Lydnaden är totalt avgörande

Postat: 1 maj, 2013 av Jonas Nordén i Bibeln, Lärjungaskap, Ledarskap
Etiketter:, , , ,

Jag har under de senaste åren arbetat med en bok som är en genomgång av Josua bok, och på så sätt en slags uppföljare till min första lilla bok ”En Josuageneration”. Det finns mycket i Josua bok som är relevant för oss och vår tid och jag tänker därför publicera valda delar av denna bok här på bloggen. Jag inleder med ett kapitel om lydnad.

Detta avsnitt är en del av genomgången av kapitel 7 i Josua bok och du kommer få mest ut av denna artikel om du först läser det kapitlet (och kanske även kap 6).

Intagandet av Jeriko var en otrolig händelse och Israeliterna blev givetvis stärkta i sin tro på Herren genom sättet det gick till på. Det var tydligt att Gud var på deras sida och stred för dem. Han hade lovat att ge dem detta land och nu har han än en gång bevisat att han håller sina löften. Men samtidigt kräver han av Israels folk att de håller det förbund med honom som de har ingått. Ska Gud hålla sina löften, så ska folket hålla sina löften. Det är ett ömsesidigt förbund. I inledningen av kap 7 ser vi hur detta förbund bryts. Akan lägger beslag på delar av krigsbytet som var vigt åt förintelse (7:1), trots att Israel har fått klara order om att inte röra något av detta (6:18-19). Detta ger oss två viktiga saker att stanna upp inför: Betydelsen av lydnad och Guds vrede.

Lydnadens betydelse

Det Akan gör kan ju egentligen tyckas som en struntsak. Han hittar några fina och dyrbara saker efter striden och tar dem till sitt tält. Ingen såg det, ingen märkte något, ingen blev avundsjuk, det skadade ingen. Vad gör väl det? Men det är kanske inte hela sanningen ändå. För Gud såg och märkte det. Och denna till synes lilla obetydliga olydnad gentemot Gud och hans befallningar får stora konsekvenser. När Israeliterna efter intagandet av Jeriko ska inta den lilla staden Aj av bara farten, så möter de på stort motstånd och lider förluster. Resultatet blir – och märk att detta sker omedelbart efter den stora segern vid Jeriko – att: ”Då rann Israels mod bort som vatten” (7:5b).

Det är bara en enda man som varit olydig, men ändå får olydnaden kollektiva konsekvenser. Gud säger: ”Israeliterna har syndat och brutit det förbund som jag befallt dem att hålla. De tog… de stal” (7:11). Det är anledningen till att Israel inte kunde gå vidare och inta staden Aj, trots att ”där bor så få” (7:3b). Kollektiv skuld och individuellt ansvar går hand i hand i den här berättelsen. Hela Israel omtalas som syndare, men en av dem pekas ut som den som begick synden. Han får också stå till svars för detta och blir straffad för detta. En mans synd gör alla till syndare. På samma sätt får en man ta straffet på sig och de andra blir fria från syndens konsekvenser. Här finner vi en en bild av Adam och Kristus i miniatyr (jfr Rom 5:12-21).

Vi kan givetvis fundera utifrån den här berättelsen på vårt eget liv, vår egen kyrka och vårt eget folk. Hur ser vår situation ut? På senare tid har jag ett flertal gånger befunnit mig i sammanhang där Jesajas möte med Gud i kap 6 lyfts fram som en bild för Sverige och Sveriges folk: ”Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot” (Jes 6:5). Om individuell synd får kollektiva konsekvenser också i det nya förbundet, ja då har vi mycket att gå till rätta med.

Guds vrede

Olydnad och synd upptänder alltid Guds vrede, så också idag. Jag säger ”upptänder Guds vrede” eftersom den ofta beskrivs i Bibeln som en eld. Så också här faktiskt. Den engelska översättningen säger: ”His anger blazed” (7:1c). Detta uttryck: att upptändas av vrede (eller att vreden flammar upp) används ett fåtal gånger i Bibeln om människor, men oftast om Guds vrede. Gud porträtteras ett antal gånger som en förtärande eld, både i GT och NT (jfr 5 Mos 4:24 och Hebr 12:29).

Det finns en oerhörd skärpa i Guds vrede, den är sträng och hård. Vreden drabbar hela folket, men till slut den som orsakat den, eftersom Israel väljer att gå till rätta med det som har hänt. Guds vrede drabbar Akan, men också ”hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och får, hans tält och allt han ägde” (7:24). Först därefter läser vi: ”Då upphörde Herren att vredgas” (7:26b). En sådan stränghet hos Gud får säkert flera av oss (nutida?) läsare att bli störda. Varför behöver straffet vara så hårt? Svaret finns i vers 15: ”…han skall brännas med allt han äger. Han har brutit Herrens förbund och begått ett nidingsdåd mot Israel.” Den här versen visar oss att straffet blir så hårt på grund av att synden är så allvarlig.

Vårt problem i det här sammanhanget är att vi inte tycker att det är en så stor sak att bryta förbundet med Gud. Vi kan egentligen inte förstå Guds vrede, för att synden inte bekommer oss så mycket. Det är därför vi rynkar på näsan när vi läser 2 Mos 32 om hur Leviterna, på Guds direkta order, hugger ner 3000 män av folket. De som hade varit med och byggt och tillbett Guldkalven. Eller försöker bortförklara när vi läser 4 Mos 25 om hur Gud hemsöker Israeliterna när de har börjat hora med de Moabitiska kvinnorna och tillber deras gud. En hemsökelse som kräver 24 000 liv innan den är över. Vi har också väldigt svårt att förstå Jesu ord när han säger åt oss att vi ska vara villiga att göra ganska extrema saker med oss själva – riva ut ett öga eller hugga av en hand – för att undvika synd (Matt 5:29-30).

Allt detta är chockerande för oss! Varför? Jo, för att vi inte delar Jesu och Guds bestörtning över synden. Mer än en gång har jag fått frågan, både av folk som inte är med i någon kristen församlingen och av de som är med, varför vi i kyrkan måste prata så mycket om synd. Det är ju så negativt och så dömande. Mitt svar blir oftast i stil med: Vi pratar om synden för att den finns, den är allvarlig och den behöver tas itu med. Synden försvinner inte för att vi slutar prata om den, vilket vi ofta tycks tro. Tvärtom: Det enda sättet att få den att försvinna är att prata om den, erkänna den och bekänna den – då tar Gud i sin stora kärlek och barmhärtighet bort den från oss och vi blir verkligt fria från den!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s