Bibeln som Jesus läste del III: Guds lag

Postat: 16 juli, 2012 av olofedsinger i Bibeln

I alla sammanhang där vi människor relaterar till varandra finns också någon form av regler för vår samvaro. Vissa av dessa regler handlar om fundamentala saker som att inte ljuga, inte stjäla och inte mörda. Andra handlar om mer triviala – men ack så viktiga! – saker som bordsskick och social kompetens.

Oavsett om våra regler är uttalade eller outtalade utgör de tillsammans det ramverk inom vilket vi rör oss när vi umgås med varandra. Den människa som ofta bryter mot reglerna kommer därför ganska snart att finna sig själv ensam och isolerad. Det är omöjligt att leva i relation med en människa som vanemässigt attackerar grundvalarna för den gemenskap som man försöker att odla.

Även i relationen mellan Gud och oss människor finns riktlinjer för hur gemenskapen ska kunna upprätthållas. I Gamla testamentet berättas det om hur Israels folk fick ta emot ett antal sådana regler eller riktlinjer i samband med förbundsslutet på Sinai. På hebreiska kallas dessa riktlinjer för torah, ett ord som ofta brukar översättas med ”lag”. En mer korrekt översättning skulle dock kunna vara ”vägledning” eller ”undervisning”.

Den fromme israeliten var oerhört stolt över Guds undervisning. Genom torah fick Israel all den vägledning de behövde för att behaga sin förbundsgud, och eftersom förbundet och dess löften hade gemenskapen med Gud som sitt fundament kom lagen att inta en central ställning i folkets liv. Den glädje man kände över torah visste inga gränser. Som de står i Psaltarens första psalm:

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning [hebr torah].

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. (Ps 1:1-3)

Syftet med torah var flerfaldigt. Först och främst var den förstås en vägledning för folket i hur de kunde leva gott och rätt på det etiska planet. I lika hög grad var den dock ett uttryck för Israels utkorelse. Den undervisning och de bud som förmedlades genom lagen skulle hjälpa folket att med sina liv återspegla den Gud som genom att ingå förbund med dem hade blivit deras Herre och Frälsare.

Djupast sett kan man därför säga att torah är grundad i Guds eget väsen. Detta blir särskilt tydligt när man läser den så kallade helighetslagen i Tredje Moseboken. På 8 ställen i denna bok – och på 60 ställen i Gamla testamentet i övrigt – upprepas uttrycket ”var heliga, liksom Herren er Gud är helig” (3 Mos 19:2 m fl). Poängen med denna formulering är att lagens syfte var att hjälpa Israel att efterlikna sin egen Herre. Lagen återspeglar den helige Guden och hans (etiska) egenskaper, och på samma sätt som Herren är helig skulle hans egendomsfolk vara heliga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s