Reformation handlar om Bibeln

Postat: 24 augusti, 2010 av Jonas Nordén i Ledarskap

Om du går igenom de reformer eller reformationer som ägt rum i den bibliska historien och de som ägt rum i mer modern tid, så ser du att de alla har en enda sak gemensamt. Det innebär alltid en återupptäckt av och ett återvändande till Guds ord i skriven form. För det är där, och ingen annan stans, som kristen tro återfår sin ursprungliga form och blir förnyad!

Ordet reformation kommer av latinets reformatio eller reformare, som betyder ”återge något dess ursprungliga form”. Det kan också betyda ”förnya” eller ”ge ny form”. Varje reformation genom den bibliska och kyrkliga historien har handlat om detta. Och det kommer att handla om detta också i vår egen tid. Om du går igenom de reformer eller reformationer som ägt rum i den bibliska historien och de som ägt rum i mer modern tid, så ser du att de alla har en enda sak gemensamt. Det innebär alltid en återupptäckt av och ett återvändande till Guds ord i skriven form. För det är där, och ingen annan stans, som kristen tro återfår sin ursprungliga form och blir förnyad!

Du kan se det hos Josua när Herren insätter honom till ledare för Guds folk: ”Så var tapper och stark! Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där.” Jos 1:7-8

Du kan se det hos kung Josia: ”Kungen lät kalla till sig alla de äldste i Juda och Jerusalem. Han gick upp till Herrens hus, och alla män i Juda och alla invånare i Jerusalem följde honom, präster och profeter, ja, hela folket, unga som gamla, och han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som påträffats i Herrens hus. Kungen ställde sig sedan vid pelaren och bekräftade inför Herren förbundet, enligt vilket de skulle hålla sig till Herren och följa hans bud och befallningar och stadgar med hela sitt hjärta och med hela sin själ och fullgöra bestämmelserna som fanns nedskrivna i boken. Och hela folket trädde in i förbundet.” 2 Kung 23:1-3

Du kan också se det hos Esra och Nehemja, som blir ledargestalter över återuppbyggandet av templet: ”Hela folket samlades nu mangrant på torget framför Vattenporten. De bad Esra, den skriftlärde, att hämta bokrullen med Moses lag, som Herren hade gett Israel. Prästen Esra bar fram lagboken inför hela församlingen av män och kvinnor och alla som var mogna nog att lyssna… Han läste ur lagen på torget framför Vattenporten, från tidigt på morgonen till mitt på dagen, och hela folket lyssnade uppmärksamt på lagens ord… De läste ur Guds lagbok, tolkade den och utlade den, så att folket förstod vad som lästes.” Neh 8:1-8

Det är också precis detta som händer när Martin Luther i början av 1500-talet får modet att reagera mot den dåtida kyrkans vilsenhet i flertalet frågor. Han upptäcker vad som står i Bibeln, främst när det gäller nåden och hur evangeliet förmedlas till människan – fritt och utan motprestation! Luther och de andra reformatorerna vid denna tid var övertygade om att Gud hade talat till människan och själv handlat för människans skull genom hela historien. Bibeln var en redogörelse för detta Guds handlande. De trodde också att Gud fortsatte att tala till människan genom det han hade sagt genom både profeter och apostlar. Deras grundtanke var inte att de handskades med Bibeln och tolkade den, utan att Gud handlade med dem genom Bibeln. Det levande Ordet talade till dem i deras egen situation. Trosuppfattningar och kyrkliga traditioner hade inget berättigande om de på något sätt avvek från Guds ord.

Den gemensamma grunden för all reformation för Guds folk genom tiderna har varit att återupptäcka och återvända till Guds ord. Att läsa det och att handla utifrån vad det säger. Bibeln skall därför också för oss, i vår egen tid, vara ”enda regel och rättesnöre, varefter alla läror och alla lärare bör anses och dömas” (den så kallade ”reformationens formalprincip”).

Först när vi på allvar förstår att Guds ord är ett levande och verksamt ord, fyllt utav kraft, kommer vi i realiteten att kunna tala om en ny reformation i vårt land och i vår kyrka. Ni som är ledare på olika sätt i kyrkan har ett särskilt ansvar. Ta Josua, Josia, Esra och Luther till förebilder och föredömen. Käre Herre, vad vi behöver en ny reformation!

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s