Församlingens förberedelse för festen

Postat: 12 januari, 2012 av Jonas Nordén i Bibeln, Församling, Lärjungaskap
Etiketter:, ,

Vad är det egentligen vi håller på med? Vad går livet ut på? Varför är vi kristna, medlemmar i en församling och så ivriga att följa Jesus med tankar, ord och gärningar? För enkelhetens skull ger jag er svaret här genom att citera Upp 19:6-8:

”Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark åska: Halleluja! Herren vår Gud, allhärskaren, är nu Konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln sade till mig: Skriv: Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.”

Det är detta vi håller på med! Vi förbereder oss för bröllopsfesten i himlen. Vi tillsammans är bruden som ska göra sig redo… Jag minns själv hur det var vid mitt eget bröllop. Jag ville ju gärna göra mig själv så fin som möjligt för min brud och detsamma ville min brud (hon lyckades bäst). Det var mycket förberedelser inför den dagen och jag ville att allt skulle bli så bra som det bara kunde bli. Det är precis det vi håller på med kära vänner. Vårt jordiska liv är en förberedelse för bröllopsfesten. Vi håller på och gör oss redo.

Men det finns mycket som både vill och kan störa oss i vår förberedelse. I sitt stora tal om framtiden (i Luk 21) talar Jesus om tre stora fällor som i alla tider ligger utmed den kristna kyrkans väg. Fällorna är olika tydliga i olika tider, men ju närmre historiens slut vi kommer, desto svårare blir det troligtvis att avslöja och undvika dem.

Förvillelsen:

”Se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Det är jag, och: Tiden är nära. Men följ dem inte. När ni får höra om krig och oroligheter, så tappa inte besinningen” (Luk 21:8-9). ”Falska frälsare och falska profeter kommer at uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda” (Mark 13:22).

Vi lider knappast brist på andlighet i vår tid och det kommer troligtvis bara att öka. Parallellt med den ökande konsumismen kommer vi få se en växande skara av andliga rörelser, både inom och utanför den kristna kyrkan. I den situation vi redan befinner oss i är den helt avgörande andliga nådegåvan inte helande eller profetia eller tungotal, utan förmågan till andlig urskiljning och bedömning. Endast den kyrka som har sina rötter djupt nedsänkta i Gud, genom lyssnande bön och kännedom om Skriften kommer att kunna urskilja förvillelsen och med kraft visa den ifrån sig. Även när den lockar med straka upplevelser och drar mycket folk till sig. Det är lydnaden mot Lammet som är kännetecknet, inte de andliga fenomenen.

Förföljelse:

”Men innan allt detta händer skall man gripa och förfölja er… Ni skall bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er skall man döda, och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Genom att hålla ut skall ni vinna evigt liv” (Luk 21:12-19).

Den här förföljelsen är ingen större risk så länge vi håller oss till en privatiserad kristendom. Den typen av tro är så harmlös och ofarlig att inga makter har något som helt intresse av att röja den ur vägen. Men i takt med att vi börjar frigöra oss från denna privatreligiositet och gör sanningen, synden och hoppet mer offentliga kommer vi att bli allt lättare att urskilja i kontrast mot samhällets rådande makthavare och strömningar. Historien lär oss att omgivningens reaktioner inte brukar dröja inför en sådan kyrka. Vi ska lägga märke till paradoxen i Jesu ord: ”En del av er skall man döda… inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat.” Med sin egen död och uppståndelse som utgångspunkt vet Guds Lamm att det finns viktigare saker att förlora än sitt eget liv. Och att döden aldrig är en slutlig förlust.

Förförelsen:

”Var på er vakt så att era sinnen inte fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen” (Luk 21:34-36).

I grundtexten står det: ”så att inte era sinnen tyngs”, en talande bild av hur pysslandet med den egna rikedomen och det egna välbefinnandet har en tungt sövande effekt på den kristna kyrkan. Både i medlemmars personliga liv och i kyrkans gemensamma prioriteringar! Allteftersom hoppet krymper för världen, kommer konsumtionen att anta alltmer religiösa proportioner som tröst och bekräftelse. Ju mer vi uppfattar den här världen som vårt enda och någorlunda permanenta hem, desto mer får konsumismens drog en marknad också i kyrkan. Och ju mer vi slår vakt om våra ekonomiska privilegier, desto mer gör vi oss till fångar under dessa och går ut ur det område av frihet som vi blivit införd i av Jesus. Vår delaktighet i Jesu fattigdom är vårt enda skydd mot denna världens rikedom. En rikedom som ständigt lockar oss och griper efter vår strupe med sin förgyllda klo.

Så vad är då vår räddning?

Helt enkelt detta: att leva så nära Jesus som det bara går, att lära känna honom så djupt som möjligt, att älska honom så innerligt som möjligt. En dag kommer vi att sitta där tillsammans med honom i den stora bröllopsfesten, med kyrkan som bruden och Lammet som brudgummen: ”Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark åska: ´Halleluja! Herren vår Gud, allhärskaren, är nu Konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar” (Upp 19:6-8).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s