Gud och sex del 2 (Världen idag): Sexualitetens syfte

Postat: 22 september, 2014 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:

Som medborgare i det svenska samhället lever vi i en osedvanligt sexfixerad kultur. Förutsatt att vi inte isolerar oss från omvärlden möts vi därför ständigt av bilder, budskap och ideologier med ett sexualiserat språk. Genom internet och tidningar matas vi med tips och råd om alltifrån de bästa raggningstipsen till hur vi kan få uppleva den häftigaste orgasmen. Men paradoxalt nog är det ändå två fundamentala frågor gällande sex och sexualitet som så gott som aldrig adresseras i sekulära media:

1) Vilken är sexualitetens syfte?

2) Vilka ramar är sexualiteten i behov av för att vi ska kunna fullfölja detta syfte?

När det gäller sexualitetens syfte måste vi till att börja med göra en åtskillnad mellan sexualitet i största allmänhet och den sexuella föreningen – alltså samlaget. Sexualiteten handlar nämligen om betydligt mer än det specifika i att ”ha sex”. Faktum är att den kan beskrivas som något av det mest betydelsefulla för att definiera varandra som människor. När Gud skapade Adam och Eva står det därför i grundtexten att han skapade dem till ”manligt och kvinnligt” – inte till man och kvinna (se 1 Mos 1:27).

Vad ”manligt och kvinnligt” egentligen står för är ett i högsta grad omdebatterat ämne. Allt fler människor i Sverige har kommit att hävda att det specifikt ”manliga” respektive ”kvinnliga” inte existerar – att dessa saker bara handlar om sociala konstruktioner. Men utifrån en biblisk världsbild måste vi konstatera att det finns en komplementaritetstanke inbyggd i hela Guds skapelse. En tanke som ligger till grund inte minst för den attraktion som kan komma att uppstå mellan könen.

Den kristne psykologen Larry Crabb väljer av det här skälet att göra en direkt koppling mellan å ena sidan den sexuella föreningen och å andra sidan de karaktärsdrag som för en stor del av befolkningen hänger ihop just med begreppen ”manligt” och ”kvinnligt”. Han skriver:

Kvinnan ser sig själv som den som inbjuder andra att smaka Herren genom henne. Mannen ser sig själv som den som når ut till andra med styrka. Jag tror inte att jag går för långt om jag påstår att den sexuella akten är en underbar bild av den personliga sexualiteten: männen känner sig hela i det de tränger in; kvinnan upplever glädje i att varmt inbjuda.

Om man från sexualitetens syfte går över till själva samlagets syfte, uppfattar jag att Bibeln förkunnar är att detta kan beskrivas som tvåfaldigt. För det första: att bekräfta och fördjupa förbundet mellan mannen och kvinnan i äktenskapet. För det andra: att säkra släktets fortbestånd.

I de instiftelseord som vi möter i Första Moseboken kan vi läsa: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött” (1 Mos 2:24). Intressant i det här sammanhanget är att uttrycken ”lämna” och ”hålla sig till” är identiska med dem som i andra bibeltexter används för att beskriva Israels förbundsrelation till Gud (se t ex 5 Mos 10:20; 31:8). Redan genom ordvalet kan vi alltså se att Bibeln betraktar äktenskapet mellan en man och en kvinna som ett förbund. Därmed kan vi också dra slutsatsen att de ingredienser som på denna tid brukade ingå i ett förbund – till exempel avgivandet av löften inför mänskliga vittnen – ska betraktas som underförstådda varje gång som Bibeln talar om äktenskapet.

En annan sak som är slående med äktenskapets instiftelseord är att de i all sin korthet ger en påfallande tydlig ordning för hur det är tänkt att ett äktenskap ska ingås. Först, står det, ska mannen lämna sin ursprungsfamilj. Därefter ska han ”hålla sig till sin hustru”, det vill säga lova henne livslång trohet. Först efter detta är tiden kommen för mannen och kvinnan att bli ”ett kött” – alltså förenas sexuellt.

Det som blir uppenbart när vi får denna ”trestegsraket” presenterad för oss, är att det normala i dagens Sverige är det precis motsatta! Först har vi sex, därefter bestämmer vi oss för varandra och slutligen lämnar vi vår gamla trygghet (familj/bostad). Och utifrån en sådan ordning är det ju uppenbart att den sexuella föreningen har väldigt lite med att ”bekräfta förbundet” att göra.

Samtidigt kan vi inte i längden ignorera det som är Bibelns modell. En hel del av alla de problem som tenderar att uppstå i våra nära relationer i Sverige tror jag därför har med just detta faktum att göra. Vi lever inte utifrån det som är sexualitetens syfte. Vi använder oss av samlaget till något annat än det är designat för. Och då är det väl inte så konstigt att det uppstår problem?

Talet om äktenskapet som ett förbund knyter an även till den form av åtagande som en sådan relation behöver föra med sig.

Först och främst är det ju genom att vi ligger med varandra som vi kan få barn – något som i sin tur för med sig ett långsiktigt åtagande i fråga om omsorg, försörjning, uppfostran och samarbete från föräldrarnas sida. Till detta kan läggas alla de andra saker som blir en gemensam angelägenhet den dag vi flyttar ihop med varandra – alltifrån ekonomi och hushållsplanering till yrkesval och vänskapsrelationer.

Även mot denna bakgrund är det naturligt att Guds ord hela tiden talar om den sexuella föreningen som en bekräftelse av ett förbund. För hur ska man våga gå in i så många gemensamma åtaganden utan att först lova varandra livslång trohet? Hur ska man våga öppna sin kropp, sin själ och sin ande för sin partner utan att veta att han eller hon är beredd att ta ansvar för det gemensamma livet tillsammans?

Den här typen av frågeställningar kan utgöra en bakgrund för det som kommer att vara nästa artikels tema: samboskap.

Fotnot: Citatet från Larry Crabb är hämtat ur boken Han och hon. Att se och bejaka (o)likheten (HFs förlag 1992), s 164.

 

kommentarer
  1. […] För den som vill fördjupa sig i frågan om sexualitet kan jag varmt rekommendera läsning av Olof Edsingers blogg. Han skriver för närvarande en artikelserie om sexualitet i Världen Idag, som också publiceras på hans blogg. Här kan du läsa del 1 och del 2. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s