Gud och sex – del XVI: skillnaden mellan en biblisk och en traditionell äktenskapssyn

Postat: 29 juni, 2013 av olofedsinger i Lärjungaskap
Etiketter:, ,

Som kristen kallar jag mig gärna för konservativ. De läsare som har tagit del av mina tidigare inlägg i den här serien kan lätt konstatera att jag är konservativ i min bibelsyn. Alltså: jag är inte liberal. Jag tror, som Lausannedeklarationen uttrycker det, att ”Bibeln är sann i allt vad den påstår”. Att den är grunden för lära och liv – också i dag. I frågor om sexualitet såväl som i alla andra frågor.

Samtidigt är det viktigt att säga att kristen tro i sig inte är särskilt ”konservativ” till sin natur. Tvärtom kan man på goda grunder hävda att den kristna tron är revolutionär! Inte i den meningen att den med våld försöker omstörta den politiska makten. Men så att den med kärlek omstörtar hjärtan. Kristen tro är fräsch. Den är förnyande. Den är förvandlande. Och detta gäller även på sexualitetens område.

Vad vill jag säga med detta? Jo, att bara för att man har en konservativ bibelsyn, och bara för att man har en klassisk kristen syn på äktenskap och sex, behöver det inte betyda att man har en traditionell eller gammaldags syn på äktenskap och sex.

Den amerikanske författaren Timothy Keller har i en läsvärd artikel lyft fram det faktum att Nya testamentets framhävande av celibatet avslöjar en mycket stor skillnad just mellan den traditionella (patriarkala) kulturen och den gudsrikeskultur som är tänkt att råda inom den kristna kyrkan.

I den traditionella synen på äktenskap och familj, skriver han, är det sådana värden som stabilitet, status och social plikt som knyts till dessa institutioner. Man ska helt enkelt gifta sig dels för att fullfölja sina samhälleliga plikter, dels för att passa in i de sociala koder om manligt/kvinnligt som ligger till grund för samhällets uppbyggnad. I en sådan kultur blir celibatet av naturliga skäl ett hot mot den rådande (patriarkala) ordningen. Till stöd för detta citerar Keller bl a en sociolog vid namn Rodney Stark, som har följande anmärkningsvärda fakta att förmedla om änkornas ställning i Romarriket på Jesu tid:

Pagan widows faced great social pressure to remarry; Augustus even had widows fined if they failed to remarry within two years … In contrast, among Christians, widowhood was highly respected and remarriage was, if anything, mildly discouraged … The church stood ready to sustain poor widows, allowing them a choice as to whether or not to remarry.

Mycket tydligare än så kan inte clashen mellan en biblisk och en traditionell äktenskapssyn illustreras. I det traditionella romerska samhället blev änkeståndet en anomali – en avvikelse från ordningen som måste ”åtgärdas” inom maximalt två år. Utifrån den kristna kyrkans gudsrikestänk, däremot, lät man inte kärnfamiljen bli en avgud. I stället gav man människorna (kvinnorna) frihet att själva välja om de ville vara gifta eller inte.

Just ordet ”avgud” är f ö väl lämpat i detta avseende. Med bibliskt språkbruk skulle man nämligen kunna beskriva stabiliteten, statusen och den sociala plikt som det traditionella samhället förknippar med äktenskapet just som avgudar.

För tydlighets skull kan man också spegla detta mot vårt eget samhälle, där det ju är helt andra saker som ”avgudas” – nämligen självständigheten och det egna självförverkligandet. Faktum är att man med tanke på detta skulle kunna göra följande uppställning av tre från varandra helt skilda förhållningssätt till äktenskapet (och här bygger jag i första hand på Jack och Judy Balswick, som båda är lärare på Fuller Theological Seminary):

Traditionell äktenskapssyn

Grundidé: överlåtelse till en institution

Sexuell gemenskap: pliktskyldig (manlig tillfredsställelse)

Könsroller: rigida/cementerade

Auktoritetsförhållande: auktoritärt (patriarkalt)

Kommunikation: påbud från auktoriteten (oftast mannen)

Modern äktenskapssyn

Grundidé: kontrakt där två självständiga parter förverkligar sig

Sexuell gemenskap: självcentrerad (personlig tillfredsställelse)

Könsroller: obestämda/oklara (inget att falla tillbaka på)

Auktoritetsförhållande: obefintligt (självständighet)

Kommunikation: krav/förväntningar utifrån kontraktet

Biblisk äktenskapssyn

Grundidé: förbund (ömsesidigt beroende)

Sexuell gemenskap: kärleksfull (ömsesidig tillfredsställelse)

Könsroller: kreativa/flexibla (beroende på situation)

Auktoritetsförhållande: ömsesidig underordning

Kommunikation: diskussion/förhandling utifrån förbundet

Denna uppställning kan som alltid problematiseras, men som grundmodell tycker jag att den är extremt talande. För den som vill fördjupa sig i ämnet kan jag hänvisa vidare till paret Balswicks böcker, till exempel de försa 50 sidorna i The Family. Hursomhelst hoppas jag att ovanstående uppställning på ett tydligt sätt ska kunna illustrera det som från början var min poäng: att ha en klassiskt kristen syn på äktenskap och sex är inte detsamma som att ha en allmänt traditionell (traditionalistisk) syn på dessa saker. Tvärtom kan man med fog hävda att det kristna äktenskapet är ett av de mest revolutionära aspekterna av den kristna tron.

Let me explain.

Som nutida västerlänningar är det särskilt tre etiska frågor som vi tenderar att ta anstöt av när vi läser Nya testamentet. Först och främst frågan om homosexualitet, som jag avhandlade i min förra artikel i denna serie. Men också frågan om slaveriet och frågan om underordningen i det kristna äktenskapet. I båda de senare fallen är det den skenbara bekräftelsen av en gammaldags ordning som provocerar oss. Men som uppställningen här ovan visar är det alltså betydande skillnader i synsätt mellan en traditionell och en biblisk äktenskapssyn. Och till stor del uppfattar jag att denna handlar om psykologi: Vilken attityd har vi till varandra i den äktenskapliga gemenskapen? Handlar det om kärlek eller kontroll? Om tvång eller frivillig underordning? Om förbund eller plikt?

Intressant nog kan precis samma analys göras av Nya testamentets undervisning om slaveriet. Som nutida läsare upprörs vi över att slaveriet vare sig fördöms eller upphävs i Nya testamentet – utan att det faktiskt ges någon form av sanktion, att det tillåts fortgå. Men om vi läser de bibliska texterna lite noggrannare märker vi faktiskt att även slaveriet för en kristen måste genomgå en dramatisk omdaning. Både Paulus och Petrus talar om hur de kristna slavarna ska underordna sig av fri vilja i stället för av tvång. Och slavägarna får uppmaningen att – helt i strid med den dåvarande ordningen – behandla sina slavar med respekt.

Med facit i hand kan man konstatera att dessa båda föreskrifter skulle leda till att slaveriet faktiskt kom att bli omöjligt att upprätthålla. De psykologiska förutsättningarna blev helt enkelt så dramatiskt förändrade när (de kristna) slavägarna började behandla sina slavar som människor, att det tidigare så rigida och förtryckande systemet havererade.

Med våra postmoderna glasögon har vi tyvärr ofta svårt att uppfatta dessa nyanser i de bibliska texterna. Vi är så fastlåsta i den dyrkan av självständighet och självförverkligande som predikas av vår egen tids profeter, att vi inte längre ser den frihet som Nya testamentet förkunnar, och som stavas kärlek, frid och ömsesidig underordning.

Med denna artikel hoppas jag i alla fall hjälpligt ha kunnat påvisa att detta är ett allvarligt misstag. Viktigt att notera är ju också att inte heller den moderna äktenskapssynen är något gott alternativ till den bibliska. Framför allt står den på punkt efter punkt i strid med den etik som har Jesus Kristus själv som sitt främsta föredöme. En orsak så god som någon att ha en bibelkonservativ – i meningen samhällsomstörtande, fräsch och potentiellt livsförvandlande – äktenskapssyn!

Tidigare delar i samma serie:

I: Introduktion

II: Att bli ett kött

III: Värt att vänta på?

IV: Sexualitetens syfte

V: Är Bibeln verkligen så tydlig?

VI: Sambo – varför inte?

VII: Om vi tar det från den positiva sidan

VIII: Vad betyder egentligen ”otukt”?

IX: Gud renar även från sexuella synder!

X: Hur ska man tänka kring onani?

XI: Skillnaden mellan samlag och orgasm

XII: Samboskap utan sex

XIII: Den ack så lättillgängliga porren

XIV: Ställningar och ingångar

XV: Homosexualitet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s