Gud och sex – del XX: bibliska råd om att hantera frestelse (en efterskrift)

Postat: 26 juli, 2013 av olofedsinger i Bibeln, Lärjungaskap
Etiketter:

I min bok In på helig mark har jag ett avsnitt med rubriken ”Att döda sitt kött” som innehåller nio bibliska råd om hur vi som kristna kan motarbeta impulser som vill sätta käppar i hjulet för vår helgelseprocess. Annorlunda uttryckt: Hur vi kan ”döda” den köttslighet inom oss som gör att vi fortsätter att leva i uppror mot Herren. Delar av denna text tror jag kan vara relevant även utifrån frågan om sex – och hur vi kan minska riskerna för att ”trilla dit” på områden där vi upplever oss frestade att tänja gränserna för långt. Dessutom tycker jag att den är läsvärd i största allmänhet! Detta är vad jag skriver:

1) Det första råd som Bibeln ger oss är lika självklart som det är utmanande: Att vi vårdar vårt andliga liv. Genom bön, bibelläsning och kristen gemenskap vill Gud komma oss nära, och när Gud kommer nära blir vi förvandlade till hans likhet (jfr 2 Kor 3:18; 1 Joh 3:2).

2) En annan sida av samma mynt finns beskriven i Efesierbrevets femte kapitel:

Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i Kristi fruktan. (Ef 5:18–21)

Genom att göra oss tillgängliga för den helige Ande, samt genom att öva oss i vår tacksamhet till Gud och vår tjänst för andra människor, kommer de syndiga tankarna att allt mer trängas undan.

3) Nästa råd, som går igen både i Skriften och den andliga litteraturen, är att undvika miljöer där vi löper risk för att frestas över vår förmåga (jfr 4 Mos 25:1–3). Olika människor har olika svagheter, och i denna fråga är det därför svårt att generalisera. Men de vanligaste områden där vi brukar falla som människor är helt klart pengar, sex och makt. Vidare säger erfarenheten att det är betydligt vanligare att vi överskattar vår förmåga att motstå dessa frestelser än att vi underskattar dem!

4) Besläktat med ovanstående råd är att avstå från intryck som riskerar att avtrubba oss eller påverka oss till det sämre. Mina egna tankar går i detta sammanhang till de filmer, TV-program och musikgrupper som förmedlar värderingar som går på tvärs med vår kristna tro. Johannes skriver:

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. (1 Joh 2:15–16)

Många av de intryck vi bombarderas med via media har sina rötter i det som med nytestamentligt språkbruk kallas för ”världen”. Trots detta är min erfarenhet att de flesta av oss svenska kristna har gett efter så mycket för ”köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda” att vi inte ens märker hur påverkade vi har blivit! En angelägen bön för oss alla torde därför vara att Gud ska få förvandla våra tankar, så att de i stället hålls sysselsatta av ”allt som är värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm” (Fil 4:8).

5) Ytterligare en variant på detta tema är att undvika oheliga allianser. Paulus skriver till församlingen i Korint:

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar [= djävulen] komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. (2 Kor 6:14–17)

Även på denna punkt tenderar vi i Sverige att överskatta vår egen förmåga. Inte minst det faktum att ryggmärgsreflexen för de flesta är att rynka på näsan när de läser dessa verser bevisar detta!

En vanlig form av ”allians” där det ofta har visat sig att den kristna parten blir mer påverkad än den icke-kristna, är äktenskap mellan troende och icke-troende. Utan att fördöma de kristna som – kanske efter stor vånda – har valt att gifta sig med en person som inte delar deras tro, är det uppenbart att ett sådant beslut får vittomfattande konsekvenser. Paulus skriver därför till Korintförsamlingen: ”En kvinna är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det är med en kristen” (1 Kor 7:39, min kursivering).

6) Förutom dessa fem råd, som säkert kan väcka både tveksamhet och förtjusning hos oss, vill jag tillägga Skriftens återkommande varningar för att ha sin trygghet i materiella tillgångar. Jesus varnar oss i liknelsen om sådden för att låta ”världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat” neutralisera effekten av hans ord, ”så att det blir utan frukt” (Mark 4:20). I samma anda varnar Paulus för att ha ”en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv” (Rom 13:14).

Den bästa hjälpen för att genomskåda lögnen att ”allt är tillåtet – så länge jag har råd” tror jag är att vinnlägga sig om enkla vanor. Av samma skäl tror jag att vi alla mår väl av en viss självprövning när vi står inför beslut om stora investeringar, utlandsresor eller liknande. Inte för att dessa saker skulle vara fel i sig, utan för att vi hela tiden behöver hålla frågan levande: Är det som jag just nu står i begrepp att betala för ett bra sätt att förvalta de tillgångar som Herren har gett mig? Även små ekonomiska beslut kan för övrigt vara värda att begrunda – en kvällstidning om dagen blir 3000 kr på ett år …

7) Ytterligare ett bibliskt råd, som om möjligt kan låta ännu mer drastiskt än de förra, får vi i Jesu bergspredikan:

Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. (Matt 5:29–30)

Exakt hur dessa ord från Herren ska tillämpas är inte självklart. Men helt tydligt är ändå att Jesus utmanar oss till ett osentimentalt förhållningssätt till synden. Både Guds ära och vårt eget eviga väl kan påkalla drastiska åtgärder om vi märker att vi riskerar att bli syndens slavar.

Ett konkret exempel skulle kunna vara det jag var inne på under punkt tre: att i vissa lägen undvika människor och miljöer som vi märker förleder oss till synd. Ett annat exempel skulle kunna vara Jesu ord till den rike ynglingen, vars kärlek till pengar stod i vägen för hans möjlighet att leva som Jesu lärjunge: ”Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig” (Matt 19:21).

8) För att ytterligare knyta an till Jesu ord om att ”hugga av” frestelsen kan vi ibland också ha anledning att helt enkelt ”snäsa av” den. Både till frestelsen och Frestaren kan vi behöva säga: ”Du har ingen makt över mig, jag är friköpt genom Jesu blod, jag är död från synden och jag lever för Gud.” Eller, som teologen Agne Nordlander formulerar det hela:

Du skall inte vänta på och be om att bli förlöst utan tacka Jesus Kristus för att han har förlöst dig. Du skall inte be om kraft utan tacka för den kraft som den Uppståndne Jesus Kristus har och som verkar i dig. Tacka för att det du nu kämpar med och frestas av har Jesus Kristus köpt dig fri från. Jesus har segrat för dig över den synd som plågar dig. Glädjebudet om vad vi äger i Kristus är alltid huvudvapnet i förmaningen och frestelsekampen.

9) Ett sista råd, som jag nämner på slutet just för att det kan tyckas så självklart, är att helt enkelt göra det som är gott. Genom att aktivt öva oss i goda gärningar och genom att medvetet göra valet att tjäna våra medmänniskor mer än oss själva kan helgelsens glädje bli förlöst i våra liv. ”Öva dig … i gudsfruktan”, skriver Paulus till Timoteus. (1 Tim 4:7). Också vi får ta denna uppmaning till oss!

Tidigare delar i samma serie:

I: Introduktion

II: Att bli ett kött

III: Värt att vänta på?

IV: Sexualitetens syfte

V: Är Bibeln verkligen så tydlig?

VI: Sambo – varför inte?

VII: Om vi tar det från den positiva sidan

VIII: Vad betyder egentligen ”otukt”?

IX: Gud renar även från sexuella synder!

X: Hur ska man tänka kring onani?

XI: Skillnaden mellan samlag och orgasm

XII: Samboskap utan sex

XIII: Den ack så lättillgängliga porren

XIV: Ställningar och ingångar

XV: Homosexualitet

XVI: Skillnaden mellan en biblisk och en traditionell äktenskapssyn

XVII: Celibatet

XVIII: Det här med abort

XIX: För fortsatt läsning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s