibeltroende kristna, tillämpa dessa texter? Ja, en första sak som behöver sägas är att homosexualitet visserligen ligger utanför Guds plan, men att det fördenskull inte är värre än något annat som Jesus och apostlarna beskriver som synd. Viktigt att notera är också att det som Bibeln skuldbelägger inte är den homosexuella läggningen – utan de homosexuella handlingarna. På samma sätt behöver vi i kyrkan lära oss att hela tiden skilja mellan sak och person när det gäller dessa frågor.

Till saken hör att det i grunden inte finns en enda människa som kan beskrivas som helt och hållet ”hel” i fråga om sin sexualitet. Vi har alla blivit skadade av synden, och oavsett om vi är hetero eller homo har vi saker vi behöver brottas med på detta område.

Konkret innebär det här också att det råd som kyrkan i alla tider har brukat ge till dem som upplever en homosexuell orientering – nämligen att välja celibatets väg – faktiskt inte är unikt för homosexuella. Det gäller också alla heterosexuella som inte är gifta. Det bibliska uttrycket ”otukt” kan sägas stå för all sexuell utlevelse utanför det monogama, heterosexuella äktenskapet, vilket i praktiken innebär att det inte kan vara mer fel att leva ut sin homosexualitet än att leva sambo eller vara otrogen!

Med detta sagt behöver vi ändå ha en ödmjukhet inför varandras fria vilja. Som själavårdare kan vi ge råd till andra människor, och vi kan hänvisa till det som är vår egen förståelse av Bibelns ord. Beslutet om den egna livsstilen måste dock fattas av den enskilde individen. För både hetero- och homosexuella kan ofrivilligt singelskap vara ytterst smärtsamt. Trots detta tror jag att vår bön för våra homosexuella syskon behöver vara att de med Guds hjälp ska kunna finna en kallelse i detta vägval. Som Jesus själv säger:

Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig. (Matt 19:12)

Hur vi som kyrka hanterar människors olika beslut i fråga om detta är en delvis annan fråga. Olika kyrkor har olika praxis när det kommer till medlemskap, ledarskap och församlingstukt. Men hur vi än gör behöver vi försöka att vara konsekventa, så att vi inte graderar olika synder på ett sätt som Bibeln inte har gett oss någon täckning för.

För en längre artikel, med flera andra infallsvinklar på detta tema, se här.

Kolla också gärna in denna hemsida, som innehåller vittnesbörd, resurser och Q&A från kristna homosexuella som har valt celibatets väg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s